1. Quy định về 03 nhóm lao động được nhận tiền hỗ trợ từ 01 đến 03 triệu đồng

Nghị quyết 06/NQ-ĐCT ngày 16/01/2023 về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn và người lao động bị ảnh hưởng bởi giảm thời gian làm việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp gặp khó khăn với các yếu tố như cắt giảm và giảm đơn hàng, đã quy định các khoản hỗ trợ cụ thể như sau:

- Hỗ trợ 01 triệu đồng cho đoàn viên công đoàn bị giảm giờ làm việc hoặc ngừng việc: Đối tượng: Những người lao động là đoàn viên công đoàn, đang làm việc theo hợp đồng lao động có giảm thời gian làm việc hàng ngày, số ngày làm việc trong tuần hoặc trong tháng (trừ trường hợp giảm thời gian làm thêm giờ), hoặc bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 của Bộ luật lao động năm 2019, trong thời gian từ ngày 1/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023, và có thu nhập bất kỳ trong một tháng không vượt quá mức lương tối thiểu vùng. 

- Hỗ trợ 02 triệu đồng cho đoàn viên công đoàn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động và nghỉ việc không hưởng lương: Đối tượng: Người lao động là đoàn viên công đoàn có thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động và nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động từ 30 ngày liên tục trở lên (trừ trường hợp tạm hoãn do lý do cá nhân), tính từ ngày 1/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023.

- Hỗ trợ 03 triệu đồng cho đoàn viên công đoàn chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: Đối tượng: Người lao động là đoàn viên công đoàn chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 1/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023 (trừ trường hợp chấm dứt do vi phạm pháp luật, kỷ luật sa thải, hoặc thỏa thuận nội dung thử việc không đạt yêu cầu, hủy bỏ thỏa thuận thử việc, hưởng lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động hàng tháng), nhưng không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Chương trình này nhấn mạnh vào việc hỗ trợ những đoàn viên công đoàn đang gặp khó khăn do tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động và nghỉ việc không hưởng lương trong một khoảng thời gian dài. Điều này giúp họ ổn định cuộc sống và vượt qua khó khăn tài chính trong thời gian này.

2. Nguyên tắc hỗ trợ người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động

Nguyên tắc hỗ trợ người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động theo Nghị quyết 06/NQ-ĐCT bao gồm những nội dung sau:

- Bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch, và ngăn chặn việc lợi dụng và trục lợi trong quá trình thực hiện. Điều này đảm bảo rằng các chính sách và biện pháp hỗ trợ được triển khai một cách công bằng và minh bạch, không để lại khoảng trống cho việc lạm dụng hoặc trục lợi.

- Đưa ra các tiêu chí và điều kiện để đoàn viên công đoàn và người lao động dễ dàng tiếp cận và hưởng chính sách hỗ trợ từ tổ chức công đoàn. Việc có các tiêu chí và điều kiện rõ ràng giúp đảm bảo rằng người lao động có thể dễ dàng biết được quyền lợi và điều kiện để tiếp cận hỗ trợ từ công đoàn.

- Mỗi đoàn viên công đoàn và người lao động chỉ được nhận hỗ trợ một lần và bằng tiền mặt. Điều này giúp ngăn chặn việc lạm dụng và đảm bảo rằng hỗ trợ được phân phối một cách công bằng và có hiệu quả.

- Trong trường hợp đồng thời được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau theo Nghị quyết này, chỉ áp dụng chính sách có mức hỗ trợ cao nhất. Điều này đảm bảo rằng người lao động sẽ nhận được mức hỗ trợ cao nhất có thể, giúp họ ổn định cuộc sống sau khi bị giảm thời gian làm việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động. Việc áp dụng chính sách có mức hỗ trợ cao nhất cũng giúp đơn giản hóa quy trình và tránh nhầm lẫn hoặc sự phân vân trong việc xác định quyền lợi của người lao động. Điều này làm tăng tính minh bạch và công bằng trong quá trình xử lý hỗ trợ, đồng thời giảm thiểu rủi ro về việc áp dụng chính sách không đồng nhất.

- Đối với những người đã được hỗ trợ ở mức thấp và sau đó chuyển sang điều kiện hưởng hỗ trợ cao hơn: Họ sẽ được hưởng phần chênh lệch giữa hai mức hỗ trợ. Điều này đảm bảo rằng họ không bị mất đi sự hỗ trợ mà họ đã đủ điều kiện nhận sau khi thay đổi tình trạng hoặc điều kiện của họ. Đối với những người đã được hỗ trợ tương tự từ các cấp công đoàn trước ngày có hiệu lực của Nghị quyết mới với mức thấp hơn: Họ cũng sẽ được hưởng phần chênh lệch giữa hai chính sách hỗ trợ. Điều này đảm bảo rằng họ không bị thiệt thòi so với những người khác đang được hỗ trợ theo chính sách mới với mức cao hơn. Cả hai trường hợp đều nhấn mạnh việc công bằng và đảm bảo rằng những người lao động được hỗ trợ một cách công bằng và không bị mất đi quyền lợi khi có sự thay đổi trong các điều kiện hưởng hỗ trợ.

- Người lao động không là đoàn viên công đoàn sẽ được hưởng mức hỗ trợ tương đương 70% so với người lao động là đoàn viên công đoàn. Người lao động không phải là đoàn viên công đoàn, nhưng là phụ nữ từ 35 tuổi trở lên, phụ nữ mang thai, hoặc người đang chăm sóc trẻ em dưới 6 tuổi (chỉ hỗ trợ cho một người mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế), sẽ được hưởng mức hỗ trợ như đoàn viên công đoàn. Điều này nhấn mạnh vào việc hỗ trợ những đối tượng đặc biệt, như phụ nữ có thai và người chăm sóc trẻ em, để đảm bảo rằng họ có điều kiện tốt hơn để ổn định cuộc sống trong thời gian khó khăn.

- Kinh phí để thực hiện hỗ trợ đoàn viên công đoàn và người lao động sẽ được chi từ nguồn tài chính của công đoàn cấp trên như sau: Các tổ chức công đoàn cấp trên sẽ chi trực tiếp từ nguồn kinh phí dự phòng và quỹ hoạt động thường xuyên hiện có; trong trường hợp không đủ tài chính, các tổ chức công đoàn cấp trên khác sẽ hỗ trợ cấp bù. Các tổ chức công đoàn cấp trên có số dư quỹ hoạt động thường xuyên tại các cấp 2 và cấp 3 dưới 15 tỷ đồng tại thời điểm chi hỗ trợ sẽ báo cáo cho Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét hỗ trợ.

3. Tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt HĐLĐ

Tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động theo nội dung sau đây:

- Giao thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Căn cứ vào Nghị quyết này, ban hành Quyết định để triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn và người lao động. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2023. Thời hạn hoàn thành thủ tục hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn và người lao động chậm nhất vào ngày 30 tháng 5 năm 2023. Chỉ đạo các ban Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiểm tra, đôn đốc, và hướng dẫn việc thực hiện Nghị quyết, đồng thời tham mưu các giải pháp để giải quyết khó khăn và vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Báo cáo Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết.

- Giao cho các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Chủ động sử dụng nguồn lực của địa phương và đơn vị, chỉ đạo thực hiện các chính sách theo Nghị quyết này và các văn bản triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hằng tháng. Chủ trì xác định, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn và người lao động theo Nghị quyết này; tổ chức triển khai thực hiện để đảm bảo thực hiện kịp thời, hiệu quả, công khai, đúng đối tượng, và ngăn chặn việc lợi dụng và trục lợi trong quá trình thực hiện.

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết: Quyền lợi của người lao động khi bị đuổi việc không có lý do chính đáng?.

Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!