1. Đơn vị chúng tôi có chức năng kinh doanh, phát triển du lịch sinh thái, kinh doanh dịch vụ môi trường rừng, sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp .... vậy chúng tôi cần phải ĐĂNG KÝ KINH DOANH như thế nào, hồ sơ, thủ tục đăng ký gồm những gì, tư cách pháp nhân là ai? chúng tôi có bắt buộc phải ĐĂNG KÝ KINH DOANH không? 2. Trong hoạt động kinh doanh của mình, chúng tôi tổ chức BÁN VÉ thăm quan du lịch, vậy thủ tục để chúng tôi có thể phát hành VÉ gồm những gì? chúng tôi có BẮT BUỘC phải phát hành VÉ khi tổ chức cho khách vào thăm quan du lịch không? và mua BẢO HIỂM cho khách du lịch qua phí VÉ như thế nào? 3. Trong hoạt động kinh doanh của mình, khách hàng yêu cầu xuất HÓA ĐƠN tài chính, HÓA ĐƠN VAT, vậy thủ tục (chúng tôi cần làm gì) để chúng tôi có thể xuất hóa đơn cho Khách hàng? Kính mong Luật sự tư vấn giúp chúng tôi. Trân trọng cảm ơn Luật sự!

Cân hởi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật doanh nghiệp công ty luật MInh Khuê.

Quy chế pháp lý đối với đơn vị sự nghiệp có thu ?

Luật sư tư vấn về pháp luật doanh nghiệp gọi: 1900.6162

 

Nội dung trả lời

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng Công ty Luật Minh Khuê, đối với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp và tư vấn như sau:

 

Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị nghiệp công lập

Nội dung tư vấn:

Theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP có giải thích:

“ Đơn vị sự nghiệp công lập do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp công).”

Như vậy, ta có thể hiểu: Đơn vị sự nghiệp có thu là một loại đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu sự nghiệp, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập, là đơn vị dự toán độc lập, có con dấu và tài khoản riêng, tổ chức bộ máy kế toán theo quy định của Luật kế toán. 

Do đó, đơn vị sự nghiệp có thu không thuộc các các trường hợp doanh nghiệp phải đăng ký kinh doanh theo như Luật doanh nghiệp 2014. Trường hợp của bạn, đơn vị bạn là Khu bảo tồn thiên nhiên  trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nên do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập và cấp con dấu hoạt động.

  • Về việc phát hành vé:

Theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP có quy định:

Điều 9. Giá, phí dịch vụ sự nghiệp công

1. Giá dịch vụ sự nghiệp công

a) Dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

- Đơn vị sự nghiệp công được xác định giá dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, được quyết định các khoản thu, mức thu bảo đảm bù đắp chi phí hợp lý, có tích lũy theo quy định của pháp luật đối với từng lĩnh vực;

- Riêng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và dịch vụ giáo dục, đào tạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở giáo dục, đào tạo của Nhà nước thực hiện theo quy định pháp luật về giá.

b) Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

- Giá dịch vụ sự nghiệp công được xác định trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành và lộ trình tính đủ chi phí theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trong đó chi phí tiền lương trong giá dịch vụ sự nghiệp công tính theo mức lương cơ sở, hệ số tiền lương ngạch, bậc, chức vụ đối với đơn vị sự nghiệp công và định mức lao động do các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo thẩm quyền;

- Phương pháp định giá và cơ quan có thẩm quyền định giá dịch vụ sự nghiệp công thực hiện theo quy định pháp luật về giá;

- Trong phạm vi khung giá dịch vụ sự nghiệp công do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, đơn vị sự nghiệp công quyết định mức giá cụ thể cho từng loại dịch vụ; trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định cụ thể giá dịch vụ sự nghiệp công, đơn vị thu theo mức giá quy định.

2. Phí dịch vụ sự nghiệp công

Dịch vụ sự nghiệp công thuộc danh mục thu phí thực hiện theo quy định pháp luật về phí, lệ phí. Đơn vị sự nghiệp công được thu phí theo mức thu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Do vậy, đơn vị bạn được phép phát hành vé bán cho khách đến du lịch thăm quan nhưng mức thu phải được xác định phù hợp với những quy định của pháp luật và theo cơ chế thị trường, không được phép lạm thu quá mức hay tự đặt ra mức giá dịch vụ.

Đơn vị bạn cần xác định xem bản thân thuộc thoại đơn vị sự nghiệp công có thu nào để từ đó xác định quy chế pháp lý tài chính cụ thể đối với thu chi của đơn vị.

Bạn có thể tham khảo Điều 12, 13, 14, 15 Nghị định nêu trên về quy chế tục chủ tài chính đối với từng loại đơn vị sự nghiệp công có thu.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật doanh nghiệp.