1. Quy định khám xét khẩn cấp trong tố tụng hình sự như thế nào?

Trong tố tụng hình sự, việc thực hiện khám xét khẩn cấp là một quy trình quan trọng được quy định cụ thể để đảm bảo tính công bằng và hiệu quả của quá trình pháp luật. Theo quy định tại Điều 192 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, các biện pháp khám xét khẩn cấp được áp dụng một cách cẩn trọng và chỉ khi có căn cứ xác đáng để tin rằng thông tin hoặc chứng cứ cần thiết cho việc điều tra tội phạm có thể được tìm thấy.

- Căn cứ cho việc khám xét: Việc khám xét có thể được tiến hành khi có căn cứ để tin rằng trong người, chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm hoặc phương tiện của các đối tượng liên quan có thể chứa các công cụ, chứng cứ hoặc tài sản liên quan đến vụ án. Điều này bao gồm cả việc có thể tìm thấy các đồ vật phạm tội hoặc dữ liệu điện tử có liên quan đến việc phạm tội.

- Truy nã và giải cứu nạn nhân: Khám xét khẩn cấp cũng được thực hiện khi có nhu cầu phát hiện và xác định vị trí của các đối tượng đang bị truy nã hoặc truy tìm, cũng như để cứu giúp và bảo vệ nạn nhân của tội phạm.

- Khám xét các loại tài liệu và dữ liệu điện tử: Nếu có căn cứ để tin rằng thông tin quan trọng liên quan đến vụ án có thể được tìm thấy trong các loại tài liệu như thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm hoặc dữ liệu điện tử, thì cũng có thể tiến hành khám xét đối với những loại này.

Việc thực hiện khám xét khẩn cấp trong tố tụng hình sự là một biện pháp mạnh mẽ nhưng cần phải được thực hiện theo quy định pháp luật và đảm bảo tính công bằng, tránh việc lạm dụng quyền lực hoặc xâm phạm đến quyền lợi của các bên liên quan. Đồng thời, việc này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh và trật tự công cộng cũng như trong việc xác định và truy cứu trách nhiệm của các bên liên quan đối với các hành vi phạm tội.

 

2. Trong trường hợp khám xét khẩn cấp lệnh khám xét có cần gửi ngay cho Viện kiểm sát có thẩm quyền không?

Trong hệ thống pháp luật, việc quản lý và kiểm soát các biện pháp khám xét khẩn cấp là một quy trình quan trọng nhằm đảm bảo tính công bằng và tuân thủ quy định của pháp luật. Tại Việt Nam, Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 đã đề cập đến việc quản lý lệnh khám xét một cách cụ thể và rõ ràng.

Điều 193 của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 chỉ rõ các quy định liên quan đến thẩm quyền ra lệnh khám xét, cũng như các trường hợp cụ thể khi cần thực hiện khám xét khẩn cấp. Trong đó, nếu xảy ra tình huống cần khám xét khẩn cấp, các cơ quan có thẩm quyền như được quy định tại khoản 2 Điều 110 của Bộ luật này có quyền ra lệnh khám xét.

Tuy nhiên, điểm quan trọng cần lưu ý đó là sau khi khám xét đã được tiến hành, người ra lệnh khám xét phải thực hiện việc thông báo cho Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ việc, vụ án. Thông báo này cần được thực hiện bằng văn bản trong thời hạn 24 giờ kể từ khi khám xét kết thúc.

Việc thông báo cho Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền là một biện pháp quan trọng để đảm bảo sự minh bạch và kiểm soát quy trình thực hiện các biện pháp khám xét khẩn cấp. Thông qua việc này, các cơ quan kiểm soát có thể đảm bảo rằng các biện pháp được thực hiện theo đúng quy định pháp luật và tránh được các trường hợp lạm dụng quyền lực.

Do đó, có thể kết luận rằng, trong trường hợp khám xét khẩn cấp, việc thông báo cho Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền sau khi khám xét đã hoàn thành là bước cần thiết để đảm bảo tính công bằng và tuân thủ quy định của pháp luật.

 

3. Quy định về trình tự khám xét người khẩn cấp trong tố tụng hình sự quy định thế nào?

Trình tự khám xét người trong tố tụng hình sự được quy định cụ thể để đảm bảo tính công bằng và tuân thủ quy định pháp luật. Theo Điều 194 của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, quy trình này bao gồm các bước sau:

Bước 1: Đọc lệnh và giải thích

Khi bắt đầu khám xét người, người thi hành lệnh khám xét phải đọc lệnh và đưa cho người bị khám xét đọc lệnh đó. Sau đó, họ cần giải thích cho người bị khám xét và những người có mặt biết rõ quyền và nghĩa vụ của họ. Điều này đảm bảo rằng mọi bên đều hiểu rõ về quy trình và quyền của họ trong quá trình khám xét.  Người thi hành lệnh khám xét phải bắt đầu bằng việc đọc lệnh một cách rõ ràng và minh bạch. Họ cần đảm bảo rằng lệnh được trình bày một cách đầy đủ và dễ hiểu, từ những người tham gia trực tiếp đến những người bị ảnh hưởng bởi quá trình khám xét.

Sau khi đọc lệnh, người thi hành lệnh cần giải thích cho người bị khám xét và những người có mặt về quyền và nghĩa vụ của họ trong quá trình khám xét. Điều này bao gồm quyền của họ để biết được lí do và phạm vi của khám xét, cũng như quyền từ chối khám xét nếu không có lệnh hợp lệ hoặc nếu không có căn cứ đủ để thực hiện khám xét.

Bước 2: Yêu cầu cung cấp tài liệu và đồ vật

Người tiến hành khám xét phải yêu cầu người bị khám xét đưa ra các tài liệu, đồ vật có liên quan đến vụ án. Trong trường hợp người bị khám xét từ chối hoặc không đưa ra đầy đủ thông tin, tài liệu, đồ vật liên quan đến vụ án, thì người tiến hành khám xét có quyền tiến hành khám xét. Điều này giúp đảm bảo rằng mọi thông tin và chứng cứ liên quan được thu thập một cách đầy đủ và công bằng. 

Lưu ý quan trọng:  Việc khám xét người phải do người cùng giới thực hiện và có người khác cùng giới chứng kiến. Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch và tránh việc lạm dụng quyền lực. Khám xét không được phép xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người bị khám xét. Trong quá trình khám xét người trong tố tụng hình sự, việc yêu cầu người bị khám xét đưa ra các tài liệu, đồ vật có liên quan đến vụ án là một phần quan trọng của quy trình thu thập chứng cứ. Tuy nhiên, đôi khi người bị khám xét có thể từ chối hoặc không đưa ra đầy đủ thông tin, tài liệu, đồ vật liên quan đến vụ án. Trong tình huống này, người tiến hành khám xét có quyền tiến hành khám xét để đảm bảo rằng mọi thông tin và chứng cứ liên quan được thu thập một cách đầy đủ và công bằng.

Việc yêu cầu người bị khám xét đưa ra thông tin và chứng cứ quan trọng là một phần không thể thiếu của quy trình khám xét trong tố tụng hình sự. Trong trường hợp người bị khám xét từ chối hoặc không cung cấp đầy đủ thông tin, người tiến hành khám xét có quyền tiến hành khám xét để đảm bảo rằng quá trình thu thập chứng cứ diễn ra một cách công bằng và đáng tin cậy. Điều này làm nền tảng cho một hệ thống pháp luật minh bạch và công bằng, đảm bảo quyền lợi của mọi bên liên quan.

Khám xét không cần lệnh trong các trường hợp sau:

+ Khi bắt người.

+ Khi có căn cứ để khẳng định người có mặt tại nơi khám xét giấu trong người vũ khí, hung khí, chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan đến vụ án.

Quy trình này không chỉ đảm bảo việc thực hiện khám xét một cách công bằng và chính xác mà còn bảo vệ quyền lợi của mọi bên liên quan. Đồng thời, nó cũng hỗ trợ quá trình điều tra và xác minh sự thật trong vụ án.

Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại tổng đài 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ chi tiết nhất về trình tự khám xét người khẩn cấp trong tố tụng hình sự

Bên cạnh đó thì các bạn có thể theo dõi thêm bài viết sau đây của chúng tôi: Khám xét là gì? Quy định về khám xét người, khám xét chỗ ở?