1. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người lao động làm dưới 12 tháng

Theo quy định tại điểm d Khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ - CP thì các loại thuế và khoản thu khai quyết toán thuế năm cũng như việc quyết toán đến thời điểm giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động hoặc chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp đều phải tuân theo quy định. TRong trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (ngoại trừ doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa) và doanh nghiệp kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp được chuyển đổi, việc khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi doanh nghiệp không còn bắt buộc. Thay vào đó là việc doanh nghiệp chỉ cần khai quyết toán thuế khi đã kết thúc năm tài chính.

Chi tiết về việc khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức và cá nhân được quy định như sau: Tổ chức và cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công chịu trách nhiệm quyết toán thuế và thay mặt cho các cá nhân được ủy quyền. Quy định này không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ từ thuế. Trong trường hợp không có phát sinh trả thu nhập, không cần phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Ngoài ra thì trong trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới theo các biện pháp sáp nhập, hợp nhất, chia tách hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, tổ chức mới sẽ đảm nhận trách nhiệm quyết toán thuế theo ủy quyền của cá nhân đó.

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công cũng có trách nhiệm quyết toán thuế cho tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập. Trong trường hợp cá nhân ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập thì việc quyết toán thuế sẽ được thực hiện, kể cả khi số tháng làm việc không đủ 12 tháng trong năm.  Đối với trường hợp tổ chức trả thu nhập từ tiền lương tiền công cũng như các tổ chức cá nhân khác có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân cần lưu ý rằng cá nhân đó có thể đồng thời có thu nhập vãng lai từ các nguồn khác với mức thu nhập không vượt quá 10 triệu đồng trên mỗi tháng trong năm. Trong trường hợp này thì thu nhập vãng lai đã được chiết khấu từ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% miễn là không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này. Đối với các trường hợp khác như việc cá nhân là người lao động được chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới thì quy định vẫn áp dụng theo nguyên tắc tại điểm d Khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ - CP.

Trừ trường hợp trong năm có hợp đồng lao động trên 3 tháng tại 2 nơi khác nhau bao gồm cả trường hợp hợp đồng lao động trên 3 tháng nhưng thực tế làm dưới 3 tháng. Hoặc làm việc tại một nơi nhưng có thu nhập vãng lai ở nơi khác lớn hơn 10.000.000 đồng/ tháng.

 

2. Đối tượng phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

- Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế: Trong trường hợp này thì áp dụng vào những trường hợp cụ thể sau:

Cụ thể, đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, quy trình khai quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế sẽ bao gồm việc xác định số thuế phải nộp thêm hoặc số thuế nộp thừa và sau đó là đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo nếu cần.

Ngoài ra thì nếu cá nhân là người nước ngoài và kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam trước khi xuất cảnh thì họ phải khai quyết toán thuế với cơ quan thuế. Trong trường hợp này chưa thực hiện quy trình này thì cá nhân có thể ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác để thực hiện việc quyết toán thuế thay. Tuy nhiên, trong trường hợp nếu cá nhân thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì họ không thể ủy quyền mà phải tự trực tiếp khai quyết toán với cơ quan thuế theo quy định.

Do đó, quy trình này không chỉ đơn giản là việc đăng ký và nộp các giấy tờ mà còn đòi hỏi sự hiểu biết về các điều khoản cụ thể và tuân thủ theo đúng quy định để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ pháp luật thuế.

- Đối với tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công: 

Thì trong trường hợp tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN (Thuế thu nhập cá nhân ) không chỉ đơn thuần là việc phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không mà còn bao gồm việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân có ủy quyền.

Trong trường hợp cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho tổ chức và số thuế phải nộp thêm sau khi quyết toán thuế từ 50.000 đồng trở xuống thuộc diện được miễn thuế, tổ chức vẫn phải kê khai thông tin cá nhân được trả thu nhập tại hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân của mình. Trong trường hợp tổ chức đã quyết toán thuế thu nhập cá nhân trước thời điểm có hiệu lực của Nghị định 126/2020/NĐ - CP thì sẽ không áp dụng hồi tố.

Ngoài ra thì khi cá nhân là người lao động được chuyển từ tổ chức cũ sang tổ chức mới do sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc trong cùng một hệ thống thì tổ chức mới sẽ chịu trách nhiệm quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo ủy quyền của cá nhân đối với cả phần thu nhập từ tổ chức cũ. Tổ chức mới cũng phải thu lại những chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân từ tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có). Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định thuế của cả hai bên.

 

3. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết quyết toán thuế cho người lao động

Căn cứ theo quy định của pháp luật tại Khoản 8 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ - CP thì các quy định về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế được xác định cụ thể như sau:

KHoản 8 đề cập đến địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân có phát sinh nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc loại phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân  theo quy định tại điểm d Khoản 4 Điều 45 của Luật Quản lý thuế. Quy định này bao gồm các điểm sau:

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trả từ tổ chức hoặc cá nhân tại Việt Nam thì cần nộp hồ sơ khai thuế trực tiếp tới cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập của họ. Trường hợp mà cá nhân đã nhận thu nhập này nhưng chưa khấu trừ thuế thì họ cũng cần nộp hồ sơ khai thuế tương ứng.

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trả từ nước ngoài sẽ nộp hồ sơ khai thuế tới cơ quan thuế quản lý tại nơi mà họ phát sinh công việc tại Việt Nam. Trong trường hợp công việc của cá nhân không phát sinh tại Việt Nam thì họ cần nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế tại địa phương nơi họ đang cư trú.

Ngoài ra thì cá nhân có thể trực tiếp khai quyết toán thuế theo quy định tại khoản 6 điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ - CP. Điều này áp dụng cho các trường hợp cụ thể khác có liên quan đến quyết toán thuế.

Như vậy thì những cơ quan trên sẽ có thẩm quyền quyết toán thuế  cho người lao động.

Bạn đọc có thể tham khảo bài viết sau: Khi nào phải đóng thuế thu nhập cá nhân? Ai là người phải đóng thuế thu nhập cá nhân

Bài viết trên luật Minh Khuê đã gửi tới bạn đọc chi tiết về vấn đề: Quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người lao động dưới 12 tháng. Trong bài viết có mục nào chưa hiểu hay bạn đọc có bất kỳ thắc mắc về vấn đề pháp lý có thể liên hệ qua số tổng đài 19006162 hoặc thông qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn cụ thể. Cảm ơn bạn đọc đã theo dõi chi tiết nội dung bài viết.