Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "đại diện theo pháp luật"

đại diện theo pháp luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đại diện theo pháp luật.

Được người đại diện theo pháp luật ủy quyền thì có được tự mở tài khoản ngân hàng công ty không?

Được người đại diện theo pháp luật ủy quyền thì có được tự mở tài khoản ngân hàng công ty không?
Thưa luật sư! Xin luật sư tư vấn ạ: bạn em làm chủ tịch HĐQT , đại diện pháp luật , em là giám đốc , vậy khi bạn em ủy quyền cho em được ký kết các hồ sơ, văn bản , hồ sơ thanh quyết toán ....Vậy em có thể tự mở tài khoản của công ty qua Ngân hàng được không hay phải người đại diện pháp luật mới được làm, hay là bổ sung thêm ý này vào ủy quyền ạ?Tôi xin chân thành cảm ơn!

Một công ty có thể có hai người đại diện theo pháp luật được không?

Một công ty có thể có hai người đại diện theo pháp luật được không?
Theo Điều 12 Luật Doanh nghiệp năm 2020 về người đại diện theo pháp luật quy định: "Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cả nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp...

Một người có thể làm đại diện của 2 chi nhánh được không?

Một người có thể làm đại diện của 2 chi nhánh được không?
Thưa luật sư! Cho tôi hỏi, công ty chúng tôi là công ty cổ phần. Do điều kiện sản xuất kinh doanh và phát triển quy mô DN nên công ty tôi mở thêm chi nhánh, do không có người nên công ty tôi cho 01 nhân viên công ty làm người đứng đầu của 02 chi nhánh mới mở, cho hỏi như vậy có đúng không?. Và dẫn chiếu theo luật nào? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Những vấn đề pháp lý liên quan đến việc phân chia quyền, nghĩa vụ giữa những người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp

Những vấn đề pháp lý liên quan đến việc phân chia quyền, nghĩa vụ giữa những người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

Tư vấn kiện đòi nợ khi Công ty thay đổi người đại diện theo pháp luật?

Tư vấn kiện đòi nợ khi Công ty thay đổi người đại diện theo pháp luật?
Thưa luật sư! Tôi có cho một công ty cổ phần vay tiền có lập 2 biên bản thỏa thuận về việc vay tiền, có 2 phiếu thu ghi về việc vay tiền ghi kèm theo số của 2 biên bản thỏa thuận trên. Tổng số tiền là 500.000.000 đồng ( Do người đại diện pháp luật là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc ký).Nay công ty đã thay đổi người đại diện pháp luật, tôi phải kiện đòi nợ ai ? Căn cứ theo điều luật nào ? Tôi xin chân thành cảm ơn!
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng