Hiệp định

Bài tư vấn về chủ đề Hiệp định

Phân tích nguyên tắc mở cửa thị trường theo hiệp định GATT 1994

Phân tích nguyên tắc mở cửa thị trường theo hiệp định GATT 1994
Là một trong những nguyên tắc cơ bản của hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT), mở cửa thị trường mang lại động lực cho sự tăng trưởng, không chỉ góp phần phát triển kinh tế mà còn cả tiến bộ xã hội. Bài viết dưới đây, Luật Minh Khuê sẽ phân tích cụ thể về nguyên tắc này.

Hiệp định sơ bộ năm 1946 là gì ? Nguyên nhân và bài học rút ra từ việc ký kết hiệp định ?

Hiệp định sơ bộ năm 1946 là gì ? Nguyên nhân và bài học rút ra từ việc ký kết hiệp định ?
Lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX sẽ mãi ghi nhớ bản Hiệp định sơ bộ 6/3/1946 giữa Việt Nam và Pháp như một mốc son chói lọi, một kỳ tích khởi đầu quá trình phát triển của nền ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh. Bài viết xoay quanh tìm hiểu về hiệp định sơ bộ ngày 06.3.1946

Trợ cấp trong thương mại quốc tế là gì? Có mấy loại trợ cấp theo Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng

Trợ cấp trong thương mại quốc tế là gì? Có mấy loại trợ cấp theo Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng
Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng ra đời dựa trên Hiệp định về Giải thích và Áp dụng Điều khoản VI, XVI và XXIII đã được thảo luận trước đó tại Vòng đàm phán Tokyo. Vậy, theo Hiệp định này trợ cấp là gì? có mấy loại trợ cấp? Hãy cùng tìm hiểu

Phân tích điều XXIV của Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch (GATT)

Phân tích điều XXIV của Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch (GATT)
Nguyên tắc tối huệ quốc (MFN) bảo đảm các cam kết đưa ra trong quá trình của các vòng đàm phán thương mại được thống nhất áp dụng giữa thành viên này với các thành viên khác của WTO... Bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn kiến thức điều XXIV của Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch

Các công ước, hiệp định quốc tế về bản quyền, quyền tác giả ?

Các công ước, hiệp định quốc tế về bản quyền, quyền tác giả ?
Thưa luật sư, tôi làm trong lĩnh vực bản quyền và cần tìm hiểu một chút về các hiệp định quốc tế trong lĩnh vực bản quyền. Luật sư có thể giới thiệu giúp tôi một số vấn đề liên quan đến các hiệp định quốc tề về bản quyền, quyền tác giả được không ạ ? Cảm ơn! (Người hỏi: Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh).

Tìm hiểu Hiệp định về các biện pháp tự vệ trong khuôn khổ WTO

Tìm hiểu Hiệp định về các biện pháp tự vệ trong khuôn khổ WTO
Điều XIX của Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại cho phép một thành viên GATT áp dụng biện pháp tự vệ để bảo vệ ngành công nghiệp nội địa khỏi sự gia tăng đột biến của bất kỳ sản phẩm nhập khẩu nào mà gây ra hoặc đe dọa gây ra tổn hại nghiêm trọng cho ngành công nghiệp đó

Nội dung Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)

Nội dung Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)
Hiệp định thương mại bao gồm các quốc gia có nền kinh tế thu nhập cao, thu nhập trung bình, và thu nhập thấp, đã được đưa ra ở hội nghị thượng đỉnh ASEAN năm 2011 ASEAN tại Bali, Indonesia, trong khi được thảo luận chính thức ở hội nghị thượng đỉnh ASEAN năm 2012 tại Campuchia.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng