1. Quyết toán thuế là gì? 

Quyết toán thuế là việc kiểm tra, tập hợp toàn bộ những số liệu liên quan đến thuế của một cá nhân hoặc tổ chức. Có thể hiểu rằng quyết toán thuế là xác định số liệu kế toán của đơn vị, cá nhân kinh doanh trong một kỳ, một giai đoạn nào đó.

 Đối tượng phải quyết toán thuế bao gồm:

- Cá nhân phải thực hiện quyết toán thuế mà mình nhận từ tiền lương, tiền công.

- Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện quyết toán cho phần thu nhập là tiền lương, tiền công của người lao động mà doanh nghiệp đã chi trả.

- Cá nhân có thể ủy quyền cho tổ chức, doanh nghiệp chi trả thực hiện quyết toán thay cho mình trong trường hợp đủ điều kiện theo quy định.

 

2. Quyết toán thuế tiếng Anh là gì?

- Quyết toán thuế tiếng Anh là tax finalization.

Tax finalization means the determination of the obligation of an enterprise or individual of paying tax in a tax period to the state budget, including the following taxes: corporate income tax finalization, personal income tax finalizatinon, finalization of special cosumption tax and finalization of natural resource tax.

- Quyết toán thuế thu nhân cá nhân tiếng Anh là finalization of personal income tax.

- Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tiếng Anh là finalization of corporate tax.

 

3. Một số từ liên quan đến quyết toán trong tiếng Anh 

Một số từ liên quan đến quyết toán trong tiếng Anh:

- Thuế thu nhập cá nhân tiếng Anh là Personal income tax.

- Tạm ứng là tiếng Anh là Advance payment.

- Thuế giá trị gia tăng tiếng Anh là VAT tax.

- Kế toán tiếng Anh là Accountant.

- Quyết toán tiếng Anh là Final settlement.

- Quyết toán thuế thu nhập cá nhân tiếng Anh là Finalization of personal tax.

- Hóa đơn tiếng Anh là Bill.

- Tài liệu tiếng Anh là License.

- Sổ sách tiếng Anh là Documents.

- Biên lai tiếng Anh là Receipt.

- Chứng từ tiếng Anh là License.

- Năm tính thuế tiếng Anh là Tax year.

- Các tranh chấp về thuế tiếng Anh là Tax dispute.

- Nghĩa vụ thuế tiếng Anh là Tax liability.

- Người nộp thuế tiếng Anh là Taxpayer.

- Người ủy quyền tiếng Anh là Authorize.

- Chuyên viên tiếng Anh là offcial.

- Thanh tra viên tiếng Anh là Inspector.

- Tổng cục thuế tiếng Anh là tax directorate.

- Cục thuế tiếng Anh là Tax department.

 

4. Khi nào quyết toán thuế

Cá nhân thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi:

- Cá nhân cư trú có nguồn thu nhập từ tiền lương, tiên công thực hiện quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm.

- Cá nhân nộp thừa số thuế và có nhu cầu được hoàn, bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

- Cá nhân cư trú có nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công được giảm thuế thuộc trường hợp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo theo quy định.

- Cá nhân là người nước ngoài chấm dứt hợp đồng lao động tại Việt Nam phải thực hiện quyết toán trước khi xuất cảnh về nước.

 

5. Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022

* Đối với cá nhân khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tiếp với cơ quan thuế, hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

- Tò khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân số 02/QTT-TNCn ban hành kèm theo Phụ lục Thông tư 80/2021/TT-BTC.

- Bản sao ( bản chụp từ bản chính ) các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ , đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài ( nếu có ).

- Bản sao Giấy chứng nhận khấu trừ thuế do cơ quan trả thu nhập cấp hoặc bản sao chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế trong trường hợp theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp.

- Bản sao các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quy khuyến học ( nếu có ).

- Tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài trong trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, Đại sứ quan, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài.

- Tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài trong trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài.

- Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc.

*  Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập, hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân :

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC.

- Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC.

- Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính theo thuế suất toàn phần mẫu 05-2/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC.

- Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu số 05-3/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC.

* Trường hợp cá nhân thực hiện ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thay thì cá nhân lập Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ kỳ tính thuế năm 2021 theo mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Theo quy định tại Luật quản lý thuế 2019 quy định thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm.

Hiện nay có hai hình thức quyết toán thuế : quyết toán thuế trực tiếp tại trụ sở cơ quan thế hoặc quyết toán thuế trực tuyến . 

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Minh Khuê về Quyết toán thuế tiếng Anh là gì? Thuật ngữ tiếng anh quyết toán thuế. Mọi thông tin thắc mắc hay cần hỗ trợ tư vấn pháp luật Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số điện thoại 19006162 để được Luật sư tư vấn pháp luật .