1. Phí trọng tài là bao nhiêu ?

Chi phí trọng tài có thể liên quan tới nhiều nhân tố khác nhau:

- Các phí tổn và thù lao cho trọng tài viên;

- Các phí tổn và thù lao cho các chuyên gia do uỷ ban trọng tài chỉ định;

- Các khoản thù lao cho luật sư của các bên; và

- Trong trường hợp trọng tài thường trực, các chi phí hành chính của tổ chức trọng tài thường trực.

Phí trọng tài có thể khá tốn kém, đặc biệt trong trọng tài thương mại quốc tế. Các vấn đề pháp luật xuyên quốc gia mà có thể liên quan trong tố tụng trọng tài quốc tế đôi khi đòi hỏi sự tham gia của các luật sư từ nhiều nước.

 

2. Ai trả phí trọng tài ?

Uỷ ban trọng tài sẽ quyết định ai trả phí trọng tài trong phán quyết cuối cùng. Uỷ ban sẽ thường phải tính đến kết quả của tố tụng trọng tài về mặt chi phí. Vì vậy, không loại trừ việc một bên, đặc biệt nếu bên đó thắng kiện, nhận trả toàn bộ, hoặc một phần, phí trọng tài quốc tế.

 

3. Cho ví dụ cụ thể về cách tính phí trọng tài thương mại ?

Các ví dụ dưới đây được dựa trên biểu phí của ICC và chỉ có mục đích minh hoạ. Kinh nghiệm cho thấy phí trọng tài vụ việc quốc tế thường tương đương với mức phí đưa ra dưới đây.

Ví dụ 1. Trong một vụ xét xử trọng tài được giám sát bởi ICC giữa một công ty của Lebanon và một công ty của Pháp, tổng trị giá khiếu kiện và khiếu kiện lại là 50.000 Đô la Mĩ. Các bên đã thoả thuận rằng vụ việc sẽ được giải quyết bởi trọng tài viên duy nhất. Nơi xét xử trọng tài là Tuynidi và trọng tài viên duy nhất đến từ Marốc. Khoản phí ứng trước có thể được ấn định như sau:

Các phí tổn hành chính: 2.500 Đô la Mĩ

Thù lao cho trọng tài viên ước tính: 5.500 Đô la Mĩ

(tối thiểu 2.500 Đô la Mĩ/ tối đa 8.500 Đô la Mĩ)

Các phí tổn khác (đi lại, khách sạn, phòng họp, v.v…)   4.800 Đô la Mĩ

Tổng cộng : 12.800 Đô la Mĩ

Tóm lại, một vụ kiện trị giá 50.000 Đô la Mĩ được giải quyết bởi trọng tài viên duy nhất, có thể tốn khoảng 12.800 Đô la Mĩ cho phí trọng tài hoặc 25% trị giá tranh chấp. Thông thường, cả hai bên cùng trả khoản phí ứng trước (mỗi bên trả 6.400 Đô la Mĩ hoặc 12.5% trị giá tranh chấp). ước tính tổng chi phí với mỗi bên thì nên cộng thêm thù lao chi phí đi lại và phí tổn cho các luật sự, và chi phí và phí tổn đi lại cho chính mỗi bên và các nhân chứng.

Ví dụ 2. Tranh chấp giữa một người bán của Nga và người mua Canađa được đưa ra trọng tài ICC giải quyết bởi ba trọng tài viên theo thoả thuận trọng tài giữa hai bên. Nơi xét xử trọng tài là Giơnevơ. Các trọng tài viên đến từ Mátxcơva, Montreal và Giơnevơ. Tổng trị giá khiếu kiện và khiếu lại là 1.000.000 Đô la Mĩ. Khoản phí ứng trước có thể được ấn định như sau:

Các phí tổn hành chính  : 16.800 Đô la Mĩ

Thù lao cho trọng tài viên ước tính : 97.125 Đô la Mĩ

(Tối thiểu/tối đa cho một trọng tài viên là 11.250 Đô la Mĩ/53.500 Đô la Mĩ, trung bình là 32.375 Đô la Mĩ. ở đây số tiền này phải nhân ba vì có ba trọng tài viên.)

Các phí tổn khác (đi lại, khách sạn, phòng họp,v.v…) : 14.475 Đô la Mĩ

Tổng cộng: 128.400 Đô la Mĩ

Tóm lại, đối với một tranh chấp trị giá 1.000.000 Đô la Mĩ được giải quyết bởi ba trọng tài viên, khoản phí trọng tài ứng trước trả cho ICC có thể lên tới 128.400 Đô la Mĩ. Số tiền này tương đương với khoảng 13% trị giá tranh chấp hoặc mỗi bên trả 6.5% (các chi phí trọng tài thường do hai bên cùng trả). ước tính tổng chi phí đối với mỗi bên thì nên cộng thêm thù lao, chi phí đi lại và phí tổn cho các luật sư, và chi phí và phí tổn đi lại của chính mỗi bên và các nhân chứng.

 

4. Khoản phí ứng trước

Trong trọng tài thường trực, tổ chức trọng tài thường trực thường ấn định một khoản phí ứng trước khi bắt đầu trọng tài, khoản phí ứng trước này nên bao gồm thù lao và phí tổn cho các trọng tài viên và phí tổn hành chính cho đến khi kết thúc trọng tài. Khoản phí ứng được ấn định bằng cách tham khảo trị giá vụ tranh chấp và dựa trên biểu phí, hoặc ấn định trên cơ sở ngày hoặc giờ, sẽ được chia đều cho hai bên cùng chi trả. Rõ ràng, nếu một trong các bên không trả khoản phí ứng trước, bên kia sẽ phải trả thay. Như một nguyên tắc chung, khoản phí ứng trước sẽ phải nộp đầy đủ trước khi ban hành phán quyết cuối cùng.

Luật Minh Khuê (tổng hợp và chọn lọc từ các nguồn thông tin đáng tin cậy trên internet)