1. Quy định về đối tượng được hỗ trợ giới thiệu việc làm

Theo quy định tại Điều 14 Nghị định 28/2015/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP thì tại khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm năm 2013, người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp và thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí thông qua trung tâm dịch vụ việc làm:

- Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

+ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn.

+ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn.

+ Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

- Người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động:

+ Người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

+ Khi hợp đồng lao động đầu tiên chấm dứt, người lao động được hưởng các dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí.

- Lưu ý:

+ Để được hưởng các dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí, người lao động cần đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn thi hành.

+ Người lao động cần chủ động liên hệ với trung tâm dịch vụ việc làm để được tư vấn, giới thiệu việc làm phù hợp với năng lực, sở thích và nhu cầu của bản thân.

 

2. Nội dung hỗ trợ giới thiệu việc làm

* Nội dung hỗ trợ:

- Tư vấn nghề nghiệp:

+ Xác định năng lực, sở thích, nhu cầu của người lao động.

+ Giới thiệu các ngành nghề, lĩnh vực phù hợp với người lao động.

+ Hướng dẫn cách viết CV, hồ sơ xin việc.

+ Kỹ năng phỏng vấn xin việc.

- Giới thiệu việc làm:

+ Giới thiệu việc làm phù hợp với năng lực, sở thích và nhu cầu của người lao động.

+ Kết nối người lao động với các nhà tuyển dụng.

+ Hỗ trợ tham gia các hội chợ việc làm.

- Đào tạo nghề:

+ Giới thiệu các khóa đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu thị trường lao động.

+ Hỗ trợ học phí, chi phí đào tạo.

+ Giới thiệu việc làm sau khi hoàn thành khóa học.

- Hỗ trợ vay vốn:

+ Giới thiệu các chương trình vay vốn hỗ trợ người lao động khởi nghiệp, tạo việc làm.

+ Hỗ trợ thủ tục vay vốn.

- Chính sách hỗ trợ khác:

+ Hỗ trợ giới thiệu nhà ở cho người lao động.

+ Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người lao động.

+ Tư vấn pháp luật liên quan đến lao động.

* Kết quả:

- Người lao động được định hướng nghề nghiệp phù hợp.

- Người lao động tìm được việc làm phù hợp với năng lực, sở thích và nhu cầu.

- Người lao động có thu nhập ổn định, cải thiện đời sống.

 

3. Quy trình hỗ trợ giới thiệu việc làm cho người lao động

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định 28/2015/NĐ-CP được hướng dẫn bởi Điều 5 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH thì thủ tục thực hiện hỗ trợ giới thiệu việc làm:

* Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ

- Người lao động đến trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là trung tâm dịch vụ việc làm) theo địa phương nơi cư trú.

- Mang theo bản gốc và bản sao các giấy tờ sau:

+ CMND/CCCD hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

+ Thẻ bảo hiểm thất nghiệp.

+ Hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc đã chấm dứt (nếu có).

+ Các giấy tờ chứng minh trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp (nếu có).

- Ghi đầy đủ các thông tin cá nhân, nhu cầu tư vấn, nhu cầu giới thiệu việc làm vào phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH và nộp trực tiếp cho trung tâm dịch vụ việc làm.

* Bước 2: Trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận và xử lý hồ sơ

- Trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận hồ sơ của người lao động và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

- Nếu hồ sơ hợp lệ, trung tâm dịch vụ việc làm sẽ lưu giữ bản gốc và trả lại bản sao cho người lao động.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, trung tâm dịch vụ việc làm sẽ hướng dẫn người lao động bổ sung hồ sơ.

* Bước 3: Trung tâm dịch vụ việc làm tư vấn, giới thiệu việc làm

- Cán bộ trung tâm dịch vụ việc làm sẽ tư vấn cho người lao động về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động, định hướng nghề nghiệp phù hợp với năng lực, sở thích và nhu cầu của người lao động.

- Trung tâm dịch vụ việc làm sẽ giới thiệu việc làm phù hợp với người lao động thông qua các kênh thông tin như: website của trung tâm, bảng tin việc làm, hội chợ việc làm, mạng xã hội, v.v.

- Trung tâm dịch vụ việc làm có thể tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng phỏng vấn xin việc cho người lao động.

* Bước 4: Người lao động tham gia dự tuyển lao động

- Khi được giới thiệu việc làm phù hợp, người lao động sẽ nhận Phiếu giới thiệu việc làm theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH từ trung tâm dịch vụ việc làm.

- Người lao động sử dụng Phiếu giới thiệu việc làm để liên hệ với nhà tuyển dụng và tham gia dự tuyển lao động.

* Bước 5: Trung tâm dịch vụ việc làm theo dõi kết quả dự tuyển lao động

- Trung tâm dịch vụ việc làm sẽ liên hệ với nhà tuyển dụng để theo dõi kết quả dự tuyển lao động của người lao động.

- Nếu người lao động được tuyển dụng, trung tâm dịch vụ việc làm sẽ hỗ trợ làm thủ tục bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động.

- Nếu người lao động chưa được tuyển dụng, trung tâm dịch vụ việc làm sẽ tiếp tục giới thiệu việc làm khác phù hợp với người lao động.

* Lưu ý:

- Dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm tại trung tâm dịch vụ việc làm là hoàn toàn miễn phí.

- Người lao động cần chủ động liên hệ với trung tâm dịch vụ việc làm để được tư vấn, giới thiệu việc làm phù hợp.

- Người lao động cần cập nhật thông tin về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng lao động để có thể tìm kiếm việc làm hiệu quả.

 

4. Quyền lợi và trách nhiệm của người lao động khi được hỗ trợ giới thiệu việc làm

Quyền lợi và trách nhiệm của người lao động khi được hỗ trợ giới thiệu việc làm như sau:

* Quyền lợi:

- Được tư vấn nghề nghiệp:

+ Xác định năng lực, sở thích, nhu cầu của người lao động.

+ Giới thiệu các ngành nghề, lĩnh vực phù hợp với người lao động.

+ Hướng dẫn cách viết CV, hồ sơ xin việc.

+ Kỹ năng phỏng vấn xin việc.

- Được giới thiệu việc làm:

+ Giới thiệu việc làm phù hợp với năng lực, sở thích và nhu cầu của người lao động.

+ Kết nối người lao động với các nhà tuyển dụng.

+ Hỗ trợ tham gia các hội chợ việc làm.

- Được đào tạo nghề:

+ Giới thiệu các khóa đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu thị trường lao động.

+ Hỗ trợ học phí, chi phí đào tạo.

+ Giới thiệu việc làm sau khi hoàn thành khóa học.

- Được hỗ trợ vay vốn:

+ Giới thiệu các chương trình vay vốn hỗ trợ người lao động khởi nghiệp, tạo việc làm.

+ Hỗ trợ thủ tục vay vốn.

- Được hưởng các chính sách hỗ trợ khác:

+ Hỗ trợ giới thiệu nhà ở cho người lao động.

+ Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người lao động.

+ Tư vấn pháp luật liên quan đến lao động.

* Trách nhiệm:

- Cung cấp thông tin chính xác về bản thân:

+ Cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực bản thân.

+ Cung cấp thông tin liên lạc chính xác để trung tâm dịch vụ việc làm có thể dễ dàng liên hệ khi có việc làm phù hợp.

- Tham gia tích cực vào các hoạt động hỗ trợ việc làm:

+ Tham gia đầy đủ các buổi tư vấn, hướng dẫn nghề nghiệp do trung tâm dịch vụ việc làm tổ chức.

+ Tham gia các khóa đào tạo nghề theo giới thiệu của trung tâm dịch vụ việc làm.

+ Tham gia các hội chợ việc làm để tìm kiếm cơ hội việc làm.

- Tự chủ động tìm kiếm việc làm:

+ Tự chủ động tìm kiếm việc làm thông qua các kênh thông tin khác nhau như: website của trung tâm dịch vụ việc làm, website tuyển dụng uy tín, mạng xã hội, v.v.

+ Liên hệ trực tiếp với các nhà tuyển dụng để ứng tuyển.

- Báo cáo kết quả tìm kiếm việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm:

+ Báo cáo cho trung tâm dịch vụ việc làm về kết quả tìm kiếm việc làm, bao gồm: đã ứng tuyển vào những vị trí nào, đã được phỏng vấn hay chưa, đã được nhận làm việc hay chưa.

+ Cung cấp phản hồi về các dịch vụ hỗ trợ việc làm của trung tâm dịch vụ việc làm để trung tâm có thể cải thiện chất lượng dịch vụ.

* Lưu ý:

- Các nội dung hỗ trợ giới thiệu việc làm có thể thay đổi theo quy định của từng địa phương.

- Người lao động cần chủ động liên hệ với trung tâm dịch vụ việc làm để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể.

- Người lao động cần tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ việc làm để nâng cao cơ hội tìm kiếm được việc làm phù hợp.

 

Ngoài ra, có thể tham khảo: Từ chối giới thiệu việc làm 03 lần thì có được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.