1. Quyền nhân thân của tác giả được pháp luật quy định như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 8, Nghị Định số 3198/VBHN-BVHTTDL, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Dân sự, Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Dân sự, Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan.

Tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học bao gồm:

“a) Cá nhân Việt Nam có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả;

b) Cá nhân nước ngoài có tác phẩm được sáng tạo và thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định tại Việt Nam;

c) Cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam;

d) Cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo Điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Việt Nam là thành viên.

Tổ chức, cá nhân làm công việc hỗ trợ, góp ý kiến hoặc cung cấp tư liệu cho người khác sáng tạo ra tác phẩm không được công nhận là tác giả.”

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung năm 2009 về quyền tác giả đối với tác phẩm bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản:

Quyền nhân thân của tác giả được quy định tại Điều 19, Luật này và được hướng dẫn chi tiết tại Nghị Định số 198/VBHN-BVHTTDL bao gồm các quyền sau đây:

– Đặt tên cho tác phẩm. Việc đặt tên cho tác phẩm không áo dụng đối với tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác;

– Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng.

– Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm; là việc phát hành tác phẩm đến công chúng với số lượng bản sao đủ để đáp ứng nhu cầu hợp lý của công chúng tùy theo bản chất của tác phẩm, do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện hoặc do cá nhân, tổ chức khác thực hiện với sự đồng ý của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả.

Công bố tác phẩm không bao gồm việc trình diễn một tác phẩm sân khấu, điện ảnh, âm nhạc; đọc trước công chúng một tác phẩm văn học; phát sóng tác phẩm văn học, nghệ thuật; trưng bày tác phẩm tạo hình; xây dựng công trình từ tác phẩm kiến trúc.

– Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.; trừ trường hợp có sự thỏa thuận của tác giả.

– Tác giả chương trình máy tính và các nhà đầu tư sản xuất chương trình máy tính có thể thỏa thuận về việc đặt tên và việc phát triển các chương trình máy tính.

Trên đây là tư vấn của về Quyền nhân thân của tác giả được pháp luật quy định như thế nào? Mọi vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay số: 1900.6162để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

2. Tư vấn thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả tác phẩm tạo hình ?

Thưa luật sư, xin Luật Minh Khuê tư vấn thủ tục và quy trình đăng ký bảo hộ quyền tác giả tác phẩm tạo hình như thế nào ? Cảm ơn

Tư vấn thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả tác phẩm tạo hình ?

Luật sư tư vấn:

Thủ tục đăng ký bảo hộ tác phẩm tạo hình bao gồm:

- Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả đối với tác phẩm tạo hình

- Giấy uỷ quyền nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền

- Biên bản giao việc trong trường hợp tác phẩm tạo hình tạo ra trên cơ sở giao việc

- Bản sao tác phẩm cần đăng ký (2 bản) và giải trình về tác phẩm (2 bản)

- Bản cam đoan của tác giả.

3. Bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc ?

Kính chào Luật sư! Luật sư cho tôi hỏi quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc được bảo hộ như thế nào trong hê thống pháp luật quốc tế?
Tôi xin cảm ơn!

Bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc ?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Công ước Berne quy định:

"1. Thuật ngữ "Các tác phẩm văn học và nghệ thuật" bao gồm tất cả các sản phẩm trong lĩnh vực văn học, khoa học và nghệ thuật, bất kỳ được biểu hiện theo phương thức hay dưới hình thức nào, chẳng hạn như sách, tập in nhỏ và các bản viết khác, các bài giảng, bài phát biểu, bài thuyết giáo và các tác phẩm cùng loại; các tác phẩm kịch, hay nhạc kịch, các tác phẩm hoạt cảnh và kịch câm, các bản nhạc có lời hay không lời, các tác phẩm điện ảnh trong đó có các tác phẩm tương đồng được thể hiện bằng một quy trình tương tự quy trình điện ảnh, các tác phẩm đồ họa, hội họa, kiến trúc, điêu khắc, bản khắc, thạch bản; các tác phẩm nhiếp ảnh trong đó có các tác phẩm tương đồng được thể hiện bằng một quy trình tương tự quy trình nhiếp ảnh; các tác phẩm mỹ thuật ứng dụng, minh họa, địa đồ, đồ án, bản phác họa và các tác phẩm thể hiện không gian ba chiều liên quan đến địa lý, địa hình, kiến trúc hay khoa học."

Căn cứ vào quy định trên thì tác phẩm được bảo hộ bao gồm các tác phẩm văn học và nghệ thuật trong đó có tác phẩm kiến trúc.

Các tác phẩm kiến trúc được bảo hộ sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại Công ước Berne. Cụ thể Điều 4 Công ước Berne quy định:

"Được Công ước này bảo hộ mặc dầu không đáp ứng được những điều kiện nêu ở Điều 3:

a. Các tác phẩm của tác giả điện ảnh mà nhà sản xuất có trụ sở hay thường trú ở một trong những nước thành viên của Liên hiệp;

b. Các tác giả của tác phẩm kiến trúc được xây dựng trong một nước thuộc Liên hiệp hoặc những tác phẩm tạo hình gắn liền với một tòa nhà được xây dựng trong một nước thuộc Liên hiệp."

Như vậy, căn cứ vào quy định pháp luật trên thì chỉ có quy định về tiêu chuẩn tác phẩm kiến trúc được bảo hộ không có quy định về bảo hộ quyền tác giả. Do đó ta có thể thấy rằng bảo hộ quyền tác giả không phụ thuộc vào các thủ tục chính thức. Quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc sẽ được bảo hộ tự động mà không cần đăng ký ở tất cả các quốc gia thành viên của Công ước Berne nếu tác phẩm kiến trúc đó đáp ứng được tiêu chuẩn pháp luật trên khi tạo ra.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 0986.386.648 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Sở hữu trí tuệ - Công ty luật Minh Khuê