.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

Trả lời:

Thắc mắc của bạn được giải đáp như sau:

Căn cứ pháp lý:

- Bộ luật lao động năm 2012;

- Luật bảo hiểm xã hội năm 2006;

Bạn thân mến, thắc mắc của bạn có hai vấn đề cần quan tâm như sau:

Thứ nhất: Vấn đề chấm dứt hợp đồng lao động.

Bạn chấm dứt HĐLĐ với công ty theo sự thỏa thuận của hai bên là chấm dứt HĐLĐ khi hết hạn hợp đồng. Khi chấm dứt HĐLĐ, “Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động”-trích khoản 3 Điều 47 BLLĐ năm 2012. Do vậy, khi chấm hợp đồng lao động  thì người sử dụng lao động sẽ hoàn thành các thủ tục liên quan tới quyền lợi của bạn – trong đó có việc xác nhận sổ bảo hiểm xã hội, trả lại sổ bảo hiểm xã hội cho bạn, lúc đó mới chấm dứt quan hệ pháp luật lao động giữa bạn và công ty. Nếu như hiện tại bạn chưa nhận được sổ bảo hiểm xã hội thì bạn phải tiếp tục làm việc với người sử dụng lao động ,  hoàn thành thủ tục chấm dứt HĐLĐ để quyền lợi của bạn được bảo đảm.

Thứ hai: Vấn đề về bảo hiểm thất nghiệp:

Bạn thân mến, để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì bạn cần đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại Điều 81 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 như sau:

“1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp;

2. Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội;

3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều này.”

Do đó, mặc dù bạn đã nghĩ việc 2 tháng và chưa tìm được việc làm, bạn có đủ thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp nhưng bạn chưa đăng kí bảo hiểm thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm thì bạn vẫn chưa được nhận bảo hiểm thất nghiệp. Mặt khác, bộ hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp được quy định ở Điều 125 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 bao gồm:

“1. Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu do tổ chức bảo hiểm xã hội quy định.

2. Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hết hạn hoặc thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đúng pháp luật”.
Theo đó, bạn chỉ cần đáp ứng đủ các điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp và bộ hồ sơ của bạn có đủ giấy tờ như quy định của pháp luật thì bạn sẽ được hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
Chúc bạn may mắn!

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT 

---------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

3.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

5.Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;