1. Mức lương thấp nhất giáo viên sau cải cách tiền lương từ 01/07/2024?

Theo quy định tại Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 thì từ năm 2021 đến năm 2025, và nhìn xa hơn đến năm 2030, các biện pháp quan trọng đã được đưa ra để nâng cao chất lượng cuộc sống của cán bộ, công chức, và viên chức trong khu vực công.

- Áp dụng chế độ tiền lương mới tích hợp cho cán bộ, công chức, và lực lượng vũ trang trên toàn bộ hệ thống chính trị từ năm 2021. Điều này nhằm tạo ra sự đồng đều và công bằng trong việc đánh giá giá trị và đóng góp của nhân sự trong các cấp quản lý.

- Năm 2021, mức lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức được đặt bằng với mức lương thấp nhất trung bình của các vùng kinh tế trong lĩnh vực doanh nghiệp. Điều này giúp đảm bảo rằng người lao động có một mức thu nhập cơ bản tối thiểu đảm bảo.

- Thực hiện việc đánh giá và điều chỉnh mức lương định kỳ, phản ánh theo chỉ số giá tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế, và khả năng tài chính của ngân sách quốc gia. Điều này giúp duy trì sự công bằng và làm thích ứng với sự biến động của nền kinh tế.

- Đến năm 2025, mức lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên, vượt qua mức lương thấp nhất trung bình của các vùng kinh tế trong lĩnh vực doanh nghiệp. Điều này thể hiện cam kết của chính phủ trong việc nâng cao thu nhập và đánh giá đúng giá trị của người lao động.

- Đến năm 2030, mục tiêu là mức lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức sẽ bằng hoặc cao hơn so với mức lương thấp nhất của các vùng kinh tế cao nhất trong lĩnh vực doanh nghiệp. Điều này tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động trong hệ thống công quốc gia.

Trong quá trình triển khai cải cách tiền lương năm 2024, một quyết định quan trọng đã được đưa ra, đó là việc thiết lập mức lương thấp nhất của giáo viên tương đương với mức lương thấp nhất trung bình của các vùng kinh tế trong lĩnh vực doanh nghiệp. Hội đồng Tiền lương quốc gia đã đưa ra quyết định quyết liệt về việc tăng mức lương tối thiểu vùng trong năm 2024, với tỷ lệ tăng là 6%. Thời điểm áp dụng chính thức của quyết định này là từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Đây là một bước quan trọng để đảm bảo rằng giáo viên, những người đóng góp lớn vào sự phát triển của xã hội, sẽ được công nhận và đánh giá đúng giá trị của lao động của họ.

Việc tăng mức lương tối thiểu vùng lên 6% được thực hiện khi chia lương khu vực doanh nghiệp thành bốn vùng dự kiến, với mục tiêu tối ưu hóa công bằng và tính cân đối. Thay vì chỉ là một quyết định tăng lương, đây là một chiến lược thông minh và chi tiết để đảm bảo rằng mỗi vùng đều được đối xử công bằng và nhận được sự công nhận xứng đáng. Dưới đây là cấu trúc lương tối thiểu vùng, thể hiện sự tăng lương và phân chia rõ ràng:

- Vùng I: Mức lương tối thiểu tháng: 4.960.000 đồng (tăng thêm 280.000 đồng). Mức lương tối thiểu giờ: 23.800 đồng

- Vùng II: Mức lương tối thiểu tháng: 4.410.000 đồng (tăng 250.000 đồng). Mức lương tối thiểu giờ: 21.000 đồng

- Vùng III: Mức lương tối thiểu tháng: 3.860.000 đồng (tăng 220.000 đồng). Mức lương tối thiểu giờ: 18.600 đồng

- Vùng IV: Mức lương tối thiểu tháng: 3.450.000 đồng (tăng 200.000 đồng). Mức lương tối thiểu giờ: 16.600 đồng

Sau khi thực hiện bước tăng mức lương tối thiểu vùng là 6%, mức lương thấp nhất bình quân của khu vực doanh nghiệp sẽ trở nên đáng kể, đạt mức khoảng 4,1 triệu đồng. Điều này đánh dấu một cú nhảy vọt quan trọng trong việc xác định giá trị công lao động và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người lao động, đặc biệt là giáo viên. Bằng cách này, khi áp dụng bảng lương mới trong quá trình cải cách tiền lương, mức thu nhập thấp nhất của giáo viên có thể dự kiến sẽ ở mức khoảng 4,1 triệu đồng. 

Mặc dù đã có một cái nhìn tổng quan về mức lương trong tương lai, tuy nhiên, đáng chú ý là thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo. Hiện tại, vẫn chưa có các quy định cụ thể về bảng lương mới dành cho giáo viên. Theo những hướng dẫn được xác định trong Phụ lục IV, được ban hành kèm theo Nghị quyết 01/NQ-CP 2024, nhiệm vụ chủ trì thực hiện này đã được giao cho Bộ Nội vụ, và dự kiến trong tháng 5/2024, một Nghị định sẽ được hoàn thành.

Nghị định này, được xác định trong quá trình thực hiện chính sách cải cách tiền lương, sẽ đặt ra chế độ tiền lương mới đối với giáo viên, cùng với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Quy trình này đánh dấu sự cam kết chặt chẽ của Chính phủ đối với việc cải thiện điều kiện làm việc và thu nhập của người lao động trong lĩnh vực giáo dục. Do đó, có thể trong tháng 5/2024 sẽ chứng kiến sự xuất hiện của các chính sách mới, mang lại những đổi mới tích cực trong chế độ tiền lương cho giáo viên.

 

2. Mức lương cơ bản giáo viên từ ngày 01/07/2024 so với hiện nay?

Hiện tại, mức lương cơ bản của giáo viên đang là 1.800.000 đồng theo quy định của Nghị định 24/2023/NĐ-CP. Tuy nhiên, có sự đổi mới đáng chú ý từ ngày 1/7/2024, khi có sự thay đổi toàn diện trong chính sách tiền lương, theo hướng dẫn của Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XII. Điều này được xác định rõ ràng trong khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết 104/2023/QH15.

Trong Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, có một quyết định quan trọng bãi bỏ mức lương cơ sở, thay vào đó là việc xây dựng và ban hành một hệ thống bảng lương mới, căn cứ vào vị trí công việc và nguyên tắc chủ đạo:

- Mức lương sẽ được xác định dựa trên độ phức tạp của công việc, với nguyên tắc là các công việc cùng mức độ phức tạp sẽ nhận được mức lương như nhau.

- Đối với những điều kiện lao động đặc biệt và ưu đãi nghề, chúng sẽ được đánh giá và thưởng bằng chế độ phụ cấp theo nghề.

Cải tổ nhóm ngạch và số bậc trong các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức là một động thái chiến lược hướng tới mục tiêu quan trọng: khích lệ và thúc đẩy sự nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ của công chức, viên chức. Quá trình bổ nhiệm vào ngạch công chức hay chức danh nghề nghiệp viên chức sẽ phản ánh đặc tính của vị trí công việc cùng với cấu trúc ngạch và chức danh nghề nghiệp viên chức do các cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức thực hiện.

Quá trình này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiên cứu, phát triển và chia sẻ kiến thức chuyên môn mà còn tăng cường chất lượng và hiệu suất làm việc trong ngành công chức. Nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ không chỉ là yếu tố quan trọng giúp cá nhân phát triển. Với sự điều chỉnh này, cơ quan quản lý có thể đặt ra các tiêu chí và kỳ vọng cụ thể cho từng vị trí, đồng thời tạo cơ hội cho công chức và viên chức phát triển bản thân, đồng đội và cống hiến cho sự phát triển bền vững của tổ chức. 

Cấu trúc tiền lương của giáo viên, theo đúng hướng dẫn của Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 đối với lĩnh vực công, đã được đặt ra với sự cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo tính công bằng và khích lệ sự đóng góp tích cực. Cụ thể, cơ cấu này bao gồm các thành phần chính như sau:

​- Lương cơ bản chiếm tỷ lệ lớn, là 70% tổng quỹ lương. Điều này thể hiện cam kết của hệ thống đối với sự công bằng và đánh giá đúng giá trị cốt lõi của công việc giáo viên. Sự cố gắng và đóng góp của họ sẽ được thể hiện chính xác qua mức lương cơ bản này.

​- Các khoản phụ cấp chiếm 30% tổng quỹ lương, nhấn mạnh vào những yếu tố đặc biệt và điều kiện làm việc đặc thù của từng giáo viên. Điều này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho những trường hợp đặc biệt mà còn thúc đẩy sự linh hoạt trong cân nhắc tiền lương.

​- Quỹ tiền thưởng, chiếm khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, là một khía cạnh quan trọng của hệ thống này. Nó không chỉ là nguồn động viên mà còn là một phần thưởng công bằng dựa trên hiệu suất và thành tích cá nhân, không tính đến các khoản phụ cấp.

=> Hiện tại, có thể đưa ra vấn đề tạm thời với mức lương cơ bản theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP, tuy nhiên, từ ngày 01/07/2024 trở đi, cả ngành giáo dục vẫn đang chờ đợi một quy định cụ thể về bảng lương giáo viên trong năm 2024. Trong giai đoạn đầu năm 2024, mức lương cơ bản là 1.800.000 theo quy định của Nghị định 24/2023/NĐ-CP. Tuy nhiên, đến tháng 7/2024 có thể sẽ có sự đổi mới.

 

3. Giáo viên không được hưởng những khoản phụ cấp nào khi cải cách tiền lương

Mục 2 và Mục 3 Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 quy định rheo kế hoạch triển khai chính sách cải cách tiền lương, giáo viên sẽ phải đối mặt với một vấn đề mới khi các khoản phụ cấp quan trọng như phụ cấp thâm niên nghề và phụ cấp chức vụ lãnh đạo sẽ không còn được hưởng nữa. Việc loại bỏ phụ cấp thâm niên nghề có thể đánh dấu sự chuyển đổi từ việc đánh giá theo thời gian làm việc sang việc đánh giá hiệu suất và đóng góp của giáo viên. Đồng thời, quyết định hủy bỏ phụ cấp chức vụ lãnh đạo có thể tạo điều kiện cho một môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Ngoài các điều chỉnh về tiền lương, giáo viên mầm non sẽ có một sự thay đổi đáng chú ý khi những khoản tiền ngoài lương xuất phát từ ngân sách nhà nước sẽ không còn được hưởng, bao gồm:

​- Trước đây, việc nhận tiền bồi dưỡng họp từ ngân sách nhà nước đã là một phần quan trọng trong thu nhập của giáo viên mầm non. Tuy nhiên, theo hướng đi mới, khoản này sẽ được loại bỏ, tạo ra một thay đổi đáng kể trong cơ cấu thu nhập và quản lý tài chính cá nhân.

​- Những nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án trước đây thường được đánh giá cao và được thưởng bằng khoản tiền bồi dưỡng. Tuy nhiên, trong tương lai, giáo viên mầm non sẽ không còn hưởng lợi từ khoản này, khuyến khích họ tập trung vào hiệu suất công việc và sự đóng góp chất lượng.

​- Các hoạt động tham gia hội thảo cũng sẽ không còn là nguồn thu nhập nữa. Điều này có thể tạo ra sự chuyển đổi trong cách giáo viên tìm kiếm và tham gia các sự kiện chuyên môn, tập trung vào việc nâng cao kiến thức và kỹ năng.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Tính lương giáo viên mầm non nghỉ thai sản là bao nhiêu tiền. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.