Tùy theo từng giai đoạn, ở Việt Nam có các loại Giấy chứng nhận như:Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Sổ đỏ danh từ quá quen thuộc mà bất kì ai trong chúng ta được nghe ít nhất là 1 lần những không phải ai cũng hiểu hết về giá trị của quyển sổ này. Rất nhiều người còn nhầm lẫn giữa sổ đỏ và sổ hồng. Việc hiểu rõ về sổ đỏ cũng như các vấn đề liên quan đến sổ đỏ là một điều vô cùng cần thiết dù bạn đã có hay chưa có quyển sổ này trong tay.

 

1. Sổ đỏ theo mẫu cũ được cấp khi nào?

- Sổ đỏ cấp theo mẫu cũ là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Nhà nước cấp cho người dân trước ngày 10/12/2009 và sổ có bìa màu đỏ. 

Từ ngày 10/12/2009 đến nay, giấy chúng nhận được cấp theo mẫu giấy chứng nhận mới có tên gọi pháp lý là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ( có bìa màu hồng).

Trước ngày 10/12/2009 ở Việt Nam có các loại Giấy chứng nhận như:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở;

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở;

Để khắc phục những bất cập, từ ngày 10/12/2009 Bộ Tài nguyên và môi trường đã ban hành mâu Giấy chứng nhận mới áp dụng chung trên tất cả phạm vicả nước với tên gọi pháp lý là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất , theo đó màu bìa sổ mới có màu hồng.

 

2. Sổ đỏ cấp theo mẫu cũ có còn giá trị pháp lý không?

Sổ đỏ theo mẫu cũ vẫn còn giá trị pháp lý, nghĩa là người sử dụng đất hoàn toàn có quyền sử dụng sổ này để chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, thế chấp,... quyền sử dụng đất.

Đồng thời nếu người sử dụng đất có nhu cầu cấp đổi sang mẫu Giấy quyền sử dụng đất mẫu mới thì sẽ được cấp đổi.

Theo quy định tại khoản 2 điều 97 luật đất đai 2013 có quy định:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 vẫn có giá trị pháp lý và không phải đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, trường hợp người đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 10 thán 12 năm 2009 có nhu cầu cấp đổi thì được đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của luật này.

- Trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp tại  cùng địa phương, cùng xã, phường, thị trấn, mà có yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chung cho các thửa đất đó Căn cứ vào khoản 1 điều 98 luật đất đai 2013 quy định về nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất.

 

3. Cách thức để chuyển đổi sổ cũ sang sổ mới 

Hồ sơ chuẩn bị : Căn cứ theo khoản 1 điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT, hộ gia đình, cá nhân có yêu cầu cấp đổi sang mẫu giấy chứng nhận mới chuẩn bị cần phải có 1 bộ hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp đổi theo mẫu số 10/Đk;

- Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp;

Trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận sau khi dồn tiền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng thì phải có bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trình tự, thủ tục thực hiện

- Bước 1: Nộp hồ sơ

Cách 1: Hộ gia đình, cá nhận nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất nếu có nhu cầu 

Cách 2: Không nộp tại ủy ban nhân dân cấp xã : Hộ gia đình đăng ký nộp hồ sơ tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện ( huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc trung ương) hoặc nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện đối với nơi chưa thành lập Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.

Đối với địa phương đã tổ chức bộ phận một cửa để tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thì nộp tại bộ phận một cửa cấp huyện.

- Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

- Bước 3: Giải quyết yêu cầu

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm:

- Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị lí do cấp đổi giấy chứng nhận;

- Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và những tài sản gắn liền với đất;

- Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

- Bước 4: Trả kết quả 

Trao trực tiếp hoặc gửi nhân dân cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ ở cấp xã.

Thời gian thực hiện khôn g quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ không quá 50 ngày.

Đối với những xã miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn, cùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng lên 10 ngày.

Thời gian này không tính vào thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Bài viết trên, công ty Luật Minh Khuê đã giúp khách hàng trả lời được câu hỏi sổ đỏ cấp theo mẫu cũ có còn giá trị pháp lý và có thể trao đổi mua bán được hay không. Trong bài viết có đề mục hay phần nào còn chưa rõ hay khó hiểu khách hàng có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 19006162 để được tư vấn trực tiếp. Xin trân trọng cảm ơn!