Phí đèn biển (Light dues) là chi phí mà tàu biển phải trả nhằm đóng góp cho việc duy trì hệ thống đèn biển quốc gia để phục tàu đi lại, ra vào cảng.