Luật sư tư vấn:

Quy trình lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường:

1.    Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

a)     Lập E-HSMT;

b)     Thẩm định và phê duyệt E-HSMT.

2.     Tổ chức lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

a)     Đăng tải E-TBMT và phát hành E-HSMT;

b)     Sửa đổi, làm rõ E-HSMT;

c)      Nộp E-HSDT;

d)     Mở thầu.

3.     Đánh giá E-HSDT, xếp hạng nhà thầu.

4.     Thương thảo hợp đồng, trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

5.     Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

 

Thành phần và định dạng fỉle của E-HSMT khi lựa chọn nhà thầu qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ theo quy trình thông thường ?

1.    Thành phần E-HSMT bao gồm:

a)     E-TBMT;

b)     Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu;

c)      Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu;

d)     Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT;

đ) Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu;

e)      Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật;

g)     Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng;

h)     Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng;

i)       Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng.

2.    Nội dung của Chương I, Chương VI là các íĩle định dạng PDF và được đăng tải trên Hệ thống để áp dụng thống nhất đối với tất cả gói thầu. Chủ đầu tư không cần tổ chức thâm định, phê'duyệt hai chương này khi thẩm định và phê duyệt E-HSMT.

3.    Chương II, Chương III (bao gồm Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm), Chương IV, Chương VII được số hóa dưới dạng các webform trên Hệ thống.

4.    Chương III (không bao gồm Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm), Chương V, Chương VIII là các fíle theo định dạng MS Word, MS Excel, PDF, CAD, các định dạng fíle ảnh, file nén hoặc định dạng khác phù hợp với gói thầu, được bên mời thầu đính kèm và đăng tải lên Hệ thống.

Tham khảo một số nội dung khác liên quan tói bài viết:

Quy định về việc phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu ?

Thời gian đăng tải danh sách ngắn, thông báo mời thầu, mời chào hàng lên hệ thống đấu thầu quốc gia ?

Cách thức Bên mời thầu đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và quy trình xử lý hồ sơ đăng ký ?

Mọi vướng mắc pháp lý trong lĩnh vực đấu thầu, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay: Luật sư tư vấn pháp luật đấu thầu trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162, Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vướng mắc.

Luật Minh Khuê (tổng hợp)