1. Nội dung thẩm định tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia

Theo quy định tại Điều 15 Thông tư 56/2015/TT-BLĐTBXH thì quá trình thẩm định tập trung chủ yếu vào một số khía cạnh quan trọng cụ thể như sau:

- Trong quá trình thẩm định, đặc biệt quan trọng là kiểm tra sự tuân thủ các quy định tại các Điều 7, 8, 9, 10 và 11 của Thông tư. Điều này bao gồm việc xem xét cẩn thận về cách thực hiện xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, đảm bảo rằng mọi khía cạnh được đánh giá đều tuân thủ đúng theo hướng dẫn quy định.

- Một nhiệm vụ quan trọng khác là đánh giá nội dung và độ phù hợp của bản dự thảo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia có trong hồ sơ đề nghị thẩm định. Quá trình này không chỉ tập trung vào định dạng cấu trúc quy định tại Điều 6 của Thông tư, mà còn chú trọng đến khả năng áp dụng và hiệu quả trong ngữ cảnh thực tế.

- Xác định chất lượng của bản dự thảo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia là một phần quan trọng của thẩm định, được tiến hành dựa trên các tiêu chí chi tiết trong phiếu đánh giá, như được quy định trong Phụ lục số 06 của Thông tư 56/2015/TT-BLĐTBXH. Điều này bao gồm việc đánh giá tính toàn vẹn, sự thống nhất và khả năng thực thi của tiêu chuẩn để đảm bảo chúng đáp ứng mục tiêu và yêu cầu đề ra.

 

2. Thời hạn thẩm định tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia

Cũng tại Điều 15 Thông tư 56/2015/TT-BLĐTBXH thì trong khoảng thời gian 05 ngày làm việc, tính từ thời điểm kết thúc giai đoạn đăng tải dự thảo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia trên trang thông tin điện tử của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Hội đồng thẩm định tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia cam kết thực hiện công việc thẩm định với sự cụ thể và chi tiết theo hướng dẫn quy định.

Trong thời kỳ này, Hội đồng sẽ tập trung không chỉ vào việc đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định, mà còn chú trọng đến sự minh bạch và hiệu suất của quá trình thẩm định. Quy trình này sẽ đặc biệt tập trung vào việc đảm bảo tính đồng nhất và áp dụng hiệu quả của các quy định cụ thể được nêu trong nội dung quy định, với mục tiêu chính là định rõ và cải thiện các yếu tố chất lượng trong tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.

 

3. Thủ tục thẩm định tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia

Thủ tục thẩm định tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia hiện nay được thực hiện theo trình tự cụ thể như sau: 

- Thứ nhất: Chậm nhất sau 03 ngày làm việc từ ngày Hội đồng thẩm định tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia được hình thành, Thư ký Hội đồng sẽ thực hiện gửi bản dự thảo tiêu chuẩn nghề kỹ năng nghề quốc gia, có trong hồ sơ đề nghị thẩm định đã nhận được, đến tất cả các thành viên Hội đồng thẩm định. Quá trình này nhằm mục đích chính là tạo cơ hội cho mọi thành viên nghiên cứu chặt chẽ, chuẩn bị ý kiến nhận xét cá nhân của họ.

Trong giai đoạn này, sự chú ý đặc biệt sẽ được đặt vào việc khuyến khích một quá trình nghiên cứu sâu sắc và xây dựng ý kiến đa dạng, tạo ra một cơ sở ý kiến đồng thuận và chất lượng. Thư ký Hội đồng sẽ đảm bảo rằng mọi thành viên có đầy đủ thông tin và thời gian cần thiết để đưa ra nhận xét đầy đủ và có trách nhiệm.

- Thứ hai: Trước khi Hội đồng thẩm định bắt đầu quá trình thẩm định, cách ít nhất là 03 ngày làm việc, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ gửi đến Hội đồng bản tổng hợp các ý kiến và góp ý đối với bản dự thảo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia. Các ý kiến này đã được chuyển đến các cơ quan và tổ chức theo quy định tại điểm b khoản 2 của Điều 13 Thông tư 56/2015/TT-BLĐTBXH và đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ theo quy định tại điểm a khoản 2 của Điều 13 trong Thông tư này.

Mục tiêu chính của việc này là cung cấp một tài liệu tổng hợp chất lượng và chính xác, giúp Hội đồng thẩm định và các tổ chức hỗ trợ việc xây dựng tiêu chuẩn nghề có nguồn cảm hứng và thông tin phong phú để nghiên cứu và xem xét một cách chi tiết. Điều này đảm bảo rằng quá trình thẩm định sẽ được thực hiện dựa trên cơ sở thông tin đầy đủ và đa chiều.

- Thứ ba: Hội đồng thẩm định sẽ tiến hành quá trình thẩm định theo nguyên tắc làm việc chi tiết được quy định tại khoản 3 của Điều 14 và đặc biệt tập trung vào một số nội dung quan trọng được miêu tả tại khoản 1 của Điều 15 trong Thông tư này.

Trong việc thực hiện quy trình này, Hội đồng sẽ chú trọng không chỉ đến việc đảm bảo tuân thủ mọi nguyên tắc làm việc được đề ra mà còn tập trung vào việc hiểu rõ và áp dụng sâu sắc những điều khoản và hướng dẫn cụ thể nằm trong phạm vi của Điều 15. Mục tiêu là đảm bảo rằng quá trình thẩm định diễn ra một cách tổ chức, chi tiết và công bằng, đồng thời tập trung vào những khía cạnh quan trọng nhất của tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.

- Thứ tư: Ngay khi quá trình thẩm định kết thúc, Chủ tịch Hội đồng sẽ trình bày kết quả một cách chi tiết thông qua báo cáo văn bản, chứa đựng ý kiến chính thức của Hội đồng thẩm định đối với bản dự thảo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia có trong hồ sơ đề nghị thẩm định. Báo cáo này sẽ đi kèm với một biên bản tổng hợp các phiên họp của Hội đồng, cùng với các ý kiến nhận xét và đánh giá bằng văn bản từng thành viên của Hội đồng về Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Đồng thời, Chủ tịch Hội đồng sẽ chuyển gửi cho tổ chức hỗ trợ việc xây dựng tiêu chuẩn nghề một văn bản tổng hợp về ý kiến chính thức của Hội đồng đối với bản dự thảo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, kèm theo các ý kiến nhận xét và đánh giá bằng văn bản từng thành viên của Hội đồng. Mục tiêu là cung cấp một tài liệu toàn diện và có chiều sâu, tạo cơ sở vững chắc cho tổ chức nghiên cứu và xem xét tiếp theo.

- Thứ năm: Trong khoảng thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được các văn bản gửi từ Chủ tịch Hội đồng theo quy định, tổ chức hỗ trợ việc xây dựng tiêu chuẩn nghề sẽ trình báo cáo chi tiết về quá trình xem xét và tiếp thu các ý kiến đã được đưa ra. Đồng thời, họ sẽ thực hiện việc hoàn thiện lại bản dự thảo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, chờ được gửi đến Hội đồng thẩm định.

Nếu trong quá trình xem xét có bất kỳ vấn đề nào không được tiếp thu hoặc đòi hỏi sự làm rõ, tổ chức hỗ trợ việc xây dựng tiêu chuẩn nghề sẽ tương tác trực tiếp với Hội đồng thẩm định. Mục tiêu là đạt được sự thống nhất về những điểm này trước khi bản dự thảo được hoàn thiện và gửi lại cho Hội đồng thẩm định. Quá trình này đảm bảo một tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia được đề xuất một cách đồng thuận và chất lượng.

- Cuối cùng: Ngay sau khi tiếp nhận bản dự thảo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, mà đã được tổ chức hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn nghề hoàn thiện theo quy định tại khoản 5 của Điều này, Hội đồng thẩm định sẽ tổ chức một phiên họp chuyên đề để tiến hành rà soát kỹ lưỡng lại nội dung của bản dự thảo trước khi Chủ tịch Hội đồng chuyển gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Trong buổi họp này, sự tập trung sẽ được đặt vào việc tái kiểm tra và điều chỉnh bản dự thảo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia để đảm bảo tính hoàn thiện và đồng nhất. Điều này giúp Hội đồng thẩm định đạt được sự thống nhất và chất lượng cao trước khi chính thức trình Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Quá trình này đồng thời củng cố cam kết của Hội đồng đối với việc đề xuất một tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đầy đủ và hiệu quả.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Cấu trúc và nguyên tắc xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.