Tên k Cty tôi là cty TNHH 100% vốn nước ngoài. Người đại diện theo pháp luật cũng là người nước ngoài do vậy không có mặt thường xuyên ở cty để giải quyết công việc lên muốn ủy quyền cho 03 người giải quyết các công việc thay. Xin hỏi luật sư cty tôi cần phải làm những thủ tục gì, quyền hạn của người được ủy quyền, phậm vi giải quyết công việc.

Khoản 3 Điều 13 Luật doanh nghiệp 2014: Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền. 

Theo quy định trên thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có quyền ủy quyền cho người khác thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của mình. Như vậy, người đại diện theo pháp luật ký 03 hợp đồng ủy quyền (tương ứng với 03 người). Hợp đồng này không bắt buộc phải công chứng hoặc chứng thực

Phạm vi giải quyết công việc sẽ tuân theo quy định của hợp đồng ủy quyền đã ký kết. Vì vậy, bạn phải thỏa thuận rõ nội dung này trong hợp đồng ủy quyền ký kết với từng người.

Còn về quyền hạn, trách nhiệm sẽ theo quy định của Bộ luật dân sự 2005 và Hợp đồng ủy quyền ký kết. Theo quy định của Bộ luật dân sự 2005 quy định quyền và nghĩa vụ của bên được ủy quyền như sau;

Điều 584. Nghĩa vụ của bên được uỷ quyền

Bên được uỷ quyền có các nghĩa vụ sau đây:

1. Thực hiện công việc theo uỷ quyền và báo cho bên uỷ quyền về việc thực hiện công việc đó;

2. Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện uỷ quyền về thời hạn, phạm vi uỷ quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi uỷ quyền;

3. Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc uỷ quyền;

4. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện việc uỷ quyền;

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc nhắn tin, gọi điện quấy rối đòi nợ của Home Credit có phạm luật ?

5. Giao lại cho bên uỷ quyền tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện việc uỷ quyền theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật;

6. Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này.

Điều 585. Quyền của bên được uỷ quyền

Bên được uỷ quyền có các quyền sau đây:

1. Yêu cầu bên uỷ quyền cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để thực hiện công việc uỷ quyền;

2. Hưởng thù lao, được thanh toán chi phí hợp lý mà mình đã bỏ ra để thực hiện công việc uỷ quyền.

chào luật sư !.E có dự định mở nhóm,lớp mầm non,e có bằng tccn..vậy có đủ điều kiện làm chủ chưa ạ..và còn cần các văn bằng nào khác không thưa luật sư.e xin cảm ơn.

Điều 15 Thông tu 13/2015 quy chế hoạt động của trường mầm non tư thục quy định Chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục như sau:

1. Chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục là người đứng tên xin phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

2. Tiêu chuẩn:

a) Cá nhân đứng tên xin phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

>> Xem thêm:  Mẫu giấy ủy quyền của doanh nghiệp mới nhất năm 2020

b) Phẩm chất, đạo đức tốt;

c) Sức khỏe tốt;

d) Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ em hoặc chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục theo quy định.

Như vậy, khi bạn đáp ứng điều kiện trên thì bạn có quyền làm chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Hiện tại tôi có bằng trung cấp kế toán và chứng chỉ cô nuôi dạy trẻ, tôi muốn mở nhà trẻ quy mô vừa và nhỏ có được không .

 Khoản 3 Điều 16 Quyết định 14/2008 quy định về hiệu trưởng nhà trẻ

"Người được bổ nhiệm hoặc công nhận làm Hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

a) Có trình độ chuẩn được đào tạo là có bằng trung cấp sư phạm mầm non, có ít nhất 5 năm công tác liên tục trong giáo dục mầm non. Trường hợp do yêu cầu đặc biệt của công việc, người được bổ nhiệm hoặc công nhận là Hiệu trưởng có thể có thời gian công tác trong giáo dục mầm non ít hơn theo quy định;

b) Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý; có uy tín về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ; có năng lực tổ chức, quản lý nhà trường, nhà trẻ và có sức khoẻ"

Như vậy, bạn chưa đủ điều kiện để thành lập nhà trẻ. Tuy nhiên, bạn có thể thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Tôi có thành lập cty TNHH 1 thành Viên trên địa bàn 1 huyện Nay tôi thuê được kho chứa hàng cũng trên địa bàn cùng huyện đó Cái kho chứa hàng gần mặt đường tôi muốn tận dụng địa bàn đó vừa là kho chứa hàng vừa để bán hàng, Vậy tôi nên thành lập Chi Nhánh phụ thuộc có được không

 Bạn có thể thành lập chi nhánh phụ thuộc để thực hiện hoạt động kinh doanh này. Thủ tục thành lập chi nhánh như sau:

>> Xem thêm:  Tư vấn về hợp đồng ủy quyền mua bán xe máy ? Thủ tục cấp lại giấy tờ xe

Điều 33 Nghị định 78/2015 về đăng ký doanh nghiệp quy định: Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh

1. Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện:

Khi đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Nội dung Thông báo gồm:

a) Mã số doanh nghiệp;

b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

c) Tên chi nhánh, văn phòng đại diện dự định thành lập;

d) Địa chỉ trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện;

đ) Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;

e) Thông tin đăng ký thuế;

g) Họ, tên; nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;

>> Xem thêm:  Đi sang tên xe máy bị công an tịch thu do số máy xe bị đục thì phải làm sao ?

h) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo thông báo quy định tại khoản này, phải có

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công
ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh văn phòng đại diện;

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật doanh nghiệp

>> Xem thêm:  Trường hợp nào Nhà nước sẽ trả lại tài sản khi thi hành án ?