Luật sư tư vấn về chủ đề "Hiệp định"

Hiệp định | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Hiệp định.

Hiệp định sơ bộ năm 1946 là gì ? Nguyên nhân và bài học rút ra từ việc ký kết hiệp định ?

Hiệp định sơ bộ năm 1946 là gì ? Nguyên nhân và bài học rút ra từ việc ký kết hiệp định ?
Lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX sẽ mãi ghi nhớ bản Hiệp định sơ bộ 6/3/1946 giữa Việt Nam và Pháp như một mốc son chói lọi, một kỳ tích khởi đầu quá trình phát triển của nền ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh. Bài viết xoay quanh tìm hiểu về hiệp định sơ bộ ngày 06.3.1946

Việt Nam đã ký được các hiệp định tránh đánh thuế hai lần với những quốc gia nào?

Việt Nam đã ký được các hiệp định tránh đánh thuế hai lần với những quốc gia nào?
Khi thế giới ngày càng hội nhập nhanh chóng với vốn, hàng hóa và dịch vụ di chuyển qua biên giới, các công ty đa quốc gia thường phải đối mặt với thách thức trong việc đối phó với tình trạng đánh thuế hai lần. Đánh thuế hai lần là một trường hợp bất lợi liên quan đến việc nộp thuế hai lần cho cho cùng một đối tượng thuế như thu nhập hoặc tài sản. Ví dụ, công ty bị đánh thuế vào thu nhập (lợi nhuận), và các cổ đông bị đánh thuế một lần nữa vào cổ tức mà họ nhận từ lợi nhuận. Vì đây là một trở ngại của thương mại quốc tế, các quóc gia trên thế giới thường tham gia ký kết các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần nhằm giảm thuế hai lần để đảm bảo quyền của đối tượng cư trú và nhà đầu tư.

Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVIPA) là gì? Tìm hiểu về Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA)?

Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVIPA) là gì? Tìm hiểu về Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA)?
Thương mại và đầu tư là hai lĩnh vực có quan hệ chặt chẽ với nhau trong hoạt động kinh doanh nói chung, do đó các cam kết trong Hiệp định EVFTA (được ký cùng với EVIPA) về thương mại dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ, quy tắc xuất xứ... gắn liền và ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các cam kết về đầu tư trong Hiệp định EVIPA. Bài viết xoay quanh vấn đề về Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVIPA) .

Hiệp định EVFTA là gì? ý nghĩa cơ bản của Hiệp định EVFTA. Phân tích lộ trình rà soát mức độ phù hợp của các cam kết trong EVFTA mà Việt Nam đưa ra và các quy định pháp luật.

Hiệp định EVFTA là gì?  ý nghĩa cơ bản của Hiệp định EVFTA. Phân tích lộ trình rà soát mức độ phù hợp của các cam kết trong EVFTA mà Việt Nam đưa ra và các quy định pháp luật.
EU đã hoàn tất thủ tục nội bộ về phê chuẩn Hiệp định EVFTA. Do vậy, chính phủ đã kiến nghị thống nhất với phía EU về thời điểm có hiệu lực của Hiệp định trên tinh thần là vào thời điểm sớm nhất nhằm tận dụng các cơ hội cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam

Tìm hiểu Hiệp định về các biện pháp tự vệ trong khuôn khổ WTO

Tìm hiểu Hiệp định về các biện pháp tự vệ trong khuôn khổ WTO
Điều XIX của Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại cho phép một thành viên GATT áp dụng biện pháp tự vệ để bảo vệ ngành công nghiệp nội địa khỏi sự gia tăng đột biến của bất kỳ sản phẩm nhập khẩu nào mà gây ra hoặc đe dọa gây ra tổn hại nghiêm trọng cho ngành công nghiệp đó