1. Giới thiệu tác giả

Cuốn sách "Sổ tay dành cho công tác hiệu trưởng và chính sách mới đối với giao viên, cán bộ chuyên trách, sinh viên, học sinh" do tác giả Kim Phượng hệ thống.

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Sách Sổ tay dành cho công tác hiệu trưởng và chính sách mới đối với giao viên, cán bộ chuyên trách, sinh viên, học sinh

Sổ tay dành cho công tác hiệu trưởng và chính sách mới đối với giao viên, cán bộ chuyên trách, sinh viên, học sinh

Tác giả: Kim Phượng

Nhà xuất bản Thế giới

3. Tổng quan nội dung sách

Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến công tác đổi mới phát triển của ngành giáo dục – đào tạo. Phần triển giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế là cách phát triển nhanh nhất đưa nền giáo dục nước ta tiến kịp với các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới.

Hiện nay, đội ngũ các hiệu trưởng, cán bộ quản lý giáo dục hằng ngày phải xử lý rất nhiều công việc trong công tác quản lý nhà trường. Để thực hiện nhiệm vụ đó, người cán bộ quản lý phải có hiểu biết vững vàng về đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ, ngành nhằm thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục.

Thời gian gần đây, Chính phủ, Bộ giáo dục và đào tạo cũng ban hành nhiều văn bản pháp luật hướng dẫn công tác giáo dục. Cụ thể như:

- Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07-05-2018 Về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo;

- Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09-05-2017 Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người;

- Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05-01-2018 Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non;

- Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 23-6-2017 Hợp nhất Thông tư ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;

- Quyết định số 751/QĐ-TTg ngày 30-5-2017 Về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên;

- Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10-03-2017 Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp;

- Thông tư số 07/2018/TT-BNV ngày 15-06-2018 Quy định việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học...

Để giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục kịp thời cập nhật những quy định mới nêu trên và thuận lợi hơn trong công tác lãnh đạo, điều hành, quản lí nhà trường, Nhà xuất bản Thế Giới xuất bản cuốn sách: Sổ tay dành cho công tác hiệu trưởng và các chính sách mới đối với giáo viên, cán bộ chuyên trách, sinh viên, học sinh  do tác giả Kim Phượng hệ thống.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất. Mẫu diễn văn, phát biểu, bài nói chuyện dùng trong trường học

Phần thứ hai. Mẫu thư dặn dò, chúc mừng, cám ơn, kêu gọi dùng trong trường học

Phần thứ ba. Luật giáo dục - Luật giáo dục nghề nghiệp và công tác quản lý, nâng cao đạo đức nhà giáo

Phần thứ tư. Chế độ tiền lương, thời gian làm việc và các chính sách khác đối với giáo viên, học sinh, sinh viên

4. Đánh giá bạn đọc

Những chính sách này là những chính sách được triển khai thường xuyên trong nhà trường, ảnh hưởng tới quyền và lợi ích của giáo viên, học sinh, sinh viên, do đó, cập nhật kịp thời các quy định pháp luật để tổ chức triển khai kịp thời, chính xác và hiệu quả là điều rất cần thiết.

Tác giả đã hệ thống trong cuốn sách nhiều văn bản hướng dẫn công tác trong nhà trường, cập nhật những quy định mới thuận tiện cho việc tra cứu, tìm hiểu và triển khai trong thực tiễn công tác đối với hiệu trưởng và lãnh đạo nhà trường. Bên canh đó, còn dành một nửa thời lượng cuốn sách để hệ thống các mẫu diễn văn, phát biểu, bài nói chuyện dùng trong trường học, mẫu thư dặn dò, chúc mừng, cám ơn, kêu gọi dùng trong trường học góp phần tiết kiệm thời gian tìm kiếm và biên soạn. lãnh đạo có thể tham khảo và chỉnh sửa lại để phù hợp với tình hình của trường và sử dụng.

Cuốn sách là tài liệu cần trang bị đối với hiệu trưởng, lãnh đạo nhà trường và những người phụ trách công tác về chính sách cho giáo viên, học sinh, sinh viên.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, cuốn sách được hệ thống năm 2018, tập hợp các văn bản pháp luật đang có hiệu lực thi hành tại thời điểm đó. Nhưng cùng với sự thay đổi của nền kinh tế - xã hội, các chính sách pháp luật, không chỉ chính sách về kế toán mà nhiều lĩnh vực khác cũng sẽ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ. Do đó, có thể rằng, một số các văn bản tác giả hệ thống trong cuốn sách sẽ không còn hiệu lực thi hành nữa. Để đảm bảo hiệu quả trong quá trình tham khảo cuốn sách, bạn đọc lưu ý tra cứu lại một lần nữa hiệu lực văn bản.

5. Kết luận

Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ là một nguồn tư liệu đánh giá chất lượng sách hiệu quả tin cậy của bạn đọc. Nếu thấy chia sẻ của chúng tôi hữu ích, bạn hãy lan tỏa nó đến với nhiều người hơn nhé! Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách "Sổ tay dành cho công tác hiệu trưởng và các chính sách mới đối với giáo viên, cán bộ chuyên trách, sinh viên, học sinh".

Nếu bạn có khó khăn trong việc tra cứu hiệu lực văn bản hay quy định pháp luật trong lĩnh vực nào đó, hãy liên hệ tổng đài 1900.6162 của Luật Minh Khuê, chúng tôi sẽ hỗ trợ giải đáp chính xác và nhanh chóng nhất giúp bạn!

Trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp được hưởng chính sách trợ cấp như thế nào?

Trả lời:

Cơ sở giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp: là cơ sở giáo dục mầm non thuộc địa bàn cấp huyện, nơi có khu công nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập theo quy định của pháp luật về khu công nghiệp, có chăm sóc, giáo dục trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp.

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP, chính sách trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp như sau:

Đối tượng hưởng chính sách

Trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định.

Nội dung chính sách

Trẻ em thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được hỗ trợ tối thiểu 160.000 đồng/trẻ/tháng. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

Mức hỗ trợ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định.

Hồ sơ đề nghị hưởng

a) Đơn đề nghị trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động tại khu công nghiệp (Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này) có xác nhận của đơn vị sử dụng lao động nơi cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em đang công tác;

b) Giấy khai sinh hoặc sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận tạm trú của trẻ em (Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực).

Trình tự, thời gian và phương thức thực hiện

Về trình tự và thời gian thực hiện:

Tháng 8 hằng năm, cơ sở giáo dục mầm non tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi và hướng dẫn cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em thuộc đối tượng được hưởng chính sách nộp hồ sơ đề nghị trợ cấp;

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ sở giáo dục mầm non thông báo, cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này tại cơ sở giáo dục mầm non;

Cơ sở giáo dục mầm non tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu thành phần hồ sơ nộp là bản sao chưa có chứng thực của cấp có thẩm quyền, người nhận hồ sơ có trách nhiệm đối chiếu với bản chính, ký xác nhận vào bản sao để đưa vào hồ sơ, yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định. Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, cơ sở giáo dục mầm non gửi giấy tiếp nhận hồ sơ cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em. Trường hợp hồ sơ gửi qua bưu điện hoặc trực tuyến không bảo đảm yêu cầu, trong thời hạn 05 ngày làm việc cơ sở giáo dục mầm non gửi thông báo không tiếp nhận hồ sơ và lý do cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em;

Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ, cơ sở giáo dục mầm non lập danh sách trẻ em mầm non được hưởng trợ cấp kèm theo hồ sơ quy định tại khoản 3 Điều này gửi về phòng giáo dục và đào tạo đang quản lý trực tiếp để xem xét, tổng hợp; người đại diện theo pháp luật của cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục hoàn toàn chịu trách nhiệm về danh sách trẻ em được hưởng trợ cấp;

Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ của cơ sở giáo dục mầm non, phòng giáo dục và đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách trẻ em mầm non được hưởng trợ cấp gửi cơ quan tài chính cùng cấp trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ của phòng giáo dục và đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt danh sách trẻ em mầm non được hưởng trợ cấp và thông báo kết quả cho cơ sở giáo dục mầm non;

Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ sở giáo dục mầm non thông báo công khai danh sách trẻ em mầm non được trợ cấp.

Về phương thức thực hiện

Cơ sở giáo dục mầm non chịu trách nhiệm tiếp nhận kinh phí và chi trả kinh phí trợ cấp trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em;

Thời gian chi trả thực hiện 2 lần trong năm học: lần 1 chi trả đủ 4 tháng vào tháng 11 hoặc tháng 12 hằng năm; lần 2 chi trả đủ các tháng còn lại vào tháng 3 hoặc tháng 4 hằng năm;

Trường hợp cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em chưa nhận được kinh phí hỗ trợ học phí theo thời hạn thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo;

Trường hợp trẻ em thôi học, cơ sở giáo dục mầm non có trách nhiệm báo cáo phòng giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo trình Ủy ban nhân dân cấp huyện dừng thực hiện chi trả chính sách.