Thời gian nghỉ 23h00 đến 0h00. Ca ngày và ca đêm làm việc liên tục 2 tuần mới được nghỉ 1 ngày chủ nhật để đổi ca cho nhau. Như vậy 1 tháng chúng tôi đi làm cả 2 ngày chủ nhật và được nghỉ 2 ngày chủ nhật để đổi ca. Các ngày lễ lớn trong năm chúng tôi vẫn được nghỉ. Khi làm ca 10 tiếng chúng tôi không được tính tiền tăng ca (2 tiếng làm ngoài giờ). Khi làm ngày chủ nhật chúng tôi vẫn được trả lương như các ngày trong tuần. Như vậy phía công ty có vi phạm luật không. Nếu có xin công ty chỉ ra dùm ?

 Chân thành cảm ơn.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Lao động của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Lao động về tiền lương, gọi:  1900.6162

 

Luật sư trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

- Bộ Luật Lao động năm 2012;

2. Nội dung tư vấn:

Thời giờ làm việc, thời gian nghỉ ngơi và lương làm vào ban đêm là các vấn đề quý khách đang quan tâm. Theo quy định Bộ Luật lao động năm 2012, nếu công việc quý khách đang làm không phải là nặng nhọc, độc hại thì thời giờ làm việc bình thường là không quá 08 giờ trong một ngày và 48 giờ trong 01 tuần. Nếu làm việc theo tuần thì thòi giờ làm việc 1 ngày không quá 10 giờ và tổng thời gian làm việc của tuần không quá 48 giờ. Như vậy, thời gian làm việc một tuần không quá 48 giờ và một ngày không quá 10 giờ. Điều này được quy định trong Điều 104 Bộ Luật lao động năm 2012:

>> Xem thêm:  Thủ tục đăng ký nội quy, thang bảng lương lao động mới nhất năm 2020 ?

"Điều 104. Thời giờ làm việc bình thường

1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần .

Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ.

3. Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

Điều 105. Giờ làm việc ban đêm

Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau."

Xét những thông tin quý khách cung cấp thì công ty của quý khách yêu cầu người lao động phải làm một ngày 10 giờ và một tuần làm 70 giờ vì không được nghỉ ngày nào trong tuần là vi phạm quy định về thời giờ làm việc theo quy định.

Còn về thời giờ nghỉ ngơi, Bộ luật lao động cho phép doanh nghiệp sắp xếp ngày nghỉ hàng tuần và khi rơi vào trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần thì doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo người lao động được nghỉ ít nhất 04 ngày trong tháng.

"Điều 110. Nghỉ hằng tuần

1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.

2. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động."

Trong quỹ thời gian làm việc của quý khách có thời gian làm việc vào ban đêm vì thời gian làm việc vào ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ. Tiền lương làm việc vào ban đêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương (tiền lương làm ban ngày).  Ví dụ: tiền lương 01 giờ ban ngày công ty trả quý khách là 10.000 đồng thì tiền lương khi quý khách làm vào ban đêm tối thiểu là: 10.000 đồng * 30% + 10.000 đồng = 13.000 đồng/ giờ 

"Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường."

Từ những phân tích trên, công ty của quý khách đang vi phạm quy định Bộ Luật Lao động về các vấn đề sau:

- Thời giờ làm việc quá 48 giờ trong 1 tuần;

- Không cho người lao động nghỉ đủ thời gian tối thiểu (ít nhất 04 ngày/ tháng);

- Trả tiền lương làm việc vào ban đêm không đúng quy định.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Quy định về làm việc theo sản lượng có đúng pháp luật lao động không ?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Tư vấn về mức lương áp dụng sau khi thi đậu biên chế ?

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Nghĩa vụ giao kết hợp đồng với người lao động của người sử dụng lao động ?