Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật lao động công ty Luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn luật lao động gọi : 1900.6162

Trả lời :

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi giải đáp như sau :

1. Căn cứ pháp lý :

Luật viên chức 2010;

Luật cán bộ công chức 2008;

2. Nội dung phân tích:

Theo quy định của điều 12 luật viên chức 2010 có quy định về quyền lợi của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn cách để người lao động được nghỉ sớm về quê ăn Tết Nguyên Đán

"Điều 12. Quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương

1. Được trả lương tương xứng với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý và kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao; được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi trong trường hợp làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc làm việc trong ngành nghề có môi trường độc hại, nguy hiểm, lĩnh vực sự nghiệp đặc thù.

2. Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Được hưởng tiền thưởng, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập".

Căn cứ vào quy định trên thì pháp luật chỉ có quy định vên chức được quyền hưởng tiền thưởng, nhưng thưởng như thế nào thì sẽ do quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập nơi viên chức đó đang làm việc để xét thưởng. Pháp luật không có quy định chuẩn về thưởng tết âm lịch cho viên chức, cán bộ, công chức là bao nhiêu, cách tính lương thưởng và điều kiện được thưởng tết âm lịch là như thế nào. Điều này phụ thuộc và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập và pháp luật không có điều chỉnh đến.

Bên cạnh đấy, tại điều 12 của luật cán bộ công chức 2008 cũng chỉ nhắc đến khía cạnh là tiền thưởng nói chung mà không nhắc đến tiền thưởng tết âm lịch hay còn gọi là tháng lương thứ 13.

"Điều 12. Quyền của cán bộ, công chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương

1. Được Nhà nước bảo đảm tiền lương tương xứng với nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước. Cán bộ, công chức làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc trong các ngành, nghề có môi trường độc hại, nguy hiểm được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.

2. Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và các chế độ khác theo quy định của pháp luật".

Từ các phân tích trên có thể thấy là pháp luật chỉ quy định về tiền thưởng nói chung mà không có quy định cụ thể về mức thưởng tết âm lịch hay tháng lương thứ 13 cũng như điều kiện để viên chức được thưởng tết âm lịch. Những điều kiện để được thưởng tết và mức cụ thể sẽ do quy định chế của đơn vị sự nghiệp công lập quy định.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới địa chỉ email Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email hoặc tổng đài tư vấn trực tuyến 1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật lao động - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Quy định mới nhất về chế độ thưởng tết năm 2020 cho người lao động ?