1. Giới thiệu tác giả

Cuốn sách "Hiệp định Giơneve Lịch sử thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam" do tác giả Quí Lâm hệ thống.

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Sách Hiệp định Giơneve Lịch sử thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam

Hiệp định Giơneve Lịch sử thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam

Tác giả Quí Lâm hệ thống

Nhà xuất bản Hồng Đức

3. Tổng quan nội dung sách

Đánh giá về ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh. Đó là, một thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là một thắng lợi vẻ vang của các lực lượng hòa bình, dân chủ và xã hội chủ nghĩa trên thế giới”. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một trong những đỉnh cao chói lọi, một kỳ tích vẻ vang của thời đạiHồ Chí Minh. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ giáng đòn quyết định, tạo bước ngoặt lịch sử làm thay đổi cục diện chiến tranh giữa ta và địch, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.

Đây là một trong những đỉnh cao chói lọi, kỳ tích vẻ vang trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm, xứng đáng được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa trong thời đại Hồ Chí Minh. Đó là thắng lợi của khát vọng hòa bình, độc lập, tự do, của ý chí tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam; thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc, dân chủ nhân dân trên thế giới và của lương tri thời đại. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã giáng đòn quyết định, đập tan dã tâm xâm lược của các thế lực đế quốc, thực dân hiếu chiến, buộc Chính phủ Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ, chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương, mở ra trang mới cho cách mạng Việt Nam; đồng thời là một sự kiện quan trọng báo hiệu sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới.

Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 là hiệp định đình chiến được ký kết tại thành phố Genève, Thụy Sĩ nhằm khôi phục hòa bình ở Đông Dương. Hiệp định dẫn đến chấm dứt sự hiện diện của quân đội Pháp trên bán đảo Đông Dương và chính thức chấm dứt chế độ thực dân Pháp tại Đông Dương.

Hội nghị Giơ-ne-vơ khai mạc ngày 26 tháng 4 năm 1954 nhằm mục đích ban đầu để bàn về vấn đề khôi phục hòa bình tại Triều Tiên và Đông Dương. Do vấn đề Triều Tiên không đạt được kết quả nên từ ngày 8 tháng 5, vấn đề Đông Dương được đưa ra thảo luận.

Hiệp định hình thành sau 75 ngày đàm phán với 8 phiên họp rộng và 23 phiên họp hẹp cùng các hoạt động tiếp xúc ngoại giao dồn dập đằng sau các hoạt động công khai. Hiệp định được ký ngày 20 tháng 7 năm 1954.

Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam năm 1954 là một trong những thắng lợi vĩ đại của nền ngoại giao nói riêng và cách mạng Việt Nam nói chung, là cột mốc lịch sử quan trọng trong cuộc đấu tranh lâu dài, gian khó của nhân dân ta giành độc lập, tự do cho Tổ quốc trong thế kỷ XX. 

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 65 Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (20/7/1954 - 20/7/2019), để góp phần thuận lợi cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ý nghĩa thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam; từ đó củng cố niềm tin, nâng cao tinh thần đoàn kết, kế thừa, phát huy cao độ những bài học kinh nghiệm từ việc đàm phán, ký kết Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản và phát hành cuốn sách: Hiệp định Giơneve Lịch sử thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam do tác giả Quí Lâm hệ thống.

Nội dung cuốn sách được hệ thống gồm 03 phần chính:

Phần I: Đường lối, quan điểm của Đảng đối với Hội nghị Giơnevơ và công tác đấu tranh thi hành Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về lập lại hòa bình ở Việt Nam;

Phần II: Đấu tranh thi hành Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về lập lại hòa bình ở Việt Nam; 

Phần III: Hiệp định Giơnevơ lịch sử - Thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam - Bài học kinh nghiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

4. Đánh giá bạn đọc

Hiệp định Giơ-ne-vơ đánh dấu thắng lợi to lớn của cuộc kháng chiến chống Pháp, trong đó quan trọng nhất là nền độc lập, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam được các nước, kể cả Pháp phải cam kết tôn trọng. Tháng 7/1965, khi trả lời phỏng vấn Nhật báo công nhân (Anh) về ý nghĩa và nội dung quan trọng nhất của Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh một lần nữa khẳng định: “Tôi cho rằng, những điều khoản quan trọng nhất là: Phải tôn trọng chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam; không nước nào được lập căn cứ quân sự ở nước Việt Nam; Việt Nam không liên minh quân sự với bất cứ nước nào; thi hành các quyền tự do dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi…, đi tới thực hiện thống nhất nước nhà…”.

Với ý nghĩa to lớn như vậy, tìm hiểu hiểu thắng lợi vĩ đại này là điều cần thiết để thấy được sự đúng đắn trong đường lối, chính sách của Đảng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, và thêm trân trọng những giá trị lịch sử vĩ đại này. Cuốn sách được tác giả hệ thống cung cấp tới bạn đọc toàn diện những Đường lối, quan điểm của Đảng đối với Hội nghị Giơnevơ và công tác đấu tranh thi hành Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về lập lại hòa bình ở Việt Nam và quá tình đấu tranh thi hành Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về lập lại hòa bình ở Việt Nam và rút ra những bài học kinh nghiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ thắng lợi vĩ đại ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ lịch sử.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai có nhu cầu tìm hiểu về lịch sử kháng chiến chống Pháp của Việt Nam và những thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam nhỏ bé trước cuộc chiến tranh phi nghĩa của thực dân Pháp.

5. Kết luận

Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ là một nguồn tư liệu đánh giá chất lượng sách hiệu quả tin cậy của bạn đọc. Nếu thấy chia sẻ của chúng tôi hữu ích, bạn hãy lan tỏa nó đến với nhiều người hơn nhé! Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách “Hiệp định Giơneve Lịch sử thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam".

Luật Minh Khuê chia sẻ dưới đây những khó khăn trong việc đấu tranh thi hành Hiệp định Giơneve năm 1954 về lập lại hòa bình ở Việt Nam để bạn đọc tham khảo:

Ngày 22-7-1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi sau khi Hội nghị Giơ-ne-vơ thành công. Người nêu rõ: “Điều chỉnh khu vực là việc tạm thời, là bước quá độ để thực hiện đình chiến, lập lại hòa bình và tiến đến thống nhất nước nhà bằng cách tổng tuyển cử. Điều chỉnh khu vực quyết không phải là chia xẻ đất nước ta, quyết không phải là phân trị”.

Tuy nhiên, ngay sau khi Hội nghị Giơ-ne-vơ kết thúc, cuộc đấu tranh của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và nhân dân Việt Nam để thực hiện những quy định, cam kết mang tính pháp lý của Hiệp định đã gặp những khó khăn, cản trở lớn. Với âm mưu can thiệp vào cuộc chiến ở Việt Nam và Đông Dương, từ năm 1950, Mỹ tiếp sức cho Pháp mở rộng và kéo dài cuộc chiến tranh xâm lược. Khi Pháp thất bại ở Điện Biên Phủ, Mỹ mưu toan thay thế Pháp ở Việt Nam và Đông Dương.

Ngày 18-6-1954, Mỹ đưa Ngô Đình Diệm lên chức Thủ tướng trong Chính quyền Bảo Đại để từng bước gạt Pháp ra khỏi Việt Nam. 

Được sự ủng hộ trực tiếp của Mỹ, chính quyền Ngô Đình Diệm ở miền Nam Việt Nam đã cự tuyệt thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ, âm mưu chia cắt lâu dài nước Việt Nam. Ngày 16-7-1955, Ngô Đình Diệm tuyên bố việc tổng tuyển cử là không thể thực hiện được. Ngày 09-8-1955, chính quyền Sài Gòn chính thức bác bỏ đề nghị của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về tổ chức Hội nghị hiệp thương hai miền.

Phía Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tôn trọng và nghiêm chỉnh thi hành những điều khoản của Hiệp định Giơ-ne-vơ để đi tới hiệp thương hai miền, tổng tuyển cử thống nhất đất nước, đồng thời yêu cầu đối phương cũng phải tôn trọng và thi hành đúng Hiệp định. Ngày 06-9-1954 Bộ Chính trị Đảng ta ra Chỉ thị về tình hình mới, nhiệm vụ công tác của miền Nam, trong đó nêu rõ: “Thi hành triệt để Hiệp định đình chiến (tập kết quân đội, rút quân ra Bắc…). Đấu tranh đòi Pháp phải thi hành đúng Hiệp định (đòi thả hết tù binh, tù chính trị và thường dân bị bắt; chống tuyển mộ thêm ngụy binh; chống đàn áp, bắt bớ những người kháng chiến; chống phá hoại cơ sở của ta…). Cần dựa vào những điều khoản của Hiệp định Giơ-ne-vơ và những điều thỏa thuận ở Trung Giã mà đấu tranh với Pháp và lôi kéo dư luận”.

Theo đúng quy định của Hiệp định Giơ-ne-vơ, ngày 19-7-1955, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gửi công hàm cho Quốc trưởng và Thủ tướng Quốc gia Việt Nam (chính quyền Sài Gòn) đề nghị đại biểu hai miền mở Hội nghị hiệp thương từ ngày 20-7 để bàn việc tổ chức tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Chính quyền Sài Gòn đã bác bỏ đề nghị đó. Ngày 17-8-1955, Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi công hàm cho Ngoại trưởng Anh và Liên Xô, hai đồng Chủ tịch Hội nghị Giơ-ne-vơ về Đông Dương, yêu cầu thi hành mọi biện pháp cần thiết để Hiệp định Giơ-ne-vơ được tôn trọng và vấn đề chính trị ở Việt Nam được giải quyết trên cơ sở hiệp thương hai miền Bắc - Nam, tổng tuyển cử tự do, thống nhất nước Việt Nam. Ngày 08-5-1956, hai đồng Chủ tịch Hội nghị Giơ-ne-vơ gửi thư kêu gọi Chính phủ hai miền Việt Nam thực hiện những điều khoản quân sự và chính trị của Hiệp định.

Sau khi Pháp rút hết quân khỏi miền Nam Việt Nam, Mỹ chính thức thay chân Pháp và tăng cường xây dựng chế độ thực dân mới của Mỹ ở miền Nam. Cuộc đấu tranh thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ càng khó khăn và đứng trước những thách thức mới.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kiên trì đấu tranh, yêu cầu đối phương thi hành Hiệp định. Ngày 11-5-1956, Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi công hàm yêu cầu chính quyền Ngô Đình Diệm ở miền Nam tiến hành hiệp thương để bàn việc tổng tuyển cử. Ngày 13-7-1956, Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi công hàm cho hai đồng Chủ tịch Hội nghị Giơ-ne-vơ yêu cầu có biện pháp để tổ chức hội nghị hiệp thương bàn về tổng tuyển cử. Ngày 21-7-1956, thời hạn hai năm theo quy định của Hiệp định Giơ-ne-vơ đã qua nhưng không diễn ra tổng tuyển cử để thống nhất nước Việt Nam. Tuy nhiên, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vẫn kiên trì con đường hiệp thương hòa bình đi đến tổng tuyển cử. Phía Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm ngày càng lộ rõ âm mưu chia cắt lâu dài Việt Nam thành hai quốc gia. Ý đồ đó được thể hiện rõ khi tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 23-01-1957, Mỹ đề nghị cho Nam Việt Nam và Nam Triều Tiên gia nhập Liên hợp quốc.

Ngày 18-7-1957, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gửi công hàm cho Ngô Đình Diệm đề nghị hiệp thương để bàn tổ chức tổng tuyển cử. Ngày 07-3-1958, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gửi công hàm cho chính quyền Sài Gòn đề nghị hai miền cử đại biểu gặp nhau bàn bạc để mau chóng hòa bình thống nhất đất nước với tinh thần hiểu biết và nhân nhượng lẫn nhau. Chính quyền Sài Gòn tuyên bố không bình thường hóa quan hệ hai miền. Ngày 22-12-1958, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lại đề nghị với Chính quyền Sài Gòn tiến hành gặp gỡ, thảo luận vấn đề trung lập hóa hai miền, tăng cường hợp tác kinh tế, cấm các hoạt động tuyên truyền và bình thường hóa việc đi lại.

Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm ở miền Nam Việt Nam không những đã cự tuyệt thi hành những điều khoản của hiệp định Giơ-ne-vơ mà còn trắng trợn đàn áp, trả thù những người kháng chiến, yêu nước ở miền Nam, đẩy mạnh các chiến dịch “tố cộng”, “diệt cộng” gây chia rẽ, hận thù, chống lại lợi ích và khát vọng độc lập, thống nhất của dân tộc Việt Nam. Phái đoàn liên lạc Quân đội nhân dân Việt Nam bên cạnh Phân ban của Ủy ban quốc tế tại Sài Gòn cũng bị đối phương bao vây, phong tỏa, không có điều kiện hoạt động. Tháng 5-1958, Bộ Chính trị đã quyết định rút phái đoàn liên lạc. Ủy ban quốc tế kiểm soát và giám sát thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ, trên thực tế, cũng không thể hoạt động theo chức trách được phân công.

Cuộc đấu tranh thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về lập lại hòa bình ở Việt Nam diễn ra rất khó khăn, phức tạp. Chúng ta đã kiên trì nhưng không đạt được mục tiêu chính trị là hiệp thương hai miền Bắc - Nam để tổng tuyển cử, thống nhất nước Việt Nam năm 1956 theo quy định của Hiệp định.