1. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên là gì?

Ngày nay, hoạt động công chứng đã trở nên quen thuộc trong cuộc sống của chúng ta. Chức năng chính của công chứng là hỗ trợ giải quyết các mâu thuẫn giữa các bên liên quan. Vì vậy, việc bảo vệ quyền và lợi ích của người làm công chứng là một vấn đề quan trọng. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên trở thành một yếu tố bắt buộc.

Nghề công chứng là một lĩnh vực đặc biệt, với hoạt động công chứng đảm bảo tính hợp pháp, ngăn ngừa mâu thuẫn, và giảm thiểu rủi ro cho các giao dịch và hợp đồng. Điều này giúp bảo vệ quyền lợi của cá nhân, tổ chức và quyền của Nhà nước. Tuy nhiên, nghề công chứng cũng đối mặt với nhiều rủi ro, và người làm công chứng thường phải đối mặt với nguy cơ bồi thường thiệt hại. Do đó, việc bảo vệ và chuyển giao rủi ro là cực kỳ quan trọng.

Ở Việt Nam, pháp luật đã đặt nghĩa vụ cho Văn phòng công chứng mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên từ năm 2006. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp được thiết kế để bảo vệ doanh nghiệp và cá nhân khỏi trách nhiệm dân sự phát sinh do hành vi sơ suất có thể dẫn đến các kiện tụng hoặc bồi thường với chi phí đáng kể.

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cung cấp các quyền lợi bảo hiểm cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp cho cá nhân và tổ chức. Mục tiêu là bảo vệ các chi phí pháp lý và bồi thường thiệt hại phát sinh từ các khiếu nại liên quan đến sự sơ suất của người được bảo hiểm.

 

2. Quy định về bảo hiểm nghề nghiệp công chứng viên cập nhật mới nhất

2.1. Trách nhiệm mua bảo hiểm nghề nghiệp công chứng viên 

- Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên phải được duy trì suốt thời gian hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng.

- Tổ chức hành nghề công chứng có thể tự mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các công chứng viên của mình hoặc ủy quyền cho tổ chức xã hội hoặc nghề nghiệp của họ để thực hiện việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.

- Thời điểm mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên phải thực hiện trước thời hạn tối đa là 60 ngày kể từ ngày công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng được đăng ký hành nghề.

- Nếu tổ chức hành nghề công chứng thực hiện thay đổi, gia hạn hoặc mua mới hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên, họ phải thông báo và gửi bản sao hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng thay đổi hoặc gia hạn hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên cho Sở Tư pháp trong vòng không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện thay đổi, gia hạn hoặc mua mới hợp đồng bảo hiểm.

 

2.2. Nguyên tắc tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên

Để tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên, phải tuân thủ những nguyên tắc được quy định tại Điều 19 của Nghị định 29/2015/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Tổ chức hành nghề công chứng có thể tự mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các công chứng viên của mình hoặc ủy quyền cho tổ chức xã hội hoặc nghề nghiệp của họ để thực hiện việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.

- Thời điểm mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên phải thực hiện trước thời hạn tối đa là 60 ngày kể từ ngày công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng được đăng ký hành nghề.

- Kinh phí để mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên của Phòng công chứng được cung cấp từ quỹ phát triển sự nghiệp hoặc từ nguồn kinh phí hợp pháp khác, theo quy định của pháp luật.

 

2.3. Phạm vi bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên

- Phạm vi bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bao gồm thiệt hại về mặt tài sản gây ra cho các bên tham gia vào việc ký kết hợp đồng hoặc giao dịch, cũng như cho các tổ chức hoặc cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến hợp đồng hoặc giao dịch đã được công chứng, do sự cố gây ra bởi lỗi của công chứng viên trong thời gian có hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm.

- Trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng hoặc tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên, khi được tổ chức hành nghề công chứng ủy quyền, họ có thể thỏa thuận với doanh nghiệp bảo hiểm về phạm vi bảo hiểm rộng hơn so với phạm vi bảo hiểm được đề cập ở trên.

 

2.4. Phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên

- Phí bảo hiểm là số tiền mà tổ chức hành nghề công chứng phải thanh toán cho doanh nghiệp bảo hiểm khi mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên thuộc tổ chức của họ.

- Doanh nghiệp bảo hiểm và tổ chức hành nghề công chứng, hoặc tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên, trong trường hợp có ủy quyền từ tổ chức hành nghề công chứng, có thể thỏa thuận về mức phí bảo hiểm, nhưng số tiền này không thể ít hơn 03 (ba) triệu đồng mỗi năm cho một công chứng viên.

Căn cứ pháp lý: Điều 37 của Luật Công chứng 2014, Chương III của Nghị định 29/2015/NĐ-CP.

 

2.5. Điều kiện chi trả bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên

Cụ thể, theo quy định tại Điều 21 của Nghị định 29/2015/NĐ-CP, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chi trả bảo hiểm và bồi thường thiệt hại khi các điều kiện sau đây được đáp ứng:

- Thiệt hại nằm trong phạm vi bảo hiểm quy định tại mục 2.3.

- Không thuộc vào các trường hợp sau đây:

  + Công chứng viên thực hiện công chứng trong tình huống mục đích và nội dung của hợp đồng hoặc giao dịch, cũng như nội dung của bản dịch vi phạm pháp luật hoặc đạo đức xã hội; họ xúi giục hoặc tạo điều kiện cho người tham gia hợp đồng hoặc giao dịch để thực hiện giao dịch giả mạo hoặc có các hành vi gian dối khác;

  + Công chứng viên công chứng hợp đồng, giao dịch hoặc bản dịch có liên quan đến tài sản hoặc lợi ích của chính họ hoặc của người thân mà họ có mối quan hệ gia đình như vợ hoặc chồng, cha mẹ đẻ hoặc nuôi, con cái, ông bà, anh chị em ruột, cháu, chú hoặc dì của vợ hoặc chồng, con dâu hoặc con rể, và một số quan hệ gia đình khác;

  + Công chứng viên liên quan đến việc cấu kết hoặc thông đồng với người yêu cầu công chứng cùng với những người có liên quan để thay đổi nội dung của văn bản công chứng hoặc hồ sơ công chứng;

  + Trường hợp khác do sự thỏa thuận giữa doanh nghiệp bảo hiểm và tổ chức hành nghề công chứng hoặc tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên, trong trường hợp mà tổ chức hành nghề công chứng đã ủy quyền cho họ.

 

3. Sự cần thiết của bảo hiểm nghề nghiệp công chứng viên

Theo quy định của Luật Công chứng, tổ chức hành nghề công chứng có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do lỗi gây ra bởi công chứng viên đối với người yêu cầu công chứng. Ngoài ra, văn phòng công chứng phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các công chứng viên thuộc tổ chức của họ.

Quy định này được xem là có lợi cho cả công chứng viên và người dân, đặc biệt trong trường hợp xảy ra rủi ro. Nếu đã tham gia bảo hiểm, khoản bồi thường cho khách hàng của công chứng viên sẽ không phải do cá nhân công chứng viên chi trả, mà sẽ được bảo hiểm đảm bảo.

Nhận thấy những lợi ích của việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên, nhiều văn phòng công chứng đã tự nguyện mua bảo hiểm ngay sau khi Luật Công chứng có hiệu lực. Tuy nhiên, ban đầu, việc này gặp khó khăn vì nhiều công ty bảo hiểm không quen thuộc với hoạt động công chứng. Tuy nhiên, hiện nay, việc mua bảo hiểm đã trở nên phổ biến trong nhiều văn phòng công chứng, tuy mức bảo hiểm có thể khác nhau.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng rủi ro trong hoạt động công chứng có thể xảy ra với bất kỳ công chứng viên nào, bất kể họ thuộc văn phòng công chứng hay văn phòng công chứng. Khi rủi ro xảy ra, trách nhiệm của công chứng viên trở nên quan trọng, đặc biệt khi giá trị hợp đồng càng lớn, thiệt hại càng cao. Tuy nhiên, Luật Công chứng hiện hành chỉ áp dụng quy định về việc mua bảo hiểm nghề nghiệp cho công chứng viên thuộc văn phòng công chứng, điều này có thể được coi là không công bằng.

Để giải quyết vấn đề này, nên áp dụng quy định về việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho tất cả công chứng viên, bất kể họ thuộc văn phòng công chứng hay văn phòng công chứng. Điều này sẽ giúp đảm bảo quyền lợi của người yêu cầu công chứng và giảm áp lực trách nhiệm cho tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên trong quá trình thực hiện công việc. Luật cũng cần quy định cụ thể về việc mua bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, và số tiền bảo hiểm tối thiểu cho loại bảo hiểm này, và chính phủ cần đảm bảo việc quy định này được thực hiện.

Bài viết liên quan: Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp là gì? Đối tượng áp dụng

Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng thông qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!