I. Từ tháng 03/1959 đến tháng 01/1978 là Bộ đội biên phòng Lạng Sơn - Cao Lạng đã được hưởng phụ cấp thường xuyên theo QĐ 142 của Thủ tướng Chính phủ.

II. Thời gian tham gia công tác tại xã chia ra làm hai giai đoạn:

Giai đoạn 1: 

- Từ tháng 12/1980 đến tháng 01/1983 là Phó Chủ tịch UBND xã Tân Việt phụ trách Trưởng Công an xã Tân Việt, kiêm Phó chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp toàn xã Tân Việt.

- Từ tháng 2/1983 đến tháng 12/1988 là Bí thư Đảng ủy xã Tân Việt. Do cơ cấu tổ chức thôi Bí thư Đảng ủy quá trình công tác không vi phạm kỷ luật gì. Tổng thời gian tham gia công tác tại xã tại mục 1 là 08 năm 01 tháng

Giai đoạn 2: 

- Từ tháng 7/1994 đến tháng 08/2005 là Chủ tịch UBMTTQ xã Tân Việt. Đã nghỉ việc theo Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 10/11/2005 của Chủ tịch UBND huyện và được chi trả chế độ BHXH với thời gian là 11 năm công tác (thời gian làm Chủ tịch UBMTTQ xã). Cá nhân ông Chu Văn N thắc mắc còn 08 năm 01 tháng thời gian công tác trước đó của ông chưa được tính để hưởng BHXH.

Xin hỏi Công ty Luật Minh Khuê thời gian công tác của ông Chu Văn N từ tháng 12/1980 đến tháng 12/1988 có được tính để hưởng BHXH không ạ, Xin cảm ơn Công ty rất nhiều!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật lao động của công ty luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến, gọi:  1900.6162

>> Xem thêm:  Tiền lương tháng 13, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ có chịu thuế thu nhập cá nhân không ?

Trả lời:

 

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Cơ sở pháp lý:

Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội bắt buộc

Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 của Quốc hội

Nội dung tư vấn:

Khoản 6 Điều 123 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

"Điều 123. Quy định chuyển tiếp

6. Người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 nếu đủ điều kiện hưởng nhưng chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, trợ cấp xuất ngũ, phục viên thì thời gian đó được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. Việc tính thời gian công tác trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 để hưởng bảo hiểm xã hội được thực hiện theo các văn bản quy định trước đây về tính thời gian công tác trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 để hưởng bảo hiểm xã hội của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, quân nhân và công an nhân dân."

Như vậy, thời gian ông Chu Văn N công tác trong quân đội từ tháng 12/1980 đến tháng 12/1988 nếu đủ điều kiện được hưởng nhưng chưa được nhưng chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, trợ cấp xuất ngũ, phục viên thì thời gian đó được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Điều 23 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định về tính thời gian công tác trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 để hưởng bảo hiểm xã hội như sau:

>> Xem thêm:  Đóng bảo hiểm thất nghiệp có gián đoạn hay phải liên tục ?

"Điều 23. Tính thời gian công tác trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 để hưởng bảo hiểm xã hội

1. Người lao động có thời gian làmviệc trong khu vực nhà nước trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà được tính làthời gian công tác liên tục nhưng chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc hoặctrợ cấp một lần, bảo hiểm xã hội một lần thì thời gian đó được tính là thời gianđã đóng bảo hiểm xã hội. Cụ thể:

a) Người lao động làm việc trong khuvực nhà nước liên tục công tác đến ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, bảo hiểm xã hội một lần thì thờigian làm việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 đó được tính là thời gian đã đóngbảo hiểm xã hội;

b) Người lao động có thời gian côngtác gián đoạn hoặc đã nghỉ việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì việc xácđịnh thời gian công tác để tính hưởng bảo hiểm xã hội được thực hiện theo cácvăn bản quy định trước đây về tính thời gian công tác trước ngày 01 tháng 01năm 1995 để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ quy định tại Điều 3 của Nghị định số66/CP ngày 30 tháng 9 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ bảo hiểmxã hội đối với lực lượng vũ trang; Điều 3 của Nghị định 43/CP ngày 22 tháng 6năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ bảo hiểm xã hội; Điều 54 củaĐiều lệ bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26 tháng 01năm 1995 của Chính phủ; Điều 49 Điều lệ Bảo hiểm xã hội đối với sỹ quan, quânnhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ Quân đội nhân dân và Công an nhân dânban hành kèm theo Nghị định số 45/CP ngày 15 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ vàKhoản 4 Điều 139 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006.

c) Người đang hưởng trợ cấp bệnhbinh, sau đó có thời gian tham gia công tác và đóng bảo hiểm xã hội thì ngoàichế độ bệnh binh còn được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Thời gian tính hưởngbảo hiểm xã hội là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội, thời gian công tác tínhhưởng chế độ bệnh binh không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội.

2. Quân nhân, công an nhân dân phụcviên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 15 tháng 12 năm 1993, sau đó chuyển sanglàm việc có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, doanhnghiệp thuộc các thành phần kinh tế (bao gồm cả người làm việc tại y tế xã,phường, thị trấn, giáo viên mầm non hoặc người giữ các chức danh ở xã, phường,thị trấn trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 đã được tính là thời gian đã đóng bảohiểm xã hội) và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động mà không hưởng chế độtrợ cấp theo quy định dưới đây thì được cộng nối thời gian công tác trong quânđội, công an trước đó với thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội sau này đểtính hưởng bảo hiểm xã hội:

a) Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày11 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, côngnhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến chống Pháp đã phục viên (giải ngũ,thôi việc) từ ngày 31 tháng 12 năm 1960 trở về trước;

b) Điểm a Khoản 1 Điều 1 của Quyếtđịnh số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ vềchế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiếnchống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước;

c) Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày29 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quânnhân là người dân tộc ít người thuộc Quân khu 7, Quân khu 9, tham gia khángchiến chống Mỹ, về địa phương trước ngày 10 tháng 01 năm 1982;

d) Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quânnhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quânđội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương;

đ) Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết địnhsố 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việcthực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước códưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương;

e) Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩCông an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trongCông an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương;

g) Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đốitượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a,giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Trường hợp quân nhân, công an nhândân phục viên, xuất ngũ, thôi việc từ ngày 15 tháng 12 năm 1993 đến ngày 31tháng 12 năm 1994 mà chưa giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, trợcấp xuất ngũ, phục viên, bảo hiểm xã hội một lần thì thời gian tham gia quânđội, công an nhân dân được tính hưởng bảo hiểm xã hội.

3. Người lao động làm việc thuộc khuvực nhà nước, nghỉ chờ việc từ ngày 01 tháng 11 năm 1987 đến trước ngày 01tháng 01 năm 1995 do doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức không sắp xếp, bố trí đượcviệc làm, chưa giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội mộtlần, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 1994 vẫn còn có tên trong danh sách lao độngcủa đơn vị thì được tính thời gian công tác trước khi nghỉ chờ việc để tínhhưởng bảo hiểm xã hội.

4. Người lao động thuộc biên chế củacác cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanhnghiệp nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang được cơ quan, đơn vị cử đi công tác,học tập, làm việc có thời hạn đã xuất cảnh hợp pháp ra nước ngoài, đã về nướcnhưng không đúng hạn hoặc về nước đúng thời hạn nhưng đơn vị cũ không bố trí,sắp xếp được việc làm và đối tượng lao động xã hội được cử đi hợp tác lao độngsau khi về nước tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được xemxét, giải quyết như sau:

a) Thời gian làm việc trong nướctrước khi đi công tác, học tập, làm việc ở nước ngoài và thời gian ở nước ngoàitrong thời hạn cho phép trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 nếu chưa được giảiquyết chế độ trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, trợ cấp phục viên, xuấtngũ hoặc bảo hiểm xã hội một lần thì thời gian đó được tính hưởng chế độ hưutrí, tử tuất.

Việc tính thời gian công tác trướcngày 01 tháng 01 năm 1995 để hưởng bảo hiểm xã hội thực hiện theo quy định tạicác Khoản 1, 2 và 3 Điều này;

b) Thời gian làm việc từ ngày 01tháng 01 năm 1995 trở đi, nếu đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của phápluật bảo hiểm xã hội mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần hoặc trợ cấpphục viên, xuất ngũ thì được tính hưởng bảo hiểm xã hội.

5. Đối tượng là lao động xã hội đượccử đi hợp tác lao động sau khi về nước tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hộibắt buộc thì thời gian công tác tính hưởng bảo hiểm xã hội được thực hiện theoquy định tại Khoản 4 Điều này.

Trường hợp học sinh học nghề chuyểnsang hợp tác lao động theo Hiệp định Chính phủ thì thời gian học nghề khôngđược tính là thời gian công tác hưởng bảo hiểm xã hội.

6. Không áp dụng quy định tại Khoản 4và Khoản 5 Điều này đối với các trường hợp vi phạm pháp luật ở nước ngoài bịtrục xuất về nước hoặc bị kỷ luật buộc phải về nước hoặc bị phạt tù giam trướcngày 01 tháng 01 năm 1995.

7. Đối với trường hợp không còn hồ sơgốc thể hiện quá trình công tác trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì cơ quanquản lý người lao động giải trình lý do bị mất, xác nhận về quá trình công tác,diễn biến tiền lương, việc chưa nhận trợ cấp thôi việc, trợ cấp một lần báo cáoBộ, ngành chủ quản ở Trung ương hoặc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương xác nhận và có văn bản gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiđể xem xét, quyết định."

Theo thông tin bạn cung cấp thì ông Chu Văn N có thời gian công tác giai đoạn 1 là từ tháng 12/1980 đến tháng 12/1988. Sau đó đến tháng 7/1994 đến tháng 08/2005 là Chủ tịch UBMTTQ xã Tân Việt. Căn cứ vào điểm b, khoản 1 Điều 23 Nghị định 115/2015/NĐ-CP như trên thì trường hợp này người lao động có thời gian công tác gián đoạn trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì việc xác định thời gian công tác để tính hưởng bảo hiểm xã hội được thực hiện theo các văn bản quy định trước đây về tính thời gian công tác trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ quy định tại Điều 3 của Nghị định số 66/CP ngày 30 tháng 9 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ bảo hiểm xã hội đối với lực lượng vũ trang; Điều 3 của Nghị định 43/CP ngày 22 tháng 6 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ bảo hiểm xã hội; Điều 54 của Điều lệ bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ; Điều 49 Điều lệ Bảo hiểm xã hội đối với sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 45/CP ngày 15 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ và Khoản 4 Điều 139 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.                                  

Bộ phận Tư vấn Pháp luật Lao động.

>> Xem thêm:  Thủ tục đóng bảo hiểm lao động lần đầu cho người lao động ?