Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp, gọi:  1900 6162

1. Điều kiện và thủ tục thành lập trường trung học

Theo quy định tại Điều 25 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT, trường trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (gọi chung là trường trung học) công lập hoặc tư thục, được thành lập nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Có đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy; nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường.

Thủ tục thành lập trường trung học công lập, cho phép thành lập trường trung học tư thục:

Thẩm quyền quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập:

- Đối với trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở (được gọi chung là trường trung học cơ sở): Do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định.

- Đối trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông (được gọi chung là trường trung học phổ thông): Do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Hồ sơ thành lập:

- Tờ trình về việc thành lập trường;

- Đề án thành lập trường;

- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm hiệu trưởng;

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nộp hồ sơ thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học.

- Uỷ ban nhân dân cấp xã nộp hồ sơ thành lập trường trung học cơ sở; tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho phép thành lập trường trung học cơ sở đến Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Uỷ ban nhân dân cấp huyện nộp hồ sơ thành lập trường trung học phổ thông; tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho phép thành lập trường trung phổ thông đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Hình thức nộp: Trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Bước 2: Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ

Thời gian thực hiện: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Nếu đủ điều kiện thì Phòng hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trường đến người có thẩm quyền theo quy định.

Nếu chưa đủ điều kiện thì có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường nêu rõ lý do;

Bước 3: Ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học.

Thời gian thực hiện: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Điều kiện để trường trung học được cấp phép hoạt động giáo dục

Theo quy định tại Điều 27 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT, trường trung học muốn hoạt động giáo dục phải thực hiện thủ tục xin cấp phép hoạt động giáo dục. Điều kiện để được cấp phép hoạt động giáo dục bao gồm:

- Trường đã có quyết định thành lập/cho phép thành lập trường của người có thẩm quyền quy định pháp luật.

- Các cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường đáp ứng các điều kiện sau: 

+) Trường học là một khu vực riêng, có tường bao quanh, có cổng trường và biển tên trường.

+) Phòng học được xây dựng đạt chuẩn, có đủ bàn ghế phù hợp với tầm vóc học sinh, có bàn ghế của giáo viên, có bảng viết và bảo đảm học nhiều nhất là hai ca trong một ngày; đảm bảo môi trường giáo dục, an toàn cho học sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên. 

+) Phòng học bộ môn đạt các quy chuẩn do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

+) Có các khối công trình phục vụ học tập gồm nhà tập đa năng, thư viện, phòng hoạt động Đoàn - Đội, phòng truyền thống;

+) Có đầy đủ các khối công trình phục vụ hoạt động hành chính - quản trị gồm: Phòng làm việc của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, văn phòng, phòng họp toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường, phòng các tổ chuyên môn, phòng y tế trường học, nhà kho, phòng thường trực, phòng của các tổ chức Đảng, đoàn thể;

+) Khu sân chơi, bãi tập đảm bảo diện tích ít nhất bằng 25% tổng diện tích sử dụng của trường và phải có đủ thiết bị luyện tập thể dục, thể thao và bảo đảm an toàn;

+) Khu để xe được bố trí hợp lý trong khuôn viên trường, bảo đảm an toàn, trật tự, vệ sinh; Khu vệ sinh đảm bảo quy định.

+) Có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin kết nối Internet đáp ứng yêu cầu quản lý và dạy học.

- .Có tài liệu, chương trình giảng dạy phù hợp với từng cấp học

- Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên đảm bảo đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng, chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục.

- Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục.

3. Thủ tục xin cấp phép hoạt động giáo dục

Thẩm quyền quyết định cho phép hoạt động giáo dục:

- Đối với trường trung học cơ sở: Do Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định.

- Đối với trường trung học phổ thông: Do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định.

Hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục:

- Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục;

- Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường;

Quy trình thực hiện:

Bước 1: Trường trung học nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện tới người có thẩm quyền nêu trên.

Bước 2: Người có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, nếu thấy hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trường trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Bước 3: Người có thẩm quyền tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế điều kiện hoạt động giáo dục của trường trung học.

Nếu đủ điều kiện thì ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục.

Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trường nêu rõ lý do và hướng giải quyết.

Thời gian thực hiện bước này là trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Quy định về đình chỉ hoạt động giáo dục đối với trường trung học

Theo quy định tại Điều 30 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT, trường trung học bị đình chỉ hoạt động giáo dục khi:

- Cơ sở giáo dục có hành vi gian lận để được cho phép hoạt động giáo dục;

- Cơ sở giáo dục không bảo đảm một trong các điều kiện để được cho phép hoạt động giáo dục quy định.

- Người cho phép trường trung học hoạt động giáo dục không đúng thẩm quyền;

- Trường trung học không triển khai hoạt động giáo dục trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày được phép hoạt động giáo dục;

- Trường trung học vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ;

- Hoặc có vi phạm nghiêm trọng các quy định về mục tiêu, kế hoạch, chất lượng giáo dục, quy chế chuyên môn, quy chế thi cử;

- Và các trường hợp vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

Thẩm quyền ra quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục:

- Đối với trường trung học cơ sở: Do Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định.

- Đối với trường trung học phổ thông: Do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định.

Trình tự, thủ tục ra quyết định:

Bước 1: Thành lập đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra, lập biên bản kiểm tra đánh giá tình trạng thực tế của trường trung học khi trường trung học có những hành vi vi phạm thuộc trường hợp bị đình chỉ hoạt động giáo dục.

Thẩm quyền thực hiện: Do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo thực hiện.

Bước 2: Ra quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục và báo cáo người có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường.

5. Giải thể trường trung học

Theo quy định tại Điều 31, trường trung học bị giải thể nếu:

a) Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của nhà trường;

b) Hết thời hạn đình chỉ ghi trong quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

c) Mục tiêu, nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường không còn phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

d) Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường.

Thẩm quyền ra quyết định giải thể:

- Đối với trường trung học cơ sở: Do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định.

- Đối trường trung học phổ thông: Do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Hồ sơ giải thể:

Đối với trường hợp giải thể theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức có đề nghị thành lập trường, hồ sơ gồm: 

- Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân;

Đối với các trường hợp còn lại, hồ sơ giải thể gồm

- Tờ trình đề nghị giải thể của Phòng Giáo dục và Đào tạo đối với trường trung học cơ sở, Sở Giáo dục và Đào tạo đối với trường trung học phổ thông;

- Hồ sơ đình chỉ hoạt động giáo dục;

- Các văn bản về việc không khắc phục được nguyên nhân bị đình chỉ hoạt động giáo dục;

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;

- Biên bản kiểm tra.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nộp hồ sơ kèm phương án giải thể trường, trình người có thẩm quyền ra quyết định giải thể trường.

Trách nhiệm thực hiện:

- Đối với trường trung học do UBND cấp huyện quyết định thành lập: Do Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện:

- Đối với trường trung học do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập: Do Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện.

- Đối với trường trung học tư thục: Do tổ chức, cá nhân thành lập trường thực hiện.

Bước 2: Tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ vi phạm hoặc xem xét đề nghị giải thể và báo cáo bằng văn bản cho người có thẩm quyền.

Trách nhiệm thực hiện:

- Đối với trường trung học cơ sở: Do Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện.

- Đối với trường trung học phổ thông: Do Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện.

Bước 3: Ra quyết định giải thể

Thời hạn ra quyết định: Trong 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Mọi thông tin trên chỉ có giá trị tham khảo. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900 6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê