Kính thưa quý khách hàng!

Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng và cảm ơn quý khách đã tin tưởng vào dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Chúng tôi nhận được yêu cầu của quý khách liên quan đến nội dung cụ thể như sau:

NỘI DUNG YÊU CẦU

Kính gửi: Công ty Luật Minh Khuê

Tôi muốn công ty giải đáp vướng mắc sau: Với việc đề cập đến thời gian đào tạo và học việc trong hợp đồng Lao động, nếu giáo viên không qua thử việc, công ty tôi có thể ngay lập tức chấm dứt hợp đồng với giáo viên không hay phải thông báo trước 30 ngày.

Ngoài ra, tôi muốn làm rõ thêm hai nội dung:

- Bảo hiểm Y tế có bắt buộc đối với lao động người nước ngoài nếu họ đã có Bảo hiểm Cá nhân

- Hiện tại khi lao động người nước ngoài ký tiếp HĐ với công ty tôi, giữa 2 HĐ sẽ có một khoảng thời gian ngắt quãng để tránh việc thời gian làm việc liên tiếp của người nước ngoài sẽ >12 tháng (liên quan đến việc trả trợ cấp thôi việc). Vậy thời gian ngắt quãng tối thiểu giữa 2 HĐ là bao lâu, ví dụ: 3 ngày ngắt quãng có đủ để ngắt thời gian làm việc liên tiếp của người lao động hay không.

Vậy công ty Luật Minh Khuê vui lòng review, nhận xét và sửa (nếu cần) Hợp đồng để đảm bảo đúng quy định của pháp luật và tiết kiệm chi phí và tư vấn cho chúng tôi loại hợp đồng tốt nhất nên sử dụng.

Mong công ty sớm phản hồi ạ!

TRẢ LỜI:

CƠ SỞ PHÁP LÝ

-Bộ luật dân sự 2015 ;

- Bộ luật lao động 2019 ;

- Luật bảo hiểm y tế 2008;

- Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014;

- Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014;

- Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động ;

- Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;

- Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam ;

- Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Bộ luật lao động về nội dung của hợp đồng lao động, hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con do Bộ lao động – thương binh và xã hội ban hành;

- Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

- Các văn bản pháp luật khác;

NỘI DUNG TƯ VẤN

Với nội dung thư tư vấn này, Luật Minh Khuê sẽ phân tích thành hai phần: Phần một giải đáp vướng mắc câu hỏi của Qúy công ty. Phần hai Luật Minh Khuê đánh giá, phân tích hợp đồng lao động mà Qúy công ty cung cấp.

Phần I. GIẢI ĐÁP CÂU HỎI

Câu hỏi: Hiện tại khi lao động người nước ngoài ký tiếp hợp đồng với công ty, giữa hai hợp đồng sẽ có một khoảng thời gian ngắt quãng để tránh việc thời gian làm việc liên tiếp của người nước ngoài sẽ >12 tháng (liên quan đến việc trả trợ cấp thôi việc). Vậy thời gian ngắt quãng tối thiểu giữa 2 hợp đồng là bao lâu, ví dụ: 3 ngày ngắt quãng có đủ để ngắt thời gian làm việc liên tiếp của người lao động hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 46 Bộ luật lao động 2019, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 và 10 Điều 34 của Bộ luật lao động 2019 và người lao động đã làm việc thường xuyên cho người sử dụng lao động từ đủ 12 tháng trở lên.

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

Tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm: thời gian người lao động đã trực tiếp làm việc; thời gian thử việc; thời gian được người sử dụng lao động cử đi học; thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; thời gian nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức năng lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà được người sử dụng lao động trả lương theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; thời gian nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật mà được người sử dụng lao động trả lương; thời gian ngừng việc không do lỗi của người lao động; thời gian nghỉ hằng tuần theo Điều 111, nghỉ việc hưởng nguyên lương theo Điều 112, Điều 113, Điều 114, khoản 1 Điều 115; thời gian thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đại diện người lao động theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 176 và thời gian bị tạm đình chỉ công việc theo Điều 128 của Bộ luật Lao động. (theo Điểm a Khoản 3 Điều 8 Nghị định 145/2020/NĐ-CP )

Điểm b Khoản 4 Điều 8 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định:

Điều 8. Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm

4. Xác định thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động quy định tại điểm a khoản 3 Điều này trong một số trường hợp đặc biệt:

b) Trường hợp người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo nhiều hợp đồng lao động kế tiếp nhau theo quy định tại khoản 2 Điều 20 của Bộ luật Lao động mà khi chấm dứt từng hợp đồng lao động chưa được chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm thì thời gian thực tế làm việc cho người sử dụng lao động là tổng thời gian làm việc theo các hợp đồng lao động trừ thời gian làm việc thực tế theo hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ do toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động vi phạm pháp luật hoặc công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động là công việc mà pháp luật cấm, hợp đồng lao động mà người lao động bị xử lý kỷ luật lao động sa thải, hợp đồng lao động mà người lao động đơn phương chấm dứt trái pháp luật (nếu có).”

Khoản 2 Điều 20 của Bộ luật Lao động 2019 quy định:

“Điều 20. Loại hợp đồng lao động

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết;

b) Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

c) Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này.”

Theo quy định này, người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo nhiều hợp đồng lao động kế tiếp nhau theo quy định tại khoản 2 Điều 20 của Bộ luật Lao động. Có nghĩa là người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo nhiều hợp đồng lao động kế tiếp nhau, khi hết hạn hợp đồng người lao động và người sử dụng lao động không thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì việc xác định thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động sẽ được thực hiện theo Điểm b Khoản 4 Điều 8 Nghị định 145/2020/NĐ-CP đã trích dẫn ở trên.

Kết luận: Theo quan điểm của Luật Minh Khuê, người nước ngoài ký tiếp hợp đồng với công ty Qúy khách, nếu không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20 của Bộ luật Lao động 2019 thì hai bên có thể ngắt quãng việc ký tiếp hợp đồng lao động theo nhu cầu và thỏa thuận của hai bên. Pháp luật hiện hành không quy định về thời gian tối thiểu trong trường hợp này.

Phần II. ĐÁNH GIÁ HỢP ĐỒNG

Luật Minh Khuê nêu các nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung. Còn các nội dung khác Luật Minh Khuê không đề cập có nghĩa rằng theo quan điểm của Luật Minh Khuê đã phù hợp với quy định pháp luật.

1. Đối với hợp đồng lao động 01 và hợp đồng lao động 02

1.1. Căn cứ pháp lý

Mở đầu hợp đồng nêu căn cứ sau:

“Căn cứ Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về hợp đồng lao động;”

Nghị định này đã hết hiệu lực vào ngày 01/02/2021.

Luật Minh Khuê sửa đổi như sau:

- Căn cứ Nghị định số: 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;

1. 2. Phần thông tin người lao động.

Hợp đồng Qúy khách cung cấp quy định như sau:

NGƯỜI LAO ĐỘNG:

Họ và tên:..............Giới tính:.................................................................................

Sinh ngày: ..............................................................................................................

Địa chỉ tạm trú:.......................................................................................................

Số hộ chiếu: ......................................................................................................

Số Giấy phép lao động (nếu có): ................. ngày .........................................”

Khoản 2 Điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH quy định:

“Điều 3. Nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động

2. Thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động và một số thông tin khác, gồm:

a) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (nếu có), số thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền cấp của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động theo quy định tại khoản 4 Điều 18 của Bộ luật Lao động;

b) Số giấy phép lao động hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với người lao động là người nước ngoài;

c) Họ tên, địa chỉ nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người đại diện theo pháp luật của người chưa đủ 15 tuổi”.

Do đó, để thông tin của người lao động được đầy đủ hơn, Luật Minh Khuê sửa thành:

“NGƯỜI LAO ĐỘNG:

Họ và tên:..................................Quốc tịch: ............ Giới tính:.....................

Sinh ngày:..................................Nghề nghiệp: Chuyên gia giảng dạy

Địa chỉ tạm trú:............................................................................................

Số hộ chiếu: ........................Ngày cấp: ...................Ngày hết hạn: ............................

Nơi cấp: .....................................................................................................................

Số điện thoại:............................................................................................................

Email: (nếu có).......................................................................................................

Số Giấy phép lao động (nếu có)....................... cấp ngày :.....................................”

1.3. Phần quy định về thời hạn và công việc hợp đồng

Hợp đồng Qúy công ty cung cấp ghi nhận:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

Từ ngày:...............................đến ngày:...............................................................

Địa điểm làm việc tại

Chức danh chuyên môn: Giáo viên Tiếng Anh

Công việc phải làm: Giảng dạy Tiếng Anh”

Nên ghi rõ nghĩa hơn để các bên hiểu thống nhất, tránh gây tranh cãi về địa điểm làm việc. Do đó, Luật Minh Khuê sửa thành:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

Thời hạn hợp đồng: Từ ngày ........... đến ngày .........................

Địa điểm làm việc tại:

Chức danh chuyên môn: Giáo viên Tiếng Anh

Công việc phải làm: Giảng dạy Tiếng Anh”

1.4 Về hoàn trả chi phí đào tạo

Nội dung hợp đồng Qúy khách có ghi nhận:

.........................................................................................................................

Nội dung này chưa rõ mục đích khi ghi nhận vào trong hợp đồng này là gì: Người lao động có nghĩa vụ hoàn trả lại các khoản phí này khi nào? Hay bất kỳ trường hợp nào thì Công ty Qúy khách cũng yêu cầu người lao động phải hoàn trả lại các loại phí này.

Theo yêu cầu của phía công ty Qúy khách: Các khoản phí này người lao động sẽ phải hoàn trả khi hợp đồng kết thúc trước hạn (bao gồm việc người lao động xin nghỉ, Công ty Qúy khách chấm dứt hợp đồng với người lao động theo các lí do của luật lao động hoặc nội quy công ty, người lao động không qua thử việc,...)

Do, đó Luật Minh Khuê đổi tên tiêu đề Khoản 4 rõ nghĩa hơn đối với các trường hợp phải hoàn trả chi phí đào tạo:

1.5. Về Điều khoản bất khả kháng

Theo quy định trên, có thể hiểu rằng nếu có sự kiện bất khả kháng khiến cho năm học bị rút ngắn hoặc kéo dài ra thì công ty Qúy khách có quyền chủ động xem xét rút ngắn hoặc thậm chí tự kéo dài thời hạn hợp đồng. Nội dung này không phù hợp với quy định của Bộ luật lao động.

Bản chất của hợp đồng lao động chính là sự thỏa thuận, do đó khi nội dung hợp đồng lao động đã xác định thời hạn hợp đồng cụ thể thì hai bên phải tuân thủ theo sự thỏa thuận đó. Nếu có căn cứ chấm dứt hợp đồng lao động, công ty Qúy khách cũng cần có căn cứ chấm dứt theo quy định tại Điều 34 Bộ luật lao động. Nếu hết hạn hợp đồng, việc có tiếp tục ký tiếp hợp đồng hay không là sự thỏa thuận, thống nhất đến từ cả phía người lao động và người sử dụng lao động.

Đối với nội dung này, theo quan điểm của Luật Minh Khuê nên sửa đổi theo hướng khi có các trường hợp bất khả kháng xảy ra thì công ty Qúy khách có quyền tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

Điều 30 Bộ luật lao động 2019 quy định:

Điều 30. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

1. Các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động bao gồm:

a) Người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ;

b) Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự;

c) Người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc;

d) Lao động nữ mang thai theo quy định tại Điều 138 của Bộ luật này;

đ) Người lao động được bổ nhiệm làm người quản lý doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

e) Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

g) Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác;

h) Trường hợp khác do hai bên thỏa thuận.

2. Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động không được hưởng lương và quyền, lợi ích đã giao kết trong hợp đồng lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.”

Theo quy định này, tạm hoãn thực hiện hợp đồng có thể do hai bên thỏa thuận. Đặc biệt, Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động không được hưởng lương và quyền, lợi ích đã giao kết trong hợp đồng lao động. Do đó, Luật Minh Khuê sửa Điều này như sau:

Điều 5: Điều khoản Bất Khả Kháng

1. ................................................

1. Đối với hợp đồng lao động 03

Về cơ bản hợp đồng lao động 03 cũng tương tự như hợp đồng lao động 01và 02 Tuy nhiên, đối với hợp đồng lao động 03 có quy định thêm về đào tạo và thử việc. Cụ thể, quy định như sau:

“Điều 2: Đào tạo và Thử việc

  1. Đào tạo:

Người lao động có nghĩa vụ phải tham dự khóa đào tạo định hướng và chương trình học việc

Thời gian đào tạo từ ............... đến .........................................

Nội dung đào tạo: Chương trình giảng dạy và Cơ sở đào tạo

Thời giờ đào tạo: Tối đa 25 giờ/tuần theo sự phân công của người trực tiếp đào tạo

Học việc sau thời gian đào tạo:

Thời gian học việc từ ................ đến ...............................

Học viên được phép sử dụng những dụng cụ của công ty để phục vụ cho mục đích học việc theo quy định của công ty.

-Trợ cấp tham gia khóa đào tạo: 294.000 VNĐ/giờ (trước thuế), căn cứ theo số giờ đã tham dự trên thực tế dựa trên danh sách tham gia đào tạo. Trong thời gian thực hiện Hợp đồng Lao động (sau khi hoàn thành khóa đào tạo), nếu bên B đơn phương chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn Hợp đồng, bên B sẽ phải bồi hoàn lại khoản trợ cấp đào tạo theo tỉ lệ số ngày đã thực hiện hợp đồng so với thời hạn hợp đồng đã ký.

-Trợ cấp học việc: ................ VNĐ/giờ (trước thuế), dựa trên bảng chấm công hàng tháng được hai bên xác nhận.

- Các khoản trợ cấp sẽ được bên A thanh toán cho bên B vào ngày 05 tháng kế tiếp.

Bảo hiểm sức khỏe hàng năm trong thời gian học việc

Công ty chi trả thêm 50% chi phí bảo hiểm. Người lao động tự chi trả 50% chi phí Bảo hiểm và sẽ được trừ hàng tháng từ lương của người lao động cho bảo hiểm tai nạn điều trị nội trú và vận chuyển y tế cấp cứu (nếu cần). Đây là chính sách nhóm và áp dụng cho toàn bộ thời gian hợp đồng. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ các chi phí y tế và nha khoa phát sinh của người lao động.

Người sử dụng lao động có quyền chấm dứt hợp đồng lao động nếu người lao động không hoàn thành, không đạt yêu cầu của chương trình đào tạo và chương trình thử việc.

Được tuyển dụng làm nhân viên chính thức của công ty sau khi hoàn thành khóa Đào tạo và Học việc và đạt đủ điều kiện đánh giá của Đội quản lý chất lượng đào tạo.”

Đối với nội dung này, theo quan điểm của Luật Minh Khuê Qúy khách nên ghi rõ thời gian thử việc, thay vì khái niệm mà Qúy khách sử dụng trong bản hợp đồng này là “học việc” vì bản chất hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau.

“Điều 2: Đào tạo và Thử việc

  1. Đào tạo:

Người lao động có nghĩa vụ phải tham dự khóa đào tạo định hướng và chương trình học việc

Thời gian đào tạo từ ............... đến .........................................

Nội dung đào tạo: Chương trình giảng dạy và Cơ sở đào tạo

Thời giờ đào tạo: Tối đa 25 giờ/tuần theo sự phân công của người trực tiếp đào tạo

Thử việc sau thời gian đào tạo:

Thời gian thử việc từ ................ đến ...............................

Học viên được phép sử dụng những dụng cụ của công ty để phục vụ cho mục đích học việc theo quy định của công ty.

-Trợ cấp tham gia khóa đào tạo: 294.000 VNĐ/giờ (trước thuế), căn cứ theo số giờ đã tham dự trên thực tế dựa trên danh sách tham gia đào tạo. Trong thời gian thực hiện Hợp đồng Lao động (sau khi hoàn thành khóa đào tạo), nếu bên B đơn phương chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn Hợp đồng, bên B sẽ phải bồi hoàn lại khoản trợ cấp đào tạo theo tỉ lệ số ngày đã thực hiện hợp đồng so với thời hạn hợp đồng đã ký.

-Trợ cấp thử việc: ................ VNĐ/giờ (trước thuế), dựa trên bảng chấm công hàng tháng được hai bên xác nhận.

- Các khoản trợ cấp sẽ được bên A thanh toán cho bên B vào ngày 05 tháng kế tiếp.

Bảo hiểm sức khỏe hàng năm trong thời gian học việc

Công ty chi trả thêm 50% chi phí bảo hiểm. Người lao động tự chi trả 50% chi phí Bảo hiểm và sẽ được trừ hàng tháng từ lương của người lao động cho bảo hiểm tai nạn điều trị nội trú và vận chuyển y tế cấp cứu (nếu cần). Đây là chính sách nhóm và áp dụng cho toàn bộ thời gian hợp đồng. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ các chi phí y tế và nha khoa phát sinh của người lao động.

Người sử dụng lao động có quyền chấm dứt hợp đồng lao động nếu người lao động không hoàn thành, không đạt yêu cầu của chương trình đào tạo và chương trình thử việc.

Được tuyển dụng làm nhân viên chính thức của công ty sau khi hoàn thành khóa Đào tạo và Học việc và đạt đủ điều kiện đánh giá của Đội quản lý chất lượng đào tạo.”

Theo thông tin Qúy khách cung cấp, Công ty Qúy khách và người lao động ký hợp đồng lao động bắt đầu từ 7/6/2021, tuy nhiên vì lý do cá nhân nên người lao động làm đơn xin nghỉ không hưởng lương.

Điều 115 Bộ luật lao động 2019 quy định:

Điều 115. Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương

1. Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải thông báo với người sử dụng lao động trong trường hợp sau đây:

a) Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

b) Con đẻ, con nuôi kết hôn: nghỉ 01 ngày;

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết: nghỉ 03 ngày.

2. Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; cha hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.

3. Ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.”

Khoản 3 Điều luật này quy định rõ, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương. Do đó, khi người lao động làm đơn xin nghỉ không hưởng lương, lý do xin nghỉ không thuộc các trưởng hợp nêu tại quy định trên thì Qúy công ty có thể đồng ý hoặc không đồng ý về việc nghỉ không hưởng lương của người lao động.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi vềTư vấn về pháp luật lao động”. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và hồ sơ do quý khách cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để quý khách tham khảo. Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn!

Bộ phận tư vấn Pháp luật

Công ty Luật TNHH Minh Khuê