1. Giới thiệu tác giả

Cuốn sách "Cẩm nang công tác đảng - Hỏi và Đáp những tình huống thường gặp dành cho bí thư đảng bộ, chi bộ" do Huỳnh Cương hệ thống.

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Cẩm nang công tác đảng - Hỏi và Đáp những tình huống thường gặp dành cho bí thư đảng bộ, chi bộ

Cẩm nang công tác đảng - Hỏi và Đáp những tình huống thường gặp dành cho bí thư đảng bộ, chi bộ

Tác giả: Huỳnh Cương hệ thống

Nhà xuất bản Thế Giới

3. Tổng quan nội dung sách

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên,  thời gian qua, nhiều quy định, hướng dẫn của Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương đã được ban hành như:
- Hướng dẫn  62-HD/VPTW ngày 04-02-2020 Về lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ Đại hội đảng bộ các cấp,
- Hướng dẫn  60-HD/VPTW ngày 17-01-2020 Tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…
Để các cán bộ, đảng viên  nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, đồng thời làm tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong tình hình mới, Trung Tâm Sách Pháp Luật  Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Thế Giới xuất bản cuốn sách: Cẩm nang công tác đảng - Hỏi và Đáp những tình huống thường gặp dành cho bí thư đảng bộ, chi bộ.
Cuốn sách được hệ thống với 7 phần nội dung chính:
Phần I. Tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng & lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ đại hội đảng bộ các cấp
Phần II. Hỏi đáp về nghiệp vụ công tác đảng
Phần III. Hỏi đáp về tiếp nhận, xử lý đơn thư, giám sát, xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng
Phần IV. Hỏi đáp về giám sát, kiểm tra, kiểm soát trong đảng
Phần V. Hỏi đáp về công tác cán bộ
Phần VI. Hỏi đáp về kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Phần VII. Hỏi đáp việc quản lý, sử dụng tài sản, chế độ chi tiêu hoạt động của các tổ chức đảng

4. Đánh giá bạn đọc

Cuốn Cẩm nang hỏi đáp công tác đảng - Hỏi và Đáp những tình huống thường gặp dành cho bí thư đảng bộ, chi bộ được hệ thống dưới dạng câu hỏi và trả lời giải đáp những tình huống thường gặp dành cho bí thư đảng bộ, chi bộ rất thuận tiện cho bạn đọc tra cứu, tìm hiểu và áp dụng.

Trang bị cuốn cẩm nang này sẽ giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên.

5. Kết luận

Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ là một nguồn tư liệu đánh giá chất lượng sách hiệu quả tin cậy của bạn đọc. Nếu thấy chia sẻ của chúng tôi hữu ích, bạn hãy lan tỏa nó đến với nhiều người hơn nhé! Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách “Cẩm nang hỏi đáp công tác đảng - Hỏi và Đáp những tình huống thường gặp dành cho bí thư đảng bộ, chi bộ".

Luật Minh Khuê trích dẫn dưới đây nội dung về vai trò và nhiệm vụ của Bí thư chi bộ để bạn đọc tham khảo:

Vai trò của bí thư chi bộ:

Bí thư chi bộ là người đứng đầu chi ủy (trung tâm lãnh đạo của chi bộ giữa hai kỳ đại hội). Với tư cách đó, bí thư chi bộ chịu trách nhiệm trước chi ủy, đề xuất và tổ chức sinh hoạt, hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy; thay mặt chi ủy thường ngày trực tiếp giải quyết mối quan hệ với các đảng viên trong chi bộ, với người phụ trách đơn vị và các đoàn thể; đồng thời giữ mối liên hệ chặt chẽ với cấp ủy cấp trên, trực tiếp là đảng ủy cơ sở.
Với trọng trách đó, phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ năng lực, tác phong lề lối và sự mẫu mực của người bí thư chi bộ là một nhân tố cực kỳ quan trọng, trực tiếp tạo nên chất lượng, hiệu quả của hoạt động chi ủy, chi bộ.

Bí thư chi bộ phải là hạt nhân trung tâm đoàn kết của chi ủy, chi bộ và toàn đơn vị; sự mẫu mực của người bí thư chi bộ sẽ là tấm gương sáng thu phục, lôi cuốn quần chúng, đoàn kết tập hợp quần chúng của đơn vị đi theo Đảng, tự giác, hăng hái thực hiện chủ trương, nghị quyết lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bí thư chi bộ là người đứng đầu chi bộ có vị trí, vai trò quan trọng đối với chất lượng sinh hoạt của chi bộ. Bí thư chi bộ tốt sẽ nâng cao chất lượng hoạt động của chi ủy. Từ đó, củng cố và nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ.

Bí thư chi bộ được lựa chọn qua bầu cử dân chủ trong đại hội chi bộ, là người đứng đầu và giữ trọng trách của chi bộ, là một thành viên trong chi ủy, đồng thời là một đảng viên trong chi bộ. Vì thế, bí thư chi bộ phải nêu cao vai trò, trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện các công việc của chi bộ; phải tôn trọng sự lãnh đạo tập thể của chi ủy, chi bộ; phải gương mẫu chấp hành các chỉ thị nghị quyết của Đảng, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quyết định của tổ chức; phải cùng với chi ủy góp phần tích cực vào việc cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ở cơ sở. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm cho nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước được chấp hành nghiêm chỉnh.

Bí thư chi bộ có trách nhiệm đối với những công việc quan trọng và đa dạng về chính trị, kinh tế, tư tưởng, tổ chức, an ninh, quốc phòng,… ở cơ sở. Bí thư chi bộ không chỉ có trách nhiệm với công việc của Đảng, mà còn có trách nhiệm đối với các hoạt động của các tổ chức quần chúng, tổ chức kinh tế, xã hội cơ sở. Tính chất, nội dung, phạm vi của nhiệm vụ và trách nhiệm đối với công việc của chi bộ đòi hỏi người bí thư phải có những kiến thức cần thiết về nhiều lĩnh vực, phải có kinh nghiệm thực tiễn phong phú, phải đi sâu các mặt công tác cơ sở. Bí thư chi bộ phải nắm chắc kiến thức về Đảng, về nghiệp vụ công tác Đảng, về các vấn đề khác nhau trong hoạt động của đời sống xã hội, thậm chí cả cuộc sống riêng của mỗi đảng viên trong chi bộ. Khi tiến hành công việc, bí thư chi bộ căn cứ nguyên tắc tập trung dân chủ để giải quyết các vấn đề phù hợp với nguyện vọng chính đáng của đông đảo đảng viên.

Bí thư chi bộ là người đại diện cho chi bộ trước quần chúng. Vì vậy, bằng phẩm chất, năng lực, phương pháp công tác và tác phong gương mẫu của bản thân thông qua hệ thống tổ chức Đảng, tổ chức quần chúng, tổ chức kinh kế – xã hội mà người bí thư chi bộ thường xuyên giữ vững mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng.
Với những ý nghĩa đó, bí thư chi bộ có vai trò hết sức quan trọng và nhiều khi ở những thời điểm cụ thể, phức tạp, uy tín, năng lực, trình độ của bí thư chi bộ đóng vai trò quyết định trong việc làm ổn định tình hình, chuyển biến tình hình thực tế của địa phương, đơn vị theo hướng tích cực.

Nhiệm vụ chủ yếu của người bí thư chi bộ

Xuất phát từ nhiệm vụ và phạm vi quyền hạn lãnh đạo của chi bộ, bí thư chi bộ phải nắm vững và thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

a)  Bí thư chi bộ có trách nhiệm đề xuất và tổ chức các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy, chi bộ; đồng thời trực tiếp làm công tác tư tưởng

Muốn thực hiện tốt trọng trách này, bí thư chi bộ phải:
- Căn cứ nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ, tình hình thực tế của đơn vị, sở trường của các chi ủy viên, bí thư chi bộ chủ động đề xuất với chi ủy, thống nhất phân công công tác cho từng chi ủy viên, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò, trách nhiệm của từng chi ủy viên, nhất là chi ủy viên là cán bộ quản lý đơn vị, cán bộ đoàn thể.

- Bí thư chi bộ phải thường xuyên bám sát tình hình hoạt động lãnh đạo của chi ủy, tăng cường kiểm tra, đôn đốc và thiết thực giúp đỡ các chi ủy viên làm tốt nhiệm vụ được phân công, bảo đảm cho hoạt động lãnh đạo của chi bộ đạt chất lượng, hiệu quả, hiệu quả các chương trình kế hoạch đề ra; đồng thời phát hiện, xử lý kịp thời những vấn đề nãy sinh, nếu có những vấn đề vượt quá khả năng, quyền hạn thì kịp thời báo cấp trên xử lý.

- Bí thư chi bộ phải luôn gương mẫu trong mọi việc, cả trong công tác và lối sống, cả lời nói và việc làm, thực sự là hạt nhân, trung tâm đoàn kết của tập thể chi ủy, chi bộ. Đó là nhân tố cực kỳ quan trọng, tạo nên sức mạnh chiến đấu, chất lượng hoạt động lãnh đạo của chi bộ. 

Để thực hiện công tác tư tưởng đạt chất lượng, hiệu quả, đòi hỏi bí thư chi bộ phải vận dụng linh hoạt các giải pháp sau:

- Thường xuyên bám sát, nắm vững tình hình nhận thức, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng đơn vị, dự báo chiều hướng phát triển để chủ động đề xuất chủ trương, giải pháp ổn định tình hình tư tưởng.

- Tăng cường tiếp xúc với quần chúng, trực tiếp đối thoại với quần chúng, “nói cho quần chúng nghe, nghe quần chúng nói”, kịp thời giải đáp những vướng mắc về nhận thức tư tưởng, uốn nắn những nhận thức tư tưởng lệch lạc.

- Phải gần gũi, cở mở chân thành với cán bộ, đảng viên và quần chúng, hòa mình với mọi người, tạo sự đồng thuận, đoàn kết gắn bó trong đơn vị.

- Phải coi trọng bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên, thực hiện nghiêm chế độ thông tin cho các đối tượng, thường xuyên cập nhật các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị.

- Phải luôn đề cao cảnh giác, chủ động triển khai các hoạt động chống lại luận điệu xuyên tạc, phá hoại của lực lượng thù địch, góp phần làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của các thế lực thù địch.

- Phải thường xuyên giữ vững quan hệ chặt chẽ với cấp ủy và cơ quan tuyên giáo cấp trên, trực tiếp là đảng ủy cơ sở, nhằm đảm bảo cho mọi hoạt động công tác tư tưởng ở chi bộ vừa đúng định hướng của Đảng, vừa sát với tình hình thực tế của đất nước, địa phương và đơn vị.

b)  Bí thư chi bộ chịu trách nhiệm trước chi ủy, chi bộ thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, bảo đảm thực hiện thắng lợi các nghị quyết lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và mọi nhiệm vụ của đơn vị

Trong điều kiện Đảng cầm quyền, mọi chủ trương, nghị quyết lãnh đạo của Đảng đều phải được Nhà nước thể chế hóa, pháp lý hóa và thông qua hệ thống quản lý, điều hành các cấp chính quyền địa phương, khi đó nghị quyết của Đảng mới đi vào cuộc sống và thực hiện thắng lợi. Vì vậy, chất lượng quản lý điều hành của tổ chức chính quyền các cấp là nhân tố cực kỳ quan trọng, bảo đảm chất lượng hiệu quả lãnh đạo của Đảng. Giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa cấp ủy đảng và chính quyền, giữa bí thư và người đứng đầu chính quyền là khâu quan trọng nhất trong quá trình đưa nghị quyết lãnh đạo của Đảng vào cuộc sống.

Với ý nghĩa đó, bí thư chi bộ tất yếu phải củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đảm bảo cho sự lãnh đạo của chi bộ và việc quản lý, điều hành trong mọi nhiệm vụ được thống nhất.

Mối quan hệ giữa bí thư chi bộ và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, không phải là mối quan hệ giữa lãnh đạo và phục tùng, mà là mối quan hệ trách nhiệm, tôn trọng, đoàn kết, giúp đỡ nhau, phát huy vai trò của nhau để hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Thực hiện mối quan hệ này, bí thư chi bộ phải xây dựng và bám sát quy chế hoạt động của chi ủy và người đứng đầu đơn vị, bảo đảm sự thống nhất trong mọi việc.

Bí thư chi bộ phải không ngừng học tập, trau dồi nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực tiễn tham gia vào việc kiểm tra công tác của người đứng đầu đơn vị khi cần thiết.

Quá trình thực hiện mối quan hệ này, nếu bí thư chi bộ và người đứng đầu đơn vị chưa thống nhất ý kiến với nhau thì báo cáo lên cấp trên xin ý kiến xử lý. Trong những trường hợp khẩn cấp, đột xuất không thể chờ đợi bàn bạc thống nhất thì người phụ trách đơn vị chủ động quyết định, sau đó hai bên đều có trách nhiệm báo cáo lên cấp trên xin ý kiến. Đồng thời phải báo cáo với chi ủy hoặc chi bộ trong kỳ họp gần nhất. Ngoài tình huống trên, trong mọi trường hợp, người phụ trách đơn vị đều phải bàn bạc thống nhất với bí thư chi bộ trước khi ra quyết định.

c)   Bí thư chi bộ phải chủ trì việc chuẩn bị ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết của chi bộ.

Đảng ta lãnh đạo cách mạng bằng chủ trương, nghị quyết. Vì vậy, việc chuẩn bị nghị quyết, thông qua nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết là nội dung trọng yếu trong phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng các cấp. Mặt khác, nguyên tắc hoạt động của Đảng là “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, do đó bí thư chi bộ có trách nhiệm chủ trì việc chuẩn bị (dự thảo) nghị quyết, tổ chức thông qua nghị quyết và sau đó, triển khai thực hiện nghị quyết.

Đây là nhiệm vụ cơ bản, quan trọng nhất của người bí thư chi bộ. Muốn hoàn thành tốt trọng trách này, bí thư chi bộ phải nắm vững nội dung, tính chất của mỗi loại hình sinh hoạt mà chuẩn bị nội dung và vận dụng các hình thức, biện pháp tiến hành cho phù hợp. Quá trình ra nghị quyết đòi hỏi bí thư chi bộ phải huy động được sức mạnh của tập thể chi ủy, bảo đảm cho nghị quyết lãnh đạo của chi bộ thực sự là sản phẩm trí tuệ tập thể.

Nguồn: https://dangbo.hcmute.edu.vn