Luật sư tư vấn về chủ đề "người đại diện"

người đại diện | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề người đại diện.

Quy định về đại diện thương mại theo quy chế

Quy định về đại diện thương mại theo quy chế
Đại diện là một chế định pháp luật quan trọng đối với các chủ thể khi tham gia giao dịch. Bài viết đề cập đến vấn đề đại diện trong hợp đồng thương mại theo quy định của Luật Thương mại và Bộ luật Dân sự

Quy định về đại diện theo pháp luật trong tố tụng dân sự.

Quy định về đại diện theo pháp luật trong tố tụng dân sự.
Đại diện theo pháp luật là việc 1 người nhân danh vì lợi ích của người khác/tổ chức khác xác lập thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện. Đại diện theo pháp luật có thể đại diện cho cá nhân hoặc đại diện cho tổ chức. Trong tố tụng dân sự, đại diện theo pháp luật được quy định như thế nào?

Quy định về đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự.

Quy định về đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự.
Người đại diện theo ủy quyền là người thông qua văn bản ủy quyền thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn trong phạm vi được ủy quyền, là người nhân danh và vì lợi ích của người được đại diện xác lập, thực hiện các giao dịch nhất định. Vậy, Trong tố tụng dân sự, đại diện theo ủy quyền được quy định ra sao?

Bình luận về chế định đại diện trong Bộ luật dân sự năm 2015

Bình luận về chế định đại diện trong Bộ luật dân sự năm 2015
So với Bộ luật Dân sự năm 2005, Bộ luật Dân sự năm 2015 đã có nhiều sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện chế định đại diện. Tuy nhiên, nội dung của chế định đại diện theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 vẫn còn một số hạn chế, bất cập cần sớm được sửa đổi bổ sung.

Bình luận về vụ án tranh chấp trong thương mại quốc tế liên quan ký kết hợp đồng thông qua người/tổ chức đại diện.

Bình luận về vụ án tranh chấp trong thương mại quốc tế liên quan ký kết hợp đồng thông qua người/tổ chức đại diện.
Thưa luật sư, công ty tôi có một hợp đồng mua bán với một doanh nghiệp nước ngoài, để tiện cho việc ký kết hợp đồng, chúng tôi muốn thuê một tổ chức tại quốc gia đó để làm đại diện ký kết . Vậy nếu xảy ra tranh chấp, tổ chức ấy có vai trò đại diện trưc tiếp không?

Hậu quả pháp lí của giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện hoặc xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện

Hậu quả pháp lí của giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện hoặc xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện
Đại diện là gì? Quyền đại diện được xác lập dựa vào căn cứ nào? Hậu quả của giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện; Hậu quả của giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện.

Chấm dứt tư cách người đại diện của đương sự khi nào ?

Chấm dứt tư cách người đại diện của đương sự khi nào ?
Quan hệ đại diện cũng như các quan hệ khác trong tố tụng dấn sự không tồn tại vĩnh viễn và có thể chấm dứt khi có những sự kiện pháp lý nhất định. Thống thường, nếu điềù kiện, hoàn cảnh của đương sự thay đổi v.v. thì quan hệ đặi diện cũng chấm dứt.

Vượt quá thẩm quyền đại diện là gì ? Xử lý trường hợp đại diện vượt quá thẩm quyền đại diện như thế nào ?

Vượt quá thẩm quyền đại diện là gì ? Xử lý trường hợp đại diện vượt quá thẩm quyền đại diện như thế nào ?
Vượt quá thẩm quyền đại diện là người đại diện xác lập, thực hiện giao dịch dân sự vượt quá giới hạn, phạm vi thẩm quyền đã được xác lập theo quy định của pháp luật hay văn bản ủy quyền. Bài viết xoay quanh vấn đề về vượt quá thẩm quyền đại diện theo quy định của pháp luật.

Ai là người ký hợp đồng lao động với giám đốc công ty?

 Ai là người ký hợp đồng lao động với giám đốc công ty?
Kính gửi luật sư, luật sư cho tôi hỏi một vấn đề ạ. Công ty tôi là loại hình công ty TNHH 1 thành viên, do chính chủ sở hữu là người đại diện theo pháp luật cũng chính là sếp của tôi. Hiện tại sếp tôi đang muốn ký hợp đồng lao động với công ty

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật
Kính chào luật sư, hiện nay công ty tôi đang làm thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật và cần soạn một thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật vậy mong luật sư tư vấn giúp tôi mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, tôi xin chân thành cảm ơn!