- Trường hợp lao động làm việc tại công ty từ tháng 7 đến tháng 12 thì đề nghị người lao động lấy chứng từ kt tncn của công ty trước để công ty chúng tôi qt cả phần thtu nhập trước đó hay người lao động tự quyết toán. Lương tháng 12/2016, công ty chi trả vào ngày 15/01/2017.

Vậy thu nhập này để quyết toán tncn của năm 2017 hay năm 2016. xin chân thành cảm ơn.

Luật sư trả lời:

1. Cơ sở pháp lý

- Thông tư 111/2013/TT- BTC

- Thông tư 156/2013/TT - BTC

2. Nội dung phân tích

*) Về việc người lao động làm việc tại công ty và nghỉ việc trước thời điểm quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ theo quy định tại Điều 25 Thông tư 111/ 2013/ TT -BTC thì tổ chức trả thu nhập từ tiền lương tiền công cho người lao động có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập của cá nhân trước khi trả thu nhập cho cá nân nếu thuộc trường hợp phải khấu trừ thuế.

Căn cứ theo quy định tại Điều 16 Thông tư 156/2013/ TT- BTC thì tổ chức trả thu nhập cho cá nhân từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người lao động không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không.

>> Xem thêm:  Mức lương bao nhiêu thì đóng thuế thu nhập cá nhân ? Quyết toán thuế TNCN

Tuy nhiên, trong trường hợp này, tổ chức trả thu nhập chỉ thực hiện nghĩa vụ kê khai quyết toán thuế cho cá nhân, mà không phải tiến hành quyết toán thay cho cá nhân nếu cá nhân không đủ điều kiện được ủy quyền quyết toán hoặc không có nhu cầu ủy quyền quyết toán.

Tổ chức trả thu nhập thực hiện kê khai quyết toán phần thu nhập cá nhân mà tổ chức chi trả cho người lao động trong thời gian người lao động làm việc cho mình theo tờ khai quyết toán thuế mẫu số 05/QTT- TNCN và các bảng kê kèm theo.

*) Về vấn đề người lao động làm việc từ 2 nơi trở lên:

- Thứ nhất, đối với phần thu nhập công ty bạn chi trả: Công ty bạn tiến hành kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho phần thu nhập mà công ty chi trả cho người lao động làm việc từ tháng 07 đến tháng 12 của năm trên tờ khai 05?QTT_TNCN và các bảng kê.

- Thứ 2, đối với phần thu nhập công ty cũ của người lao động chi trả: Công ty cũ của người lao động sẽ có trách nhiệm kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho phần thu nhập mà công ty đó trả cho người lao động trong thời gian họ làm việc.

- Thứ 3, về việc công ty bạn có quyết toán toàn bộ phần thu nhập của họ trong năm theo chứng từ khấu trừ thuế không: Trường hợp này, căn cứ theo quy định tại thông tư 92/2015/TT-BTC thì người lao động này không thuộc đối tượng được ủy quyền quyết toán thuế cho công ty bạn vì trong năm có làm việc tại 2 nơi. Và về nguyên tắc thì công ty bạn không trả thu nhập cho họ thì sẽ không được quyết toán phần thu nhập ấy (trừ trường hợp cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật dân sự). Sau khi kết thúc năm tính thuế, cá nhân tự tính toán số thuế nộp thừa, nộp thiếu và thực hiện tự quyết toán thuế theo quy định của pháp luật.

Cá nhân chỉ được ủy quyền quyết toán khi thuộc các trường hợp sau:

- Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

- Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động.

>> Xem thêm:  Ủy quyền nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

*) Về thời điểm tính thuế

Căn cứ Điều 8 thông tư 111/2013/TT- BTC quy định thì thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế. Như vậy, căn cứ vào quy định trên thì thu nhập được trả vào ngày 15/01/2017 là thu nhập của năm 2017 và sẽ thực hiện quyết toán thuế đối với phần thu nhập này vào năm 2017.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo quy định mới 2020 ?