1. Bảng lương cán bộ, công chức thuộc cơ quan Đảng, Đoàn thể năm 2024

Bảng lương đối với cán bộ chuyên trách Đảng và đoàn thể ở cơ sở cũng như cấp trên cơ sở được chi tiết trong Quyết định 128/QĐ-TW năm 2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể, được ban hành bởi Trưởng Ban Chỉ đạo Tiền lương Nhà nước. Theo quy định này:

- Đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty thành viên:

+ Các cán bộ chuyên trách Đảng và đoàn thể cấp trên cơ sở sẽ áp dụng bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ của các công ty nhà nước.

+ Bí thư đảng ủy chuyên trách sẽ áp dụng bảng lương của tổng giám đốc (giám đốc); phó bí thư đảng ủy, chủ tịch công đoàn chuyên trách sẽ áp dụng bảng lương của phó tổng giám đốc (phó giám đốc) công ty nhà nước cùng hạng.

+ Bí thư đoàn thanh niên, phó chủ tịch công đoàn cơ sở chuyên trách, trưởng ban chuyên trách đảng sẽ hưởng phụ cấp chức vụ bằng phụ cấp chức vụ trưởng phòng (ban) của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước cùng hạng.

- Đối với cơ quan hành chính sự nghiệp:

+ Ở cơ quan hành chính, cán bộ chuyên trách Đảng và đoàn thể ở các bậc cao hơn sẽ áp dụng bảng lương chuyên môn nghiệp vụ của công chức hành chính.

+ Bí thư đảng ủy chuyên trách sẽ hưởng phụ cấp chức vụ bằng phụ cấp chức vụ Vụ trưởng thuộc bộ, Phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch công đoàn chuyên trách sẽ hưởng phụ cấp chức vụ bằng phụ cấp chức vụ Vụ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; bí thư Đoàn Thanh niên, Phó chủ tịch công đoàn chuyên trách sẽ hưởng phụ cấp chức vụ bằng phụ cấp chức vụ phó vụ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ.

+ Ở đơn vị sự nghiệp như trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu, cán bộ chuyên trách Đảng và đoàn thể sẽ áp dụng bảng lương chuyên môn nghiệp vụ của viên chức sự nghiệp.

+ Bí thư đảng ủy chuyên trách sẽ hưởng phụ cấp chức vụ bằng phụ cấp của Giám đốc. Phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch công đoàn chuyên trách sẽ hưởng phụ cấp chức vụ bằng phụ cấp chức vụ của Phó Giám đốc. Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó chủ tịch công đoàn chuyên trách sẽ hưởng phụ cấp chức vụ bằng phụ cấp chức vụ Trưởng phòng nghiệp vụ của đơn vị cùng cấp.

- Đối với xã, phường, thị trấn: Cán bộ Đảng, Mặt trận và đoàn thể ở xã, phường, thị trấn sẽ tuân theo chế độ tiền lương, phụ cấp do Chính phủ ban hành.

Quy định trên đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chính sách tiền lương và phụ cấp cho cán bộ chuyên trách Đảng và đoàn thể ở mọi cấp. Mục tiêu chính của các quy định này là đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc xác định thu nhập cho những người có trách nhiệm lãnh đạo tại các cấp. Điều này giúp tạo ra một hệ thống lương công bằng, nâng cao động lực làm việc của cán bộ và đồng thời thúc đẩy tính chuyên nghiệp hóa trong ngành nghề. Đối với những ai quan tâm đến chi tiết cụ thể và muốn hiểu rõ hơn về chính sách tiền lương và phụ cấp, việc tham khảo nội dung chi tiết của Quyết định 128/QĐ-TW năm 2004 là không thể phủ nhận. Thông qua việc tham khảo này, người đọc sẽ có cái nhìn toàn diện và chi tiết về cách mà quy định được thiết lập và thực hiện, từ đó hỗ trợ quá trình đánh giá và đối chiếu với các chế độ khác nhau trong hệ thống lương và phụ cấp.

 

2. Chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức thuộc cơ quan Đảng, đoàn thể

Quyết định 128/QĐ-TW này chi tiết và cụ thể về các chế độ lương và phụ cấp áp dụng cho cán bộ, công chức, công nhân, và viên chức ở các cơ quan Đảng, Mặt trận, và các đoàn thể. Trong nội dung của quyết định, có những điểm quan trọng sau:

Trước hết, quy định rõ ràng rằng, ngoài bảng lương chức vụ và các bảng lương phụ cấp chức vụ lãnh đạo như quy định ở Điều 3 và Điều 4, các cá nhân còn được hưởng các chế độ phụ cấp khác theo quy định của Chính phủ. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc xác định thu nhập cho cán bộ, công chức.

Phụ cấp kiêm nhiệm được quy định chi tiết, đặc biệt áp dụng cho các chức vụ như Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên tại các tổ chức đảng, đoàn thể cơ sở công ty nhà nước. Mức phụ cấp này được tính bằng 10% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Các chức danh lãnh đạo kiêm nhiệm ở cơ quan khác sẽ áp dụng theo quy định chung của Chính phủ.

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề áp dụng cho cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác kiểm tra ở cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng từ Trung ương đến cấp huyện. Mức phụ cấp này bằng phụ cấp ưu đãi ngành thanh tra cùng cấp.

Quan trọng nhất là chế độ phụ cấp thâm niên nghề, áp dụng cho cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra đảng. Mức phụ cấp này tăng dần theo thời gian, từ 5% lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) sau 5 năm liên tục chuyên trách làm công tác kiểm tra. Từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm được tính thêm 1%.

Những quy định về phụ cấp theo kiêm nhiệm, trách nhiệm nghề và thâm niên nghề thể hiện sự chú trọng đến khía cạnh đào tạo, nâng cao chất lượng và trách nhiệm cá nhân của từng đối tượng, từ cán bộ lãnh đạo đến cựu chiến binh, đều được đánh giá và đặt giá trị công bằng cho sự đóng góp của họ vào xã hội và đất nước.Cuối cùng còn quy định rất chi tiết về việc tính toán phụ cấp thâm niên nghề đối với những cán bộ, công chức đã có thời gian làm công tác trong ngành kiểm tra đảng và sau đó chuyển công tác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng. Điều này giúp tăng tính công bằng và minh bạch trong xác định quyền lợi của họ. Điều này đồng thời cũng làm cho quyết định trở nên rõ ràng và công bằng đối với cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra. 

 

3. Nguyên tắc xếp lương về xác định thu nhập cho cán bộ, công chức

Quyết định về nguyên tắc xếp lương và phụ cấp đưa ra các hướng dẫn chi tiết và minh bạch về việc xác định thu nhập và quyền lợi cho cán bộ, công chức, cựu chiến binh và những người có chức vụ lãnh đạo trong Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Dưới đây là một số ý tưởng quan trọng được thể hiện trong quyết định này:

- Nguyên tắc chung: Quyết định rõ ràng khẳng định rằng việc xếp lương, nâng bậc lương và áp dụng các chế độ phụ cấp phải tuân theo quy định chung của Chính phủ. Điều này nhằm đảm bảo tính thống nhất và công bằng trong việc đánh giá và xác định thu nhập cho các đối tượng được quy định.

- Phụ cấp đối với cựu chiến binh và lãnh đạo Hội Cựu chiến binh: Quyết định đặc biệt chú trọng đến quyền lợi của cựu chiến binh và những người có chức vụ lãnh đạo trong Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Đối với các chức danh lãnh đạo, sau khi được bầu cử hoặc bổ nhiệm, họ sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng tương đương với 90% mức lương chuẩn và phụ cấp chức vụ. Điều này không bao gồm việc đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

- Phụ cấp cho cựu chiến binh: Cựu chiến binh thuộc chỉ tiêu biên chế và được duyệt làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ từ Trung ương đến cấp huyện sẽ nhận được phụ cấp hàng tháng, cũng tương đương với 90% mức lương chuẩn của cấp phó lãnh đạo trực tiếp cùng cấp. Mức này không bao gồm việc đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Những quy định này giúp tạo ra một hệ thống chính sách lương và phụ cấp rõ ràng, công bằng và minh bạch. Chúng thể hiện sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt đối với những đối tượng như cựu chiến binh và lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam, nhằm đảm bảo rằng họ nhận được những quyền lợi xứng đáng với đóng góp và cống hiến của mình trong nhiệm vụ quốc gia.

Trên đây là những thông tin pháp luật về vấn đề bảng lương cán bộ, công chức thuộc cơ quan Đảng, đoàn thể năm 2024. Ngoài ra, nếu còn câu hỏi thắc mắc xin vui lòng liên hệ đến tổng đài tư vấn trực tuyến hotline 19006162 hoặc gửi thông tin đến địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn. Xin chân thành cảm ơn!