Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "người đại diện"

người đại diện | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề người đại diện.

Quy định mới về người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp ?

Quy định mới về người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp ?
Người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp được quy định như thế nào? Quyền lợi và nghĩa vụ của người đại diện theo ủy quyền ra sao? Được xác lập và ký kết những giao dịch nào liên quan đến hoạt động của công ty sẽ được Luật sư tư vấn, phân tích cụ thể:

Thắc mắc về ký hợp đồng với người đại diện cho nhiều người lao động?

Thắc mắc về ký hợp đồng với người đại diện cho nhiều người lao động?
Chào Luật sư. Trường hợp Công ty em ký hợp đồng thuê khoán nhân công: Người đội trưởng cung cấp danh sách các thành viên trong nhóm người lao động cho Doanh nghiệp. Người đội trưởng có văn bản ủy quyền của từng người trong đội, được phép thay mặt các thành viên trong đội đứng ra ký kết hợp đồng với người sử dụng lao động. Vậy trong trường hợp này người đổi trưởng muốn đứng ra ký kết có đúng quy định pháp luật không và cần đáp ứng những điều kiện gì?

Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là gì? Người đại diện phần vốn Nhà nước có trách nhiệm gì?

Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là gì? Người đại diện phần vốn Nhà nước có trách nhiệm gì?
Nghị định số 159/2020/NĐ-CP quy định đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu đối với người giữ chức danh, chức vụ và Kiểm soát viên tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Xác định người đại diện hợp pháp của người bị hại đã chết trong các vụ án hình sự

Xác định người đại diện hợp pháp của người bị hại đã chết trong các vụ án hình sự
Vấn đề xác định tư cách người tham gia tố tụng trong vụ án hình sự có ý nghĩa quan trọng trong việc quyết định các vấn đề có liên quan trong vụ án mà Hội đồng xét xử cần phải giải quyết, đặc biệt là việc xác định tư cách người đại diện hợp pháp của người bị hại đã chết trong các vụ án hình sự.

Một công ty có thể có hai người đại diện theo pháp luật được không?

Một công ty có thể có hai người đại diện theo pháp luật được không?
Theo Điều 12 Luật Doanh nghiệp năm 2020 về người đại diện theo pháp luật quy định: "Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cả nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp...

Thay đổi người đại diện ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ có phải làm lại hợp đồng không?

Thay đổi người đại diện ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ có phải làm lại hợp đồng không?
Thưa Luật sư tôi có trường hợp như sau: Ngày 01/01/N Doanh nghiệp A ký hợp đồng cung ứng dịch vụ VSMT đối với doanh nghiệp B (bên cung ứng dịch vụ) đại diện bên A ký hợp đồng là Nguyễn Văn C Hợp đồng cung ứng dịch vụ sẽ được thực hiện trong 1 quý Bên B sẽ lập Biên bản nghiệm thu chất lượng cung ứng dịch vụ VSMT quý I/ N gửi cho bên A xem và ký thanh lý.

Người đại diện của đương sự trong tố tụng dân sự

Người đại diện của đương sự trong tố tụng dân sự
Người đại diện của đương sự trong pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam là một chế định quan trọng, liên quan đến những vấn đề cơ bản như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các đương sự, đặc biệt là nhóm người yếu thế.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng