Xin chào luật sư Minh Khuê. Trước đây tôi làm kế toán của một Công ty, lúc đó tôi có cho Giám đốc Công ty vay tiền của tôi nhưng không trả nên tôi đã khởi kiện ra Tòa án. Tại Tòa án hai bên thống nhất với số tiền vay mượn và Giám đốc Công ty hứa trả tôi số tiền đã vay. Tuy nhiên, đến nay đã trên 200 ngày Giám đốc Công ty không trả tiền cho tôi như đã hứa. Tôi phải làm gì để lấy lại số tiền đã cho Giám đốc Công ty vay? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi : Nguyen Pham

>> Luật sư tư vấn pháp luật Dân sự, gọi: 1900.0159

Trả lời:

Chào bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Điều 1 của Luật số 64/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự;

2. Luật sư tư vấn:

>> Xem thêm:  Một số vướng mắc về tiếp nhận, bảo quản và xử lý vật chứng, tài sản trong thi hành án dân sự

2.1. Cách xử lý

Theo những thông tin mà bạn cung cấp thì, trước đây bạn có làm kế toán của một Công ty và bạn có cho Giám đốc Công ty vay tiền nhưng không trả nên. Tòa án đã giải quyết, tuy nhiên đến nay đã được 200 ngày nhưng Giám đốc Công ty đó vẫn không trả tiền cho bạn như đã hứa. Ở đây chúng tôi chưa rõ nội dung vụ việc của bạn đã được cơ quan Thi hành án dân sự thụ lý hay chưa thụ lý giải quyết:

Trường hợp 1. Ở đây nếu sau khi Tòa án ban hành Quyết định công nhận sự thỏa thuận về việc vay và trả tiền giữa bạn và Giám đốc Công ty nhưng Giám đốc Công ty không thực hiện theo quyết định của Tòa án, tuy nhiên bạn chưa gửi đơn yêu cầu thi hành án đến cơ quan Thi hành án dân sự thì bạn cần thực hiện các trình tự thủ tục theo quy định tại khoản 13 Điều 1 của Luật số 64/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự, cụ thể: Đương sự tự mình hoặc ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án bằng hình thức trực tiếp nộp đơn hoặc trình bày bằng lời nói hoặc gửi đơn qua bưu điện. Người yêu cầu phải nộp bản án, quyết định, tài liệu khác có liên quan.Ngày yêu cầu thi hành án được tính từ ngày người yêu cầu nộp đơn hoặc trình bày trực tiếp hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi.

Lưu ý: Đối với đơn yêu cầu phải có các nội dung sau đây: Tên, địa chỉ của người yêu cầu; Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu; Tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án; Nội dung yêu cầu thi hành án; Thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nếu có; Ngày, tháng, năm làm đơn; Chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm đơn; trường hợp là pháp nhân thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của pháp nhân, nếu có.

Nếu yêu cầu trực tiếp trình bày bằng lời nói thì cơ quan thi hành án dân sự phải lập biên bản có các nội dung quy định tại khoản 2 Điều này, có chữ ký của người lập biên bản; biên bản này có giá trị như đơn yêu cầu.

Như vậy, để được cơ quan có thẩm quyền thi hành án thì bạn cần gửi đơn yêu cầu thi hành án và Quyết định công nhận sự thỏa thuận của Tòa án đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 35 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu yêu cầu thi hành án là 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật.
Trường hợp 2. Trường hợp bạn đã có đơn yêu cầu thi hành án và được cơ quan có thẩm quyền thi hành nhưng Giám đốc Công ty chưa thi hành án trả tiền cho bạn thì bạn cần liên hệ với Chấp hành viên tổ chức thi hành vụ việc để nắm bắt thông tin về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án. Bạn có quyền tự mình hoặc ủy quyền cho người khác xác minh, cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án; đề nghị Chấp hành viên áp dụng biện pháp bảo đảm, áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án theo quy định tại khoản 4 Điều 1 của Luật số 64/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự.

2.2. Mẫu đơn yêu cầu thi hành án

ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Mẫu số D04-THADS đơn yêu cầu thi hành án dân sự được ban hành kèm theo thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thủ tục về quản lý hành chính và nghiệp vụ trong thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ tư pháp ban hành.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

>> Xem thêm:  Thi hành án dân sự: Luật mới, vướng mắc cũ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN

Kính gửi: Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự …………………………………

Họ và tên người yêu cầu thi hành án (trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và một trong các giấy tờ sau đây: căn cước công dân; chứng minh nhân dân; hộ chiếu; giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú) ………………………………………..địa chỉ: ………………………………………………………………………….

Họ và tên người được thi hành án …………………………………………………………………..

địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên người phải thi hành án …………………………………………………………………….

địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………..

1. Nội dung yêu cầu thi hành án:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

>> Xem thêm:  Thực tiễn thi hành án dân sự: Chậm chuyển khoản thi hành án

………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án (nếu có)

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Các tài liệu kèm theo

– Bản án, Quyết định số ………………ngày …tháng …..năm ……. của ……………………………..

– Tài liệu thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án (nếu có).

>> Xem thêm:  Có được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đang bị kê biên không ?

– Tài liệu có liên quan khác ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………. ngày …. tháng …. năm 20……

Người yêu cầu thi hành án (Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ)

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.0159 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn vấn đề kê biên tài sản trong thi hành án dân sự ?

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Tư vấn về mức phí thi hành án dân sự theo luật thi hành án hiện nay ?