1. Giới thiệu

Căn cứ vào khoản 1 Điều 4 của Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, nhiệm vụ của giáo viên trung học cơ sở hạng II được quy định chi tiết và rõ ràng nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và đào tạo. Cụ thể, ngoài những nhiệm vụ mà giáo viên trung học cơ sở hạng III phải thực hiện, giáo viên trung học cơ sở hạng II còn phải đảm nhận thêm nhiều trách nhiệm quan trọng khác như sau:

- Báo cáo viên và giảng dạy minh họa: Giáo viên trung học cơ sở hạng II được yêu cầu phải tham gia làm báo cáo viên hoặc giảng dạy minh họa tại các lớp bồi dưỡng giáo viên. Điều này có thể bao gồm việc dạy thử nghiệm các mô hình, phương pháp giảng dạy, công nghệ mới từ cấp trường trở lên. Họ cần chủ động trong việc chủ trì các nội dung bồi dưỡng và tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề trong tổ chuyên môn. Ngoài ra, giáo viên hạng II cũng được yêu cầu tham gia vào việc xây dựng học liệu điện tử, giúp cập nhật và cải thiện tài nguyên giảng dạy theo kịp xu hướng hiện đại.

- Hướng dẫn và đánh giá nghiên cứu khoa học: Giáo viên trung học cơ sở hạng II cần tham gia hướng dẫn hoặc đánh giá các sản phẩm nghiên cứu khoa học và công nghệ từ cấp trường trở lên. Điều này đòi hỏi họ phải có kiến thức sâu rộng và kỹ năng đánh giá chính xác, khách quan các sản phẩm nghiên cứu của học sinh cũng như của đồng nghiệp. Vai trò này không chỉ giúp nâng cao chất lượng các công trình nghiên cứu mà còn góp phần khích lệ tinh thần nghiên cứu khoa học trong môi trường giáo dục.

- Tham gia các hoạt động xã hội và phục vụ cộng đồng: Một trong những nhiệm vụ quan trọng của giáo viên hạng II là tham gia các hoạt động xã hội và phục vụ cộng đồng. Họ cần chủ động thu hút sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong việc tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục học sinh. Điều này không chỉ giúp mở rộng mạng lưới hỗ trợ giáo dục mà còn gắn kết giáo dục nhà trường với các hoạt động xã hội, tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa nhà trường và cộng đồng.

- Đoàn đánh giá ngoài và kiểm tra chuyên môn: Giáo viên hạng II cần tham gia vào các đoàn đánh giá ngoài hoặc thực hiện công tác kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên từ cấp trường trở lên. Vai trò này yêu cầu họ phải có năng lực đánh giá và kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo các hoạt động giáo dục được thực hiện đúng quy định và đạt chất lượng cao. Đồng thời, họ cũng cần hỗ trợ và hướng dẫn các giáo viên khác trong việc nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

- Tham gia ban giám khảo và hướng dẫn trong các hội thi: Giáo viên trung học cơ sở hạng II được yêu cầu tham gia ban giám khảo hoặc ban ra đề, hoặc làm người hướng dẫn trong các hội thi dành cho giáo viên hoặc học sinh từ cấp trường trở lên, nếu có. Nhiệm vụ này giúp họ đóng góp vào việc tổ chức và đánh giá các cuộc thi, tạo sân chơi bổ ích và kích thích tinh thần thi đua học tập, sáng tạo trong giáo viên và học sinh.

Với những nhiệm vụ được quy định rõ ràng như trên, giáo viên trung học cơ sở hạng II không chỉ đóng vai trò giảng dạy mà còn là những nhân tố quan trọng trong việc phát triển giáo dục toàn diện. Họ cần có sự nhiệt tình, trách nhiệm cao và liên tục nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của ngành giáo dục. Bằng việc thực hiện tốt các nhiệm vụ này, giáo viên hạng II sẽ góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, xây dựng môi trường học tập tích cực và hiệu quả.

 

2. Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn

Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn của giáo viên trung học cơ sở hạng II được quy định chi tiết trong Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT, đảm bảo rằng giáo viên đạt được những yêu cầu cụ thể về đào tạo và bồi dưỡng. Dưới đây là phân tích chi tiết về những tiêu chuẩn này:

- Bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên

Một trong những yêu cầu cơ bản là giáo viên trung học cơ sở hạng II phải có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên. Điều này đảm bảo rằng giáo viên có nền tảng kiến thức vững chắc, được đào tạo bài bản trong các môn học họ sẽ giảng dạy. Kiến thức chuyên môn sâu rộng từ bậc đại học giúp họ tự tin trong việc truyền đạt kiến thức và hướng dẫn học sinh.

- Trường hợp chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân ngành đào tạo giáo viên

Trong trường hợp môn học cụ thể thiếu giáo viên có bằng cử nhân đúng ngành, tiêu chuẩn cho phép giáo viên có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có thêm chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Điều này giúp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên có chuyên môn đào tạo giáo viên, đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng giảng dạy thông qua chứng chỉ bồi dưỡng, cung cấp các kỹ năng sư phạm cần thiết cho việc giảng dạy ở cấp trung học cơ sở.

- Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II

Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp là một yếu tố bắt buộc khác. Chứng chỉ này xác nhận giáo viên đã hoàn thành các khóa học, đạt được các kỹ năng và kiến thức nâng cao cần thiết cho việc giảng dạy ở cấp trung học cơ sở hạng II. Nội dung bồi dưỡng thường bao gồm các phương pháp giảng dạy tiên tiến, kỹ năng quản lý lớp học, đánh giá học sinh và cập nhật các kiến thức mới trong lĩnh vực giáo dục.

 

3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn của giáo viên trung học cơ sở hạng II được quy định chi tiết trong Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT, là một yếu tố quan trọng để đảm bảo rằng giáo viên có đủ khả năng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh. Dưới đây là phân tích chi tiết về các tiêu chuẩn này:

Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước: Giáo viên trung học cơ sở hạng II phải nắm vững các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như các quy định và yêu cầu của ngành giáo dục địa phương. Điều này không chỉ giúp giáo viên thực hiện đúng các quy định pháp luật mà còn góp phần vào việc định hướng giáo dục đúng đắn, phù hợp với chiến lược phát triển của quốc gia.

Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Giáo viên cần có khả năng triển khai các chính sách và quy định vào thực tiễn giảng dạy và quản lý lớp học. Sự hiểu biết sâu rộng về chủ trương và chính sách giúp họ thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giáo dục, từ việc soạn giáo án đến tổ chức các hoạt động ngoại khóa.

- Khả năng điều chỉnh linh hoạt kế hoạch dạy học: Giáo viên hạng II phải có khả năng điều chỉnh linh hoạt kế hoạch dạy học và giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương. Điều này đòi hỏi sự nhạy bén trong việc đánh giá tình hình thực tế và áp dụng các phương pháp giảng dạy linh hoạt để đạt được hiệu quả giáo dục cao nhất.

Xây dựng bài học theo chủ đề liên môn. Giáo viên cần có khả năng xây dựng các bài học theo chủ đề liên môn, giúp học sinh thấy được mối liên hệ giữa các môn học và ứng dụng kiến thức vào thực tế. Phương pháp này không chỉ làm phong phú nội dung bài giảng mà còn khơi dậy sự hứng thú học tập của học sinh.

- Vận dụng các phương pháp và công nghệ dạy học hiện đại

Giáo viên trung học cơ sở hạng II phải chủ động cập nhật và có khả năng vận dụng linh hoạt, hiệu quả các phương pháp và công nghệ dạy học mới, đáp ứng mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông. Điều này bao gồm việc sử dụng các công cụ công nghệ thông tin, phương pháp giảng dạy tương tác và các kỹ thuật đánh giá hiện đại.

Cập nhật phương pháp kiểm tra, đánh giá. Giáo viên cần chủ động cập nhật và vận dụng sáng tạo các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh. Họ phải biết cách thiết kế các bài kiểm tra đa dạng, phản ánh đúng năng lực và phẩm chất của học sinh, từ đó đưa ra những điều chỉnh phù hợp trong quá trình giảng dạy.

- Tư vấn tâm lý và hướng nghiệp. Giáo viên hạng II phải có khả năng vận dụng hiệu quả các biện pháp tư vấn tâm lý, hướng nghiệp phù hợp với từng đối tượng học sinh. Họ cần nhận biết được những vấn đề tâm lý mà học sinh gặp phải, từ đó đưa ra những tư vấn kịp thời, giúp học sinh giải tỏa áp lực và định hướng nghề nghiệp đúng đắn.

 

4. Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp

Trong hệ thống giáo dục, đạo đức nghề nghiệp của giáo viên đóng vai trò quan trọng, không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy mà còn đến sự phát triển toàn diện của học sinh. Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở hạng II được quy định tại Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT như một phần quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục và xây dựng môi trường học đường lành mạnh. Dưới đây là phân tích chi tiết về các tiêu chuẩn này:

Gương mẫu trong thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo

Giáo viên trung học cơ sở hạng II không chỉ cần đáp ứng các tiêu chuẩn đạo đức của giáo viên trung học cơ sở hạng III, mà còn phải luôn gương mẫu trong việc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo. Điều này đòi hỏi giáo viên phải là những tấm gương sáng về đạo đức, luôn thể hiện sự trung thực, công bằng, tôn trọng học sinh và đồng nghiệp. Họ phải biết lắng nghe, đồng cảm và giúp đỡ học sinh vượt qua khó khăn trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Tuân thủ các quy định của ngành giáo dục

Giáo viên hạng II cần nghiêm túc tuân thủ các quy định, chính sách của ngành giáo dục, từ cấp cơ sở đến cấp trung ương. Sự tuân thủ này không chỉ thể hiện qua việc chấp hành các quy định về chuyên môn, mà còn qua việc giữ gìn kỷ luật, bảo vệ uy tín và danh dự nghề nghiệp, cũng như không ngừng nỗ lực học tập và tự rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức.

 

5. Quy trình xét thăng hạng Giáo viên THCS hạng II

Theo quy định tại Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT, nhiều giáo viên và viên chức trong các trường trung học cơ sở công lập thắc mắc về việc xét bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp mới, đặc biệt là về yêu cầu thời gian công tác. Câu hỏi đặt ra là liệu có cần phải có đủ 9 năm công tác mới được xét vào hạng II theo thông tư này hay không.

Theo điểm b khoản 1 Điều 7 Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT, quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và việc bổ nhiệm, xếp lương cho viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, đã có những hướng dẫn cụ thể về vấn đề này:

"Điều 7. Các trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở

Viên chức đã được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở theo quy định tại Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV nếu đạt các tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư này thì được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở như sau: ... b) Giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.11) được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.31);"

Dựa trên quy định này, nếu một giáo viên đang giữ chức danh nghề nghiệp hạng II (mã số V.07.04.11) và hiện tại đáp ứng đủ các tiêu chuẩn mới theo Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT, thì giáo viên đó sẽ được bổ nhiệm sang chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II mới (mã số V.07.04.31) mà không cần phải chờ đủ 9 năm công tác.

Điều này có nghĩa là thời gian 9 năm công tác chỉ áp dụng cho những giáo viên đang giữ chức danh nghề nghiệp hạng III và muốn thăng hạng lên hạng II. Cụ thể, đối với giáo viên từ hạng III lên hạng II, việc xét thăng hạng cần đảm bảo đủ các tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và đủ thời gian công tác theo quy định, trong đó có yêu cầu 9 năm công tác là một trong những tiêu chí quan trọng.

Trong khi đó, đối với những giáo viên đã được bổ nhiệm vào hạng II từ trước, việc chuyển sang hạng II theo mã số mới chỉ cần đáp ứng các tiêu chuẩn mới mà không bị ràng buộc bởi thời gian công tác. Đây là một điểm quan trọng giúp giảm bớt gánh nặng và thủ tục cho những giáo viên đã có nhiều năm kinh nghiệm và đã đạt được các tiêu chuẩn cần thiết từ trước đó.

Xem thêm >>> Để trở thành giáo viên trung học cơ sở hạng 1 cần đáp ứng những tiêu chuẩn gì?

Nếu quý khách hàng gặp bất kỳ thắc mắc hoặc vấn đề nào liên quan đến nội dung bài viết hoặc các quy định pháp luật, chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ và giải quyết một cách nhanh chóng và tốt nhất có thể. Để đảm bảo rằng quý khách nhận được sự hỗ trợ chuyên nghiệp và hiệu quả, chúng tôi cung cấp hai phương thức liên hệ là tổng đài điện thoại 1900.6162 hoặc email lienhe@luatminhkhue.vn.