Luật sư tư vấn về chủ đề "cách mạng"

cách mạng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cách mạng.

Nhà nước và cách mạng là gì ? Tìm hiểu về tác phẩm "Nhà nước và Cách mạng”

Nhà nước và cách mạng là gì ? Tìm hiểu về tác phẩm "Nhà nước và Cách mạng”
Cùng với Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do Mác và Ăngghen viết chung, Phê phán Cương lĩnh Gôta của Mác, Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước của Ăngghen, thì Nhà nước và cách mạng của Lênin là một tác phẩm kinh điển xuất sắc của học thuyết mácxít về nhà nước, là kim chỉ nam cho chúng ta học tập và nghiên cứu lý luận của chủ nghĩa Mác về nhà nước.

Tìm hiểu về tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Cách mạng Pháp ?

Tìm hiểu về tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Cách mạng Pháp ?
Cuộc Cách mạng năm 1789 ở Pháp là một cuộc cách mạng tư sản có tính điển hình nhất ở châu Âu, tiêu diệt chế độ phong kiến và một chính quyền mới - chính quyển của giai cấp tư sản đã ra đời, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển không chỉ ở Pháp mà còn nhiều nước châu Âu khác. "Bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền" lịch sử gồm 17 điều đã công khai ghi rõ các quyền con người và quyền công dân.

Tìm hiểu chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng theo quy định mới

Tìm hiểu chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng theo quy định mới
Đối tượng người có công với cách mạng nào được hưởng chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất? Mức giảm tiền sử dụng đất là bao nhiêu? Hồ sơ, thủ tục đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất được thực hiện như thế nào? Luật Minh Khuê giải đáp chi tiết trong bài viết dưới đây.

Tìm hiểu về cuộc cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam?

Tìm hiểu về cuộc cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam?
Cách mạng tháng Tám còn gọi là tổng khởi nghĩa tháng Tám là tên gọi ngành sử học chính thống tại Việt Nam hiện nay dùng để chỉ việc phong trào Việt Minh tiến hành khởi nghĩa chống Đế quốc Nhật Bản, buộc Đế quốc Việt Nam bàn giao chính quyền trung ương và các địa phương và buộc Bảo Đại phải thoái vị trong tháng 8 năm 1945.

Tìm hiểu về cách mạng tháng Mười Nga 1917 ?

Tìm hiểu về cách mạng tháng Mười Nga 1917 ?
Cách mạng tháng Mười Nga 1917 là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa thắng lợi đầu tiên trong lịch sử nhân loại, do giai cấp vô sản Nga liên minh với giai cấp nông dân nghèo và binh lính tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng Bônsêvich đứng đầu là V.I. Lênin, đã lật đổ chính phủ lâm thời và nền thống trị của giai cấp địa chủ quý tộc và giai cấp tư sản.

Kinh nghiệm lịch sử của Đảng sau giai đoạn lãnh đạo Cách mạng 1945-1946. Liên hệ kinh nghiệm vào thực tiễn hiện nay?

Kinh nghiệm lịch sử của Đảng sau giai đoạn lãnh đạo Cách mạng 1945-1946. Liên hệ kinh nghiệm vào thực tiễn hiện nay?
Thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 dưới sự lãnh đạo của Đảng là một sự kiện vô cùng quan trọng trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc ta. Thực tiễn đã chứng minh, những thắng lợi của cách mạng Việt Nam luôn gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng. 

Quy định mới về trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần

Quy định mới về trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần
Nghị định 131/2021/NĐ-CP quy định như thế nào về trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần? Điều kiện và hồ sơ thủ tục để được hưởng chế độ khi người có công từ trần được quy định thế nào? Luật Minh Khuê nghiên cứu và giải đáp trong bài viết dưới đây.

Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Sửa đổi, bổ sung Mục VII Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Sửa đổi, bổ sung Mục VII Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
Sửa đổi, bổ sung Mục VII Thông tư số 07/2006/Thông tư-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Người có công với cách mạng được ưu đãi gì về đất đai

Người có công với cách mạng được ưu đãi gì về đất đai
Bố tôi là thương binh nặng mất sức lao động trên 81% hiện nay đang sống nhờ trên đất của bà ngoại tôi, nay bố tôi muốn được xin nhà nước cấp đất và làm nhà ở có được không? tôi muốn hỏi thủ tục xin cấp đất phải làm như thế nào?

Một số học thuyết chính trị pháp lý thời cách mạng ở Anh và Pháp ?

Một số học thuyết chính trị pháp lý thời cách mạng ở Anh và Pháp ?
Nước Anh và nước Pháp là hai đất nước phát triển trong khoảng thế kỷ thứ XVIII, hai quốc gia này đề có bề dày lịch sử phát triển lâu đời trải qua nhiều thời kỳ của lịch sử và phát triển như ngày hôm nay. Vào thời cách mạng thì tư tưởng chính trị cực phát triển thể hiện như sau:

Một số học thuyết chính trị pháp lý của Đức và Mỹ thời kỳ cách mạng và đấu tranh giành độc lập?

Một số học thuyết chính trị pháp lý của Đức và Mỹ thời kỳ cách mạng và đấu tranh giành độc lập?
Tình hình các nước trên thế giới vào thế kỷ XVIII đều diễn ra rất phức tạp với các cuộc cách mạng tư sản và các cuộc đấu tranh giành độc lập, chủ quyền của quốc gia. Trong đó bao gồm cả nước Mỹ, Đức....cùng với đó là sự hình thành và phát triển của các tư tưởng chính trị pháp lý ở các quốc gia này.