Kính chào Công ty Luật Minh Khuê! Tôi xin gửi câu hỏi đề nghị công ty giải đáp như sau: UBND phường tôi hiện đang xử lý công trình xây dựng vi phạm của ông Nguyễn Văn A. Sau khi nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông A đã làm đơn khiếu nại Quyết định xử phạt VPHC của Chủ tịch UBND phường (đơn thứ nhất). Sau khi kiểm tra, xem xét, do có sự sai sót, chưa đảm bảo nên Chủ tịch UBND phường đã ban hành Quyết định hủy bỏ toàn bộ hồ sơ xử lý vi phạm đối với ông Nguyễn Văn A để lập lại mà không ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại. Sau khi nhận được Quyết định hủy bỏ, ông A tiếp tục khiếu nại quyết định hủy bỏ các văn bản xử lý của Chủ tịch UBND phường với lý do: "UBND phường đã không thực hiện đúng trình tự, thủ tục đối với quá trình giải quyết khiếu nại, không ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại" (đơn thứ hai) Xin hỏi Công ty, khi Quyết định hành chính bị khiếu nại đã bị hủy bỏ thì UBND phường có còn phải ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại nữa hay không? Và hiện nay thời hạn giải quyết khiếu nại đối với đơn khiếu nại lần thứ nhất của ông A đã hết, UBND phường sẽ phải giải quyết tiếp như thế nào đối với cả hai đơn khiếu nại của ông A. Xin trân trọng cảm ơn quý công ty!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mụctư vấn pháp luật dân sựcông ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn việc nộp đơn khiếu nại mà UBND phường không giải quyết

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến, gọi số1900.6162

Trả lời: 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

 1. Cơ sở pháp lý

Luật khiếu nại năm 2011

2. Nội dung tư vấn

Thứ nhất, khi Quyết định hành chính bị khiếu nại đã bị hủy bỏ thì UBND phường có còn phải ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại nữa hay không?

Điều 17 Luật khiếu nại năm 2011 quy định thẩm quyền giải quyết khiếu nại:

"Điều 17. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã); Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp."

Theo đó, UBND phường có trách nhiệm giải quyết đơn khiếu nại của ông A. Tuy nhiên sau khi kiểm tra, xem xét, do có sự sai sót, chưa đảm bảo nên Chủ tịch UBND phường đã ban hành Quyết định hủy bỏ toàn bộ hồ sơ xử lý vi phạm đối với ông A để lập lại mà không ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại như vậy là sai.

Điều 31 và Điều 32 Luật khiếu nại năm 2011 quy định về việc giải quyết khiếu nại lần đầu như sau:

"Điều 31. Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu

1. Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra quyết định giải quyết khiếu nại.

2. Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu phải có các nội dung sau đây:

a) Ngày, tháng, năm ra quyết định;

b) Tên, địa chỉ người khiếu nại, người bị khiếu nại;

c) Nội dung khiếu nại;

d) Kết quả xác minh nội dung khiếu nại;

đ) Kết quả đối thoại (nếu có);

e) Căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại;

g) Kết luận nội dung khiếu nại;

h) Giữ nguyên, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định hành chính, chấm dứt hành vi hành chính bị khiếu nại; giải quyết các vấn đề cụ thể trong nội dung khiếu nại;

i) Việc bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại (nếu có);

i) Quyền khiếu nại lần hai, quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.

3. Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại xem xét, kết luận nội dung khiếu nại và căn cứ vào kết luận đó để ra quyết định giải quyết khiếu nại cho từng người hoặc ra quyết định giải quyết khiếu nại kèm theo danh sách những người khiếu nại."

"Điều 32. Gửi quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu có trách nhiệm gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người giải quyết khiếu nại hoặc người có thẩm quyền, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp."

Căn cứ vào những quy định trên thì UBND phường phải ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại kể cả khi Quyết định hành chính bị khiếu nại đã bị hủy bỏ.

Thứ hai, thời hạn giải quyết khiếu nại đối với đơn khiếu nại lần thứ nhất của ông A đã hết, UBND phường sẽ phải giải quyết tiếp như thế nào đối với cả hai đơn khiếu nại của ông A

Điều 9 Luật khiếu nại năm 2011 quy định thời hiệu khiếu nại như sau:

"Điều 9. Thời hiệu khiếu nại

Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại."

Do hiện nay thời hạn giải quyết khiếu nại đối với đơn khiếu nại lần thứ nhất của ông A đã hết, nên ông A không thể khiếu nại lên cơ quan cấp trên về quyết định hành chính của chủ tịch UBND phường về khiếu nại Quyết định xử phạt VPHC của Chủ tịch UBND phường. Tuy nhiên, nếu ông A đưa ra được lý do chính đáng khiến ông A không thực hiện được quyền khiếu nại của mình theo đúng thời hiệu thì ông vẫn có thể khiếu nại lên cơ quan cơ quan Chủ tịch UBND cấp trên để yêu cầu giải quyết. 

Còn đối với việc ông A tiếp tục khiếu nại quyết định hủy bỏ các văn bản xử lý của Chủ tịch UBND phường với lý do: "UBND phường đã không thực hiện đúng trình tự, thủ tục đối với quá trình giải quyết khiếu nại, không ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại" (đơn thứ hai) thì UBND phường phải giải quyết đối với đơn khiếu nại này. Và trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai này được quy định cụ thể tại Mục 3 Chương III của Luật khiếu nại năm 2011.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Emailđể nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.                                  

Bộ phận tư vấn luật dân sự.