Luật sư tư vấn về chủ đề "cách mạng"

cách mạng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cách mạng.

Thi hành án hình sự thời kỳ từ sau Cách mạng tháng 8/1945?

Thi hành án hình sự thời kỳ từ sau Cách mạng tháng 8/1945?
Từ sau Cách mạng tháng 8/1945, pháp luật thi hành án cũng như thực tiễn công tác thi hành án hình sự ở nước ta từng bước có những thay đổi căn bản. Sự phát triển và hoàn thiện về các chế tài hình sự, công tác thi hành án... đã tất yếu dẫn đến hình thành các tổ chức thi hành án hình sự...

Nhà nước và cách mạng là gì ? Tìm hiểu về tác phẩm "Nhà nước và Cách mạng”

Nhà nước và cách mạng là gì ? Tìm hiểu về tác phẩm "Nhà nước và Cách mạng”
Cùng với Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do Mác và Ăngghen viết chung, Phê phán Cương lĩnh Gôta của Mác, Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước của Ăngghen, thì Nhà nước và cách mạng của Lênin là một tác phẩm kinh điển xuất sắc của học thuyết mácxít về nhà nước, là kim chỉ nam cho chúng ta học tập và nghiên cứu lý luận của chủ nghĩa Mác về nhà nước.

Tìm hiểu về cuộc cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam?

Tìm hiểu về cuộc cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam?
Cách mạng tháng Tám còn gọi là tổng khởi nghĩa tháng Tám là tên gọi ngành sử học chính thống tại Việt Nam hiện nay dùng để chỉ việc phong trào Việt Minh tiến hành khởi nghĩa chống Đế quốc Nhật Bản, buộc Đế quốc Việt Nam bàn giao chính quyền trung ương và các địa phương và buộc Bảo Đại phải thoái vị trong tháng 8 năm 1945.

Tìm hiểu về cách mạng tháng Mười Nga 1917 ?

Tìm hiểu về cách mạng tháng Mười Nga 1917 ?
Cách mạng tháng Mười Nga 1917 là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa thắng lợi đầu tiên trong lịch sử nhân loại, do giai cấp vô sản Nga liên minh với giai cấp nông dân nghèo và binh lính tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng Bônsêvich đứng đầu là V.I. Lênin, đã lật đổ chính phủ lâm thời và nền thống trị của giai cấp địa chủ quý tộc và giai cấp tư sản.

Chế độ ưu đãi người có công với cách mạng ?

Chế độ ưu đãi người có công với cách mạng ?
Luật Minh Khuê giải đáp những thắc mắc của công dân về chế độ đãi ngộ người có công với cách mạng, thân nhân người có công và những chính sách khác liên quan đến người có công với cách mạng:

Hưởng chế độ gì khi hết tuổi lao động ?

Hưởng chế độ gì khi hết tuổi lao động ?
Kính gửi luật sư! Bố tôi sinh năm 1943, từ năm 1969 đến năm 1970 tham gia kháng chiến tại chiến trường Lào, từ năm 1970 đến năm 1977 tham gia chiến đấu và học tập tại miền Bắc. Từ năm 1977-1982 làm việc tại huyện ủy Hà Sơn Bình. Tổng thời gian công tác thực tế là 16 năm 11 tháng.

Trường hợp trợ cấp cho gia đình liệt sĩ để xây nhà ở?

Trường hợp trợ cấp cho gia đình liệt sĩ để xây nhà ở?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp. Gia đình tôi có 4 người là liệt sĩ, trong đó có ba tôi. Ba tôi có 9 người con, chồng tôi là một trong những người con đó.Trước kia, tôi vẫn luôn được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng của nhà nước như những người con khác, một thời gian sau, chồng tôi mất sớm và tôi cũng nhường lại cho chú út trong gia đình hưởng.

Ý nghĩa cuộc Cách mạng tháng Mười Nga với việc xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam

Ý nghĩa cuộc Cách mạng tháng Mười Nga với việc xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam
Ngày 17/11/1917, cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi, mở đầu thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa t­ư bản lên chủ nghĩa xã hội. Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi và sự ra đời của Nhà nư­­ớc xã hội chủ nghĩa (XHCN) đầu tiên trên thế giới đã trở thành biểu tượng của niềm tin và sự cổ vũ mãnh liệt đối với hàng ngàn triệu ngư­­ời thuộc các dân tộc bị chủ nghĩa đế quốc, thực dân áp bức, nô dịch, vùng lên đấu tranh tự giải phóng.(*)
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook