1. Quy định về quy hoạch 1/2000 ?

Quy hoạch được hiểu là việc phân bố, sắp xếp các hoạt động và các yếu tố sản xuất, dịch vụ và đời sống trên một phạm vi lãnh thổ được quản lý bởi quốc gia, vùng, tỉnh,huyện,...cho mục đích nhất định trong một thời kỳ trung hạn hoặc dài hạn, được chia thành một hoặc nhiều giai đoạn để cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế- xã hội trên lãnh thổ theo thời gian, đây là cơ sở để lập các kế hoạch phát triển lâu dài.

Tương tư, quy hoạch 1/2000 được hiểu là các bản đồ không gian, kiến trúc cảnh quan, bản đồ thể hiện rõ tổng thể mặt bằng sử dụng đất, các sơ đồ đơn tuyến hạ tầng kỹ thuật và cơ điện, quy hoạch giao thông. Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/2000 là bước triển khai của quy hoạch chung xây dựng đô thị. Đây là quá trình làm cơ sở cho việc triển khai lập và quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/500.

Quy hoạch theo tỉ lệ 1/2000 là những quy hoạch mang tính định hướng, Trong giai đoạn này các nhà chủ đầu tư chưa đưa ra bất cứ bản thiết kế chính thức cho một công trình cụ thể nào hết. Chi tiết về kế hoạch quy hoạch 1/2000 được cập nhật định kỳ 05 năm 01 lần, ngoài ra thì cũng có cập nhật không định kỳ.

Bên cạnh quy hoạch 1/2000– được xem là đồ án quy hoạch chi tiết thì quy hoạch 1/500– được gọi là đồ án quy hoạch xây dựng. Cả 2 bản quy hoạch này đều là giai đoạn cần thiết cho quá trình quy hoạch chi tiết, không nên hiểu theo sự khác nhau về tỉ lệ bản đồ hay hai trường hợp quy hoạch.

Về mặt nội dung quy hoạch đất 1/2000 có thể thấy, quy hoạch 1/2000 gồm các bản đồ không gian, kiến trúc cảnh quan, bản đồ thể hiện rõ tổng mặt bằng sử dụng đất, các sơ đồ đơn tuyến hạ tầng kỹ thuật và cơ điện, quy hoạch giao thông.

Quy hoạch 1/2000 gồm: bản đồ không gian, kiến trúc cảnh quan, bản đồ thể hiện tổng mặt bằng sử dụng đất, các sơ đồ đơn tuyến hạ tầng kỹ thuật và cơ điện, quy hoạch giao thông.Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 giúp xác định mạng lưới đường giao thông và quy hoạch sử dụng đất (bao gồm các chỉ tiêu ô phố như: diện tích ô đất, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao tối đa, tầng cao tối thiểu, chỉ giới đường đỏ...)

 

2. Về đơn vị thực hiện quy hoạch 1/2000?

Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000- đơn vị trực tiếp thực hiện là địa phương. Tuy nhiên, đối với những dự án mới trong khu vực, nhà đầu tư phải thực hiện lập kế hoạch 1/2000 theo văn bản chấp thuận chủ trương. Sau khi quy hoạch của dự án được phê duyệt, các cơ quan quản lý nhà nước sẽ cập nhật quy hoạch chung của khu đô thị đó.

 

3. Đất quy hoạch 1/2000 và đất quy hoạch 1/500?

Quy hoạch chi tiết 1/2000 là để quản lý đô thị.Đối với quy hoạch 1/2000 là để lập các bản đồ không gian, kiến trúc cảnh quan, bản đồ tổng mặt bằng sử dụng đất, quy hoạch giao thông, các sơ đồ đơn tuyến hạ tầng kỹ thuật và cơ điện.

Còn quy hoạch chi tiết 1/500 là để xác định mối quan hệ giữa các công trình thuộc quy hoạch với các yếu tố bên ngoài của quy hoạch- đây là để chi tiết hóa đến từng công trình: dân số, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tổ chức không gian, kiến trúc, công trình hạ tầng, kiến trúc/thiết kế chi tiết của từng lô đất, đánh giá môi trường…

Về chủ thể thực hiện: đối với quy hoạch 1/2000 là chính quyền địa phương hoặc chủ đầu tư sẽ là chủ thể trực tiếp thực hiện. Còn đối với ở quy hoạch 1/500 là chủ đầu tư sẽ chịu trách nhiệm thực hiện.

 

4. Đất quy hoạch 1/2000- có hay không nên mua? 

Chắc hẳn đây chính là câu hỏi của đa số những cá nhân muốn mua đất quy hoạch, vì đất sau khi quy hoạch đa phần sẽ trở thành khu dân cư, dự án các khu đô thị nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống hoặc chính quyền sẽ quy hoạch đất thành các khu vực nhằm phục vụ cho lợi ích chung của nhà nước. Luật sư tư vấn Luật Minh Khuê xin đưa ra một số vấn đề quan trọng sau đây mà các chủ thể có nhu cầu mua đất quy hoạch 1/2000 cần nắm rõ:

- Theo như quy định của pháp luật hiện hành, tính từ thời điểm Nhà nước công bố về dự án quy hoạch đất 1/2000, Nhà nước sẽ tiến hành thu hồi đất trong vòng 05 năm để thực hiện các bước cho quy hoạch. Điều này đồng nghĩa với việc trong thời hạn quy định là 05 năm Nhà nước sẽ không hỗ trợ hay có trách nhiệm bồi thường cho các công trình mới xây dựng trong khu vực quy hoạch, lộ giới.

- Trường hợp thứ hai, nếu sau 05 năm mới thực hiện quy hoạch đất thì lúc này Nhà nước phải hỗ trợ hoặc bồi thường cho người bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Trong trường hợp khi Nhà nước công bố quy hoạch sử dụng đất tuy nhiên nếu Ủy ban Nhân dân cấp huyện chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm thì người sử dụng đất vẫn được phép tiếp tục sử dụng phần cũng như thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình đối với phần đất trên. Trường hợp Ủy ban Nhân dân cấp huyện đã có thông báo về việc quy hoạch sử dụng đất hàng năm thì người sử dụng đất phải chuyển mục địch sử dụng đất thuộc quy hoạch, lúc này người sử dụng đất muốn thực hiện bất cứ thay đổi, sửa chữa, cải tạo nào đối với đất thì cần có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Trường hợp nếu chủ thể xây nhà trên đất sau khi phần đất này đã được công bố quy hoạch thì sẽ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà. Tuy nhiên, phần tài sản trên đất này chủ thể vẫn có thể tiếp tục sử dụng cho đến khi có quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Như vậy, sau những phân tích trên mà Luật sư tư vấn Luật Minh Khuê đưa ra cho bạn có thể thấy: có thể đầu tư mua- bán trên loại đất quy hoạch này, tùy vào từng thời điểm cũng như tình hình thực tế tại từng địa phương đưa ra mà chủ thể có thể căn cứ vào việc có nhu cầu mua đất quy hoạch hay không. Bên cạnh đó, bạn cũng nên nghiên cứu kỹ về các loại thủ tục pháp lý khi mua đất quy hoạch để tránh việc đất sau khi mua là đất trong dự án quỹ đất hàng năm và sẽ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

5. Có được phép xây dựng nhà ở trên đất thuộc đất quy hoạch 1/2000 hay không?

Theo như Luật sư đã phân tích, đất thuộc quy hoạch 1/2000 đa phần là những khu đất có mục địch phát triển đô thị, khu dân cư hoặc để xây dựng khu công nghiệp,.... Bạn có thể mua đất đang trong quy hoạch và cũng có thể xây dựng công trình trên đất, tuy nhiên cần tuân thủ một số quy định của nhà nước về các vấn đề pháp lý đối với đất và việc xây dựng trên đất. Có hai trường hợp như sau:

- Đất quy hoạch 1/2000 của nhà nước để làm khu dân cư, lúc nào bạn cí thể xây dựng nhà ở trên lô đất đó.

- Đất quy hoạch 1/2000 của nhà nước thành khi công nghiệp, nhà máy, công ty, xí nghiệp thì bạn có thể xây dựng nhà máy, công xưởng, xí nghiệp trên phần đất này.

Như vậy, có thể xây dựng trên phần đất quy hoạch 1/2000 tùy thuộc vào mục đích sử dụng đất và bạn cần nắm bắt mục đích quy hoạch đất của địa phương để lựa chọn cho phù hợp. Ban không thể xây một xí nghiệp ngay giữ đất quy hoạch làm khu đô thị, khu dân cư và ngược lại.

 

6 .Một số lưu ý khi có nhu cầu mua đất quy hoạch 1/2000?

Từ những thông tin tư vấn đã phân tích như trên, Luật sư tư vấn xin đưa ra một số lưu ý sau để chủ thể có như cầu mua đất quy hoạch nắm rõ:

- Trường hợp muốn mua đất nói chung, chủ thể cần tìm hiểu rõ những thông tin về đất xem đất có tranh chấp hay vướng vào quy hoạch hay không? Trường hợp đất vướng quy hoạch, cần nắm rõ diện tích đất quy hoạch là bao nhiêu, cân nhắc về mức độ thiệt hai khi nhà nước thu hồi đất là bao nhiêu? Nếu phần thiệt hại là quá lớn mà bạn chỉ có nhu cầu mua đất để xây nhà thì cần cân nhắc lại quyết định mua bán đất của mình ở khu vực này.

- Trường hợp khi đã mua đất, đất nằm trong khu quy hoạch thì bạn cần tìm hiểu xem phần quy hoạch này có nằm trong kế hoạch sử dụng quỹ đất đất hàng năm của địa phương hay không? Trường hợp này nếu bạn muốn xây dựng hoặc thay đổi tình trạng đất thì cần xin giấy phép của chính quyền địa phương để tránh nhưng rủi ro pháp lý và thiệt hại sau này.

>> Xem thêm: Quy hoạch 1/500 là gì? Thời hạn quy hoạch 1/500 là bao lâu?

Hy vọng những thông tin sẽ hữu ích cho bạn khi cân nhắc việc mua bán quyền sử dụng đất. Trường hợp bài viết có nội dung nhầm lẫn hoặc quý bạn đọc có nội dung chưa rõ cần giải đáp, trao đổi xin mời vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 1900.6162 để được hỗ trợ tư vấn kịp thời. Xin chân thành cảm ơn!