1. Nghỉ thai sản có được thưởng tết không ?

Thưa Luật sư, trong thời gian em nghỉ thai sản ( 6 tháng 21/09/2015 - 21/03/2016) thì những quyền lợi từ phía công ty đang làm việc ( ví dụ thưởng tết, tháng 13 (nếu có)) thì em có được nhận như nhân viên đang làm việc không vậy Luật sư ? (Mặc dù ngay thời gian phát thưởng 02/2016 em không có mặt đi làm ở công ty). Em làm việc ở công ty hiện tại đã được 3 năm và ký hợp đồng lao động vô thời hạn?
Xin chân thành cảm ơn Luật sư.

>> Luật sư tư vấn luật lao động, bảo hiểm xã hội trực tuyến, gọi số:1900.6162

Trả lời:

Khi bạn nghỉ thai sản thì bạn sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả các khoản trợ cấp thai sản.

Đối với vấn đề thưởng tết, thưởng tháng 13 thì Bộ luật lao động 2019 có quy định tại điều 104, Bộ luật lao động 2019, cụ thể:

"Điều 103. Tiền thưởng

1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở."

Như vậy, tiền thưởng tết, lương tháng thứ 13 là không bắt buộc. Việc có khoản tiền này hay không phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động, và phụ thuộc vào quy chế, quy định nội bộ của công ty.

Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

2. Mức hưởng thai sản của luật mới?

Chào Luật sư Minh Khuê! Em đã tham gia đóng bảo hiểm được hơn 1 năm nay. Hiện tại em đang có thai tháng thứ 5. Ngày dự sinh của em là ngày 3/3/2016. Em đang dự định cuối tháng 10/2015 này em sẽ xin nghỉ việc. Vậy cho em hỏi nếu em nghỉ việc vào thời điểm này thì em có đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản không? Mức hưởng cụ thể như thế nào ạ? Nếu không được hưởng thì điều kiện phải như thế nào em mới được hưởng chế độ thai sản như bình thường ạ?
Rất mong nhận được trả lời của Luật sư. Em cảm ơn.

>> Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

"Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng thai sản như sau:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

Bạn đóng bảo hiểm được 1 năm, hiện tại đang mang thai được 5 tháng và đến 3/2016 dự sinh, như vậy căn cứ quy định trên, bạn có đủ 6 tháng tham gia BHXH trong vòng 12 tháng trước sinh, vậy bạn đủ điều kiện hưởng thai sản.

Những điều cần lưu ý:

Về mức hưởng chế độ bảo hiểm thai sản của luật bảo hiểm xã hội năm 2014 được quy định như sau:

Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

Trợ cấp 1 lần là 2 tháng lương tối thiểu cho mỗi con.

Cụ thể là : 2 x 1.4900.000 = 2.980.000đ

-Thời gian hưởng: 6 tháng

-> Đối với Luật bảo hiểm xã hội 2014 có hiệu lực 1/1/2016 mức hưởng không có gì thay đổi đáng kể.

"Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày."

>> Tham khảo bài viết liên quan: Điều kiện hưởng chế độ thai sản và mức lương hưởng trong thời gian nghỉ chế độ thai sản?

3. Đóng bảo hiểm được 27 tháng có được hưởng thai sản không ?

Xin tư vấn giúp em, Dạ cho em hỏi là em đã làm và đóng bảo hiểm 27 tháng tại công ty. Hiện tại em đang mang thai 11 tuần và dự sinh vào 26/05/2016, lúc này công ty bị hỏa hoạn. Vậy nếu công ty phá sản luôn thì em có được hưởng chế độ thai sản không ? Và nếu cần đóng tiếp mấy tháng bảo hiểm thì em phải đóng thế nào ạ?
Em chân thành cảm ơn.

Trả lời:

"Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng thai sản như sau:

"1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

Bạn đóng bảo hiểm được 27 tháng, hiện tại đang mang thai được 3 tháng(11 tuần) như vậy căn cứ quy định trên bạn có đủ 6 tháng đóng BHXH trong vòng 24 tháng trước sinh nên bạn đủ điều kiện hưởng thai sản.

-> Chế độ thai sản là do quỹ BHXH chi trả, bạn hoàn toàn có quyền hưởng thai sản khi đủ điều kiện, mặc dù công ty bạn có lâm vào tình trạng phá sản.

Những điều cần lưu ý:

- Về mức hưởng chế độ bảo hiểm được quy định như sau:

"Điều 35. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 29, 30, 31, 32 và 33 của Luật này thì mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc."

-Thời gian hưởng: 6 tháng

>> Tham khảo bài viết liên quan: Hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và mức hưởng thai sản ?

4. Chế độ bảo hiểm khi nghỉ thai sản?

Thưa Luật sư, em đã đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 7/2015 đến nay. Tháng 11/2016, em nghỉ việc nhưng em đang có em bé được 6 tuần. Em nghỉ việc như vậy có được hưởng chế độ thai sản không?
Xin cảm ơn luật sư !

Trả lời:

Điều kiện hưởng chế độ thai sản được quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

" 1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.".

Theo đó bạn phải đóng đủ 6 tháng bảo hiểm trong vòng 12 tháng trước khi sinh hoặc nếu bạn đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh. Nếu bạn đã đáp ứng 1 trong 2 điều kiện trên mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con thì vẫn được hưởng chế độ thai sản.

Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

5. Đóng BHXH như thế nào để được hưởng chế độ thai sản?

Chào Luật Sư! Tôi làm việc ở Công ty may hơn 3 năm nay & có tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ đến nay. Giờ công ty thông báo hết tháng 12 này sẽ chốt sổ bảo hiểm xã hội của toàn bộ công nhân viên và thực hiện thủ tục giải thể công ty sau đó.

Tôi đang phân vân, trong thời gian này tôi đang mang thai tháng thứ 7 (dự sinh khoảng đầu tháng 02/2016). Vậy nếu chốt sổ bảo hiểm xã hội cuối tháng 12/2020 này, đầu tháng 01/2021 tôi muốn chuyển sang đóng bảo hiểm xã hội ở một công ty người quen để có thẻ bảo hiểm y tế khi sinh con & thủ tục thai sản bên công ty sẽ hoàn tất thủ tục thai sản cho tôi liệu có được không? Tôi phải làm gì trong trường hợp này?

Mong Luật sư tư vấn giúp. Tôi chân thành cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn luật lao động, BHXH trực tuyến, gọi số:1900.6162

Trả lời :

Như thông tin bạn cung cấp, bạn tham gia BHXH ở một công ty đã 3 năm cho đến hết tháng 12/2020. Mong muốn của bạn là muốn được hưởng chế độ thai sản và có thẻ bảo hiểm y tế khi sinh con. Ý tưởng của bạn là sau khi nghỉ việc ở công ty vào tháng 12/2020, từ tháng 01/2021 bạn sẽ làm việc cho một công ty khác. Chúng tôi xin đưa ra 2 ý kiến như sau:

- Thứ nhất, về chế độ thai sản. Do bạn dự kiến sinh vào tháng 02/2021 nên chúng tôi cung cấp quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực vào ngày 01/01/2016.

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này".

Theo Luật BHXH 2014, để được hưởng chế độ thai sản bạn phải có từ đủ 06 tháng trở lên tham gia BHXH trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh. Như thông tin của bạn, bạn đã tham gia BHXH tại công ty trong 03 năm. Chúng tôi xác định thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn là từ tháng 02/2020 đến tháng 01/2016. Bạn tham gia BHXH từ tháng 02/2020 đến tháng 12/2020. Do đó, bạn hoàn toàn đủ điều kiện được hưởng chế độ thai sản mà không cần thiết phải tham gia BHXH theo HĐLĐ ở một công ty mới vào tháng 01/2016.

- Thứ hai, về việc hưởng bảo hiểm y tế.

Căn cứ khoản 1 Điều 12 Văn bản hợp nhất luật bảo hiểm y tế:

"Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

b) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật."

Như vậy, khi vào công ty mới bạn có thể giao kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ 03 tháng trở lên để tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Chế độ thai sản áp dụng khi thai chết lưu theo quy định mới nhất

6. Quy định về hưởng chế độ thai sản ?

Thưa luật sư! Chế độ bao hiểm thai sản Chào Luật Minh Khuê ! Em có bầu dự kiến sinh vào 30/04/2016. Tháng 11 và tháng 12/2015 em đóng bảo hiểm ở công ty A. Từ tháng 1 đến tháng 4 em đóng tiếp bảo hiểm ở công ty B. Như vậy là em đã đóng bảo hiểm các tháng 11,12,1,2,3,4. Vậy em có đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thai sản không. Em xin chân thành cám ơn !

>> Luật sư tư vấn pháp luật lao động qua tổng đài điện thoại, gọi:1900.6162

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 của Quốc hội:

"1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con."

Vậy trường hợp của bạn thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của bạn đã đủ 6 tháng trong khoảng 12 tháng trước khi sinh do đó bạn đủ điều kiện được hưởng chế độ thai sản của cơ quan bảo hiểm. Theo như bạn cung cấp thì bạn sinh vào ngày 30/04/2016, vậy từ tháng 4/2015 đến tháng 4/2016 được coi là 12 tháng trước khi sinh của bạn, trong khoảng thời gian này bạn đã đóng BHXH đủ 6 tháng thì bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Nghỉ thai sản sau đó nghỉ việc luôn có được hưởng trợ cấp thất nghiệp ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật Bảo hiểm Xã hội - Công ty luật Minh Khuê