Tôi có trường hợp thôi việc, thời gian làm việc thực tế tại Công ty là 24 tháng; công ty đóng bảo hiểm thất nghiệp(BHTN) cho họ là 19 tháng; số tháng không đóng bảo hiểm thất nghiệp là 5 tháng. Mức lương bình quân đóng bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng liền kề là 10 triệu.Trường hợp này hết hợp đồng lao động tôi chấm dứt.
1. Công ty có phải thanh toán trợ cấp thôi việc thời gian không đóng BHTN cho họ không
2. Với số thời gian 5 tháng đó, số tiền phải trả họ là bao nhiêu?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi:H.G

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật lao động của công ty luật Minh Khuê.

Công ty có phải thanh toán trợ cấp thôi việc thời gian không đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động không?

Luật sư tư vấn trực tuyến gọi:1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! cám ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty luật Minh Khuê,với thông tin câu hỏi bạn cung cấp chúng tôi xin được tư vấn như sau:

 

Cơ sở pháp lý:

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mới năm 2020

Bộ luật lao động năm 2012

Nghi định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật lao động

Nội dung tư vấn:

+ Theo  điều 48 luật lao động quy định như sau:

Điều 48. Trợ cấp thôi việc

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

Căn cứ vào điều này thì người lao động được hưởng trợ cấp thôi việc khi kết thúc hợp đồng lao động với trường hợp của bạn đã mua bảo hiểm  thất nghiệp cho ngừoi lao động thì thời gian tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho công ty bạn trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật việc làm và thời gian làm việc đã được ngừoi sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, như vậy với thời gian 5 tháng công ty bạn không đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thì bạn phải chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động này.

+ Căn cứ vào điểm c khoản 3 điểu 14 tại nghi định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung bộ luật lao động như sau:" thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động được tính theo năm (đủ 12 tháng), trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 năm; từ đủ 06 tháng trở lên được tính bằng 01 năm làm việc". Cùng với quy định tại khoản 1 điều 48 trên thì với 5 tháng công ty bạn phải  trợ cấp được tính là 1/2năm mà mỗi năm được trợ cấp một nửa tháng lương có nghĩa là bạn phải trợ cấp cho người lao động 1/2 của nửa tháng tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 6 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

>> Xem thêm:  Người lao động bị tạm giam có được coi là lý do để công ty chấm dứt hợp đồng lao động ?

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật  lao động.

>> Xem thêm:  Người lao động bị kết án tù giam thì công ty có quyền chấm dứt hợp đồng lao động không?