Luật sư tư vấn:

Căn cứ Khoản 4 Điều 47 Bộ Luật lao động 2012 :

“Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc , bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.”

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành thì trường hợp công ty bị giải thể thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động được ưu tiên thanh toán. Theo đó, trường hợp này bạn sẽ được thanh toán tiền lương, trợ cấp thôi việc, tiền bảo hiểm và quyền lợi khác.

Khi doanh nghiệp phải chấm dứt hợp đồng với người lao động vì giải thể thì đây là trường hợp chấm dứt hợp đồng được quy định tại khoản 7 Điều 36 Bộ luật lao động 2012. Và trường hợp này, người lao động sẽ được chi trả trợ cấp thôi việc theo Điều 48 Bộ luật này, cụ thể:

“1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương“.

Do đó, công ty giải thể có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc (theo khoản 2 Điều 48 Bộ luật lao động năm 2012).

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê, mọi vướng mắc vui lòng trao đổi trực tiếp với đội ngũ: 1900.6162 để được tư vấn trực tiếp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động  - Công ty luật Minh Khuê