Quy định về hợp đồng Cộng tác viên được quy định như thế nào, nội dung của hợp đồng này gồm những gì? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu với bài viết dưới đây.

 

1. Hợp đồng cộng tác viên được hiểu như thế nào?

Hiện nay, các văn bản pháp luật không quy định cụ thể thế nào là hợp đồng cộng tác viên, tuy nhiên có thể hiểu hợp đồng cộng tác viên: các doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan thực hiện tuyển dụng nhân viên vào làm việc dưới hình thức cộng tác viên trong đó nhân viên chịu sự ràng buộc với công ty về một số nội dung: nội quy, quy chế làm việc của công ty, làm việc như người làm công ăn lương, tuân thủ các quy định về thời gian làm việc, số ngày làm việc, ... người được tuyển dụng làm việc theo chế độ người lao động trong hợp đồng lao động.

Nếu hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng nội dung thể hiện việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động. Trường hợp hai bên thỏa thuận việc làm theo hình thức dự án, các chương trình đào tạo và nhân viên khi vào làm việc không bị ràng buộc bởi các quy định về nội quy, quy chế của công ty, thù lao nhân viên nhận được sẽ phụ thuộc vào công việc được giao, được tạm ứng tiền thù lao khi đó, hợp đồng này được xác định là hợp đồng dịch vụ.

 

2. Nội dung của hợp đồng cộng tác viên là gì?

Tùy thuộc vào từng loại hợp đồng được ký kết mà nội dung cũng sẽ khác nhau. Cụ thể:

- Tên và địa chỉ trụ sở của người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp của công ty

- Các thông tin cá nhân của người lao động: họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, số căn cước công dân, ...

- Các điều khoản trong nội dung của hợp đồng

* Công việc, địa điểm, thời gian làm việc

* Thời hạn của hợp đồng

* Mức lương/ mức thù lao, thời hạn trả lương, phụ cấp (nếu có)

* Các chế độ bảo hiểm

* Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng

* Trách nhiệm trong trường hợp vi phạm hợp đồng

* Giải quyết tranh chấp hợp đồng

* Điều khoản thi hành của hợp đồng.

 

3. Hợp đồng cộng tác viên có được đơn phương chấm dứt?

- Nếu hợp đồng cộng tác viên là hợp đồng dịch vụ: khi trong hợp đồng ghi nhận những điều khoản không có lợi cho một bên trong hợp đồng thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải đảm bảo các nội dung đã được ký kết trong hợp đồng.

* Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng phải thông báo cho bên cung ứng dịch vụ hoặc bên sử dụng dịch vụ biết trước một thời gian hợp lý nhất

* Bên sử dụng dịch vụ phải thực hiện thanh toán đầy đủ tiền thù lao cho bên cung ứng dịch vụ đối với phần công việc đã được thực hiện

* Nếu có vi phạm về điều khoản quy định chấm dứt hợp đồng và có phát sinh thiệt hại thực tế do việc đơn phương chấm dứt hợp đồng thực hiện gây ảnh hưởng đến công việc được thực hiện thì phải bồi thường cho bên còn lại

- Nếu hợp đồng cộng tác viên là hợp đồng lao động: trường hợp này tùy thuộc vào các bên lý kết và phải đáp ứng diều kiện về thời gian báo trước khi chấm dứt hợp đồng (khoản 1 Điều 35, khoản 2 Điều 375, Bộ luật lao động năm 2019)

* Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 29 Bộ luật lao động năm 2019

* Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 97 của Bộ luật lao động năm 2019

* Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự, bị cưỡng bức lao động

* Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc

* Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều 138 Bộ luật lao động năm 2019

* Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 Bộ luật lao động năm 2019, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác

* Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Bộ luật lao động năm 2019 làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động

- Nếu người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật phải chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 40 Bộ luật lao động năm 2019:

 * Không được trợ cấp thôi việc

* Phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo quy hợp đồng lao động và một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo hợp đồng lao động trong những ngày không báo trước

* Hoàn trả cho người sử dụng lao động chi phí đào tạo quy định tại Điều 62 Bộ luật lao động năm 2019

 

4. Mẫu hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ đối với cộng tác viên

* Hợp đồng cộng tác viên là hợp đồng lao động: tải về

Công ty A

Số 123

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

- Căn cứ Bộ luật Lao động 2019;

Hôm nay, ngày 11 tháng 03 năm 2023, tại Công ty A, chúng tôi gồm:

Bên A: Người sử dụng lao động

Công ty: A

Địa chỉ: Số a, phường X, quận Y, thành phố Z

Điện thoại: 012XXXXXXXX

Đại diện: Nguyễn Văn M Chức vụ: Giám đốc  Quốc tịch: Việt Nam

Bên B: Người lao động

ÔNG/ BÀ: Nguyễn Thị N   Quốc tịch: Việt Nam  
Ngày sinh: 04/12/1998   Tại: Công ty A  
Nghề nghiệp: Công nhân   Giới tính: Nữ  
Địa chỉ thường trú: Số b, phường X, quận Y, thành phố Z  
Địa chỉ cư trú: Số b, phường X, quận Y, thành phố Z  
Số CCCD: 123xxxxxxxxxxx   Cấp ngày: 10/11/2020 Tại: Công an thành phố Z

Cùng thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Công việc, địa điểm làm việc và thời hạn của Hợp đồng

Loại hợp đồng: hợp đồng lao động 12 tháng - Ký lần thứ 1
Từ ngày: 11/3/2023   Đến ngày: 11/3/2024  

- Địa điểm làm việc: Số a, phường X, quận Y, thành phố Z

- Bộ phận công tác: Sản xuất

* Phòng: Sản xuất

* Chức danh chuyên môn (vị trí công tác): Công nhân sản xuất

- Nhiệm vụ công việc như sau:

* Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn của mình dưới sự quản lý, điều hành của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm hoặc ủy quyền phụ trách)

* Phối hợp cùng với các bộ phận, phòng ban khác trong người sử dụng lao động để phát huy tối đa hiệu quả công việc

* Hoàn thành những công việc khác tùy thuộc theo yêu cầu kinh doanh của người sử dụng lao động và theo quyết định của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm hoặc ủy quyền phụ trách)

Điều 2: Lương, phụ cấp, các khoản bổ sung khác

Lương căn bản: 5.000.000 đồng/ tháng Phụ cấp:  500.000 đồng/ tháng
Các khoản bổ sung khác: tùy quy định cụ thể của Công ty

- Hình thức trả lương: tiền mặt hoặc chuyển khoản

- Thời hạn trả lương: được trả lương vào ngày 15 của tháng

- Chế độ nâng bậc, nâng lương: người lao động được xét nâng lương, nâng bậc theo kết quả làm việc và theo quy định của người sử dụng lao động

Điều 3: Thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, bảo hộ lao động, BHXH, BHYT, BHTN

- Thời giờ làm việc: 8 giờ/ ngày, 48 giờ/ tuần, Nghỉ hàng tuần: ngày chủ nhật

- Từ ngày Thứ 2 đến ngày Thứ 7 hàng tuần:

* Buổi sáng: 8h00 - 12h00

* Buổi chiều: 13h00 - 17h00

- Chế độ nghỉ ngơi các ngày lễ, tết, phép năm

* Người lao động được nghỉ lễ, tết theo luật định, các ngày nghỉ lễ nếu trùng với ngày Chủ nhật thì sẽ được nghỉ bù vào ngày trước hoặc ngày kế tiếp tùy theo tình hình cụ thể mà Ban lãnh đạo Công ty sẽ chỉ đạo trực tiếp

* Người lao động đã ký HĐLĐ chính thức và có thâm niên công tác 12 tháng thì sẽ được nghỉ phép năm có hưởng lương (01 ngày phép/ 01 tháng, 12 ngày phép/ 01 năm); trường hợp có thâm niên làm việc dưới 12 tháng thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lên tương ứng với ố thời gian làm việc

- Thiết bị và công cụ làm việc sẽ được Công ty cấp phát tùy theo nhu cầu của công việc

- Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật hiện hành

- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp: theo quy định của pháp luật

Điều 4: Đào tạo, bồi dưỡng, các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan của người lao động

- Đào tạo, bồi dưỡng: người lao động được đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện tại nơi làm việc hoặc được gửi đi đào tạo theo quy định của Công ty và yêu cầu công việc

- Ken thưởng: người lao động được khuyến khích bằng vật chất và tinh thần khi có thành tích trong công tác hoặc theo quy định của Công ty

- Nghĩa vụ liên quan của người lao động

* Tuân thủ hợp đồng lao động

* Thực hiện công việc với sự tận tâm, tận lực và mẫn cán, đảm bảo hoàn thành công việc với hiệu quả cao nhất theo sự phân công, điều hành (bằng văn bản hoặc bằng miệng) của Ban giám đốc (và các cá nhân được Ban giám đốc bổ nhiệm hoặc ủy quyền phụ trách)

* Hoàn thành công việc được giao và sẵn sàng chấp nhận mọi sự điều động khi có yêu cầu

* Nắm rõ và chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, văn hóa Công ty, nội quy lao động và các chủ trương, chính sách của Công ty

* Trong trường hợp được cử đi đào tạo thì nhân viên phải hoàn thành khóa học đúng thời hạn, phải cam kết sẽ phục vụ lâu dài cho Công ty sau khi kết thúc khóa đào tạo và được hưởng nguyên lương, các quyền lợi khác được hưởng như người đi làm

Nếu sau khi kết thúc khóa đào tạo mà nhân viên không tiếp tục hợp tác với Công ty thì nhân viên phải hoàn trả lại 100% phí đào tạo và các khoản chế độ đã được nhận trong thời gian đào tạo ...

* Bồi thường vi phạm vật chất: theo quy định nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành

* Có trách nhiệm đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công việc, giảm thiểu các rủi ro, khuyến khích các đóng góp này được thực hiện bằng văn bản

* Thứ TNCN (nếu có): do người lao động đóng, Công ty sẽ tạm khấu trừ trước khi chi trả cho người lao động theo quy định

Điều 5: Nghĩa vụ và quyền lợi của Người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ: 

- Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong HĐLĐ để Người lao động đạt hiệu quả công việc cao. Bảo đảm việc làm cho Người lao động theo HĐLĐ đã ký

- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có)

2. Quyền lợi: 

- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo HĐLĐ (bố trí, điều chuyển công việc cho người lao động theo đúng chức năng chuyên môn)

- Có quyền chuyển tạm thời lao động, ngừng việc, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt HĐLĐ và á dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của Pháp luật hiện hành và theo nội quy của Công ty trong thời gian HĐLĐ còn giá trị

- Có quyền đòi bồi thương, khiếu nại với cơ quan liên đới để bảo vệ quyền lợi của mình nếu người lao động vi phạm pháp luật hay các điều khoản của HĐLĐ

Điều 6: Những thỏa thuận khác

Không

Điều 7: Điều khoản thi hành

- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thỏa ước tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước thì áp dụng quy định của pháp luật lao động

- Hợp đồng này được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 1 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký

- Khi ký kết các phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng này

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

* Hợp đồng cộng tác viên là hợp đồng dịch vụ: tải về

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC VIÊN

(Số: 123/HĐCTV)

- Căn cứ vào Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015;

- Căn cứ vào khả năng nhu cầu của hai bên

Hôm nay, ngày 11 tháng 3 năm 2023 tại Công ty A, chúng tôi gồm: 

Công ty: A

- Địa chỉ: Số a, phường X, quận Y, thành phố Z

- Điện thoại: 012XXXXXX  fax không

- Mã số thuế: acb

- Tài khoản: 234xxxxxxxxx tại: Ngân hàng O

- Người đại diện: Ông (bà) Nguyễn Văn M Chức vụ: giám đốc

Sau đây gọi tắt là bên A

Cộng tác viên

- Ông (bà): Nguyễn Thị N

- Năm sinh: 1998

- Số CCCD: 123xxxxxxxxx Ngày cấp 10/11/2020 Nơi cấp Công an thành phố Z

- Điện thoại: 023XXXXXX fax: không Email: không

- Địa chỉ: Số b, phường X, quận Y, thành phố Z

- Số tài khoản: 12356XXXXX tại Ngân hàng: O

Sau đây gọi tắt là B

Sau khi thỏa thuận, hai bên thồng nhất ký kết Hợp đồng cộng tác viên với những điều khoản như sau:

Điều 1. Nội dung công việc của Bên B

Bên B làm cộng tác viên cho Bên A để thực hiện các công việc liên quan đến sản phẩm, dịch vụ phù hợp với ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty A như sau: 

Thực hiện sản xuất sản phẩm giày dép

Điều 2. Địa điểm và thời giờ làm việc

1. Địa điểm: Số a, phường X, quận Y, thành phố Z

2. Thời giờ làm việc: 8h

Điều 3. Trang bị dụng cụ làm việc, phương tiện đi lại

Bên B tự trang bị cho mình các dụng cụ và phương tiện cần thiết đi lại để phục vụ cho công việc theo nội dung hợp đồng này.

Điều 4. Thù lao và quyền lợi của cộng tác viên

- Bên B được hưởng thù lai được quy định cụ thể tại hợp đồng này

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

1. Quyền của Bên A

- Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng cộng tác viên với Bên B vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin của Bên A hoặc Bên B không đáp ứng được yêu cầu công việc

- Bên A không chịu trách nhiệm về các khoản chi phí khác cho Bên B trong quá trình thực hiện công việc trong hợp đồng

2. Nghĩa vụ của Bên A

- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn các chế độ và quyền lợi cho bên B theo nội dung của hợp đồng và theo từng phụ lục hợp đồng cụ thể (nếu có)

- Tạo điều kiện để Bên B thực hiện công việc được thuận lợi nhất

- Bên A cấp thẻ CTV  cho Bên B để phục vụ công việc

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

1. Quyền của Bên B

- Yêu cầu Bên A thanh toán đầy đủ và đúng hạn các chế độ thù lao và các quyền, lợi ích vật chất khác theo Hợp đồng này

- Được yêu cầu Bên A cung cấp các thông tin liên quan đến công việc, sản phẩm để phục vụ cho công việc của Bên B nhưng phải sử dụng các thông tin theo quy định, đảm bảo uy tín và thương hiệu của ...

- Được tham gia các cuộc họp, hội thảo liên quan đến công việc và nghiệp vụ khi có sự đồng ý của Sàn

2. Nghĩa vụ của Bên B

- Tự chịu các khoản chi phí đi lại, điện thoại, ... và các chi phí khác không ghi trong hợp đồng này liên quan đến công việc hợp tác với Bên A

- Tuân thủ triệt để các quy định về bảo mật thông tin liên quan dến vụ việc thực hiện

Điều 7. Bảo mật thông tin

- Trong thời gian thực hiện và khi chấm dứt hợp đồng này, Bên B cam kết giữ bí mật và không tiết lộ bất kỳ các thông tin, tài liệu nào cho bên thứ ba liên quan đến vụ việc nếu không được Bên A chấp nhận

- Trường hợp Bên B vi phạm quy định về bảo mật thông tin, Bên A có quyền chấm dứt hợp đồng và yêu cầu Bên B bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật

Điều 8. Điều khoản chung

1. Trong quá trình thực hiện, nếu một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng này thì phải thông báo cho bên kia bằng văn bản trước 15 ngày làm việc để hai bên cùng thống nhất giải quyết

2. Trường hợp phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng hai bên sẽ thương lượng và đàm phán trên tinh thần hợp tác và đảm bảo quyền lợi của hai bên. Nếu tranh chấp không giải quyết được bằng thương lượng, các bên sẽ yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết. Phán quyết của Tòa án có tính chất bắt buộc đối với các bên

Điều 9. Hiệu lực và thời hạn hợp đồng

Thời hạn hợp đồng là 12 tháng kể từ ngày 11/3/2023 đến ngày 11/3/2024

Hai bên có thể gia hạn hợp đồng theo nhu cầu thực tế công việc phát sinh

Điều 10. Điều khoản thi hành

- Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã thỏa thuận trong Hợp đồng này

- Mọi sửa đổi, bổ sung liên quan đến nội dung hợp đồng này phải được hai bên thồng nhất vè thể hiện bằng văn bản

- Hợp đồng này gồm 3 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản và một bản giao cho ...

Đại diện Bên A

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)

5. Hợp đồng cộng tác viên có cần đóng bảo hiểm?

- Đối với hợp đồng cộng tác viên là hợp đồng dịch vụ: đây được coi là một thảo thuận dân sự, giữa người tuyển dụng và cộng tác viên không có bất cứ ràng buộc nào về nội quy, quy chế hoạt động của công ty và các vấn đề liên quan khác. Vậy nên trong trường hợp này hợp đồng cộng tác viên không cần phải đóng bảo hiểm

- Đối với hợp đồng cộng tác viên là hợp đồng lao động: doanh nghiệp khi thực hiện hợp đồng lao động khi tuyển dụng lao động phải đóng bảo hiểm

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn pháp luật về vấn đề hợp đồng cộng tác viên mà Luật Minh Khuê cung cấp tới quý khách hàng. Còn điều gì vướng mắc quý khách hàng vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7. Gọi số 1900.6162 hoặc gửi email tại: Tư vấn pháp luật qua Email để nhận sự tư vấn từ Luật Minh Khuê. Trân trọng./.