1. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước

Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước, tổ chức quan trọng đảm nhận nhiệm vụ quan trọng trong việc tăng cường chất lượng và hiệu suất của hoạt động kiểm toán trong hệ thống quản lý tài chính và ngân sách của đất nước, đã xây dựng một cơ cấu tổ chức chặt chẽ và linh hoạt. Cơ cấu này, được chi tiết quy định tại Điều 6 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước theo Quyết định 1969/QĐ-KTNN năm 2021, bao gồm bốn đơn vị chính: Thường trực Hội đồng khoa học, Văn phòng Hội đồng khoa học, Các Ban chuyên môn, và Các Ủy viên Hội đồng khoa học.

Đầu tiên, Thường trực Hội đồng khoa học đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định và liên tục của hoạt động Hội đồng. Thường trực giữ trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động hàng ngày, đồng thời là cầu nối giữa Hội đồng và các đơn vị khác trong hệ thống kiểm toán.

Thứ hai, Văn phòng Hội đồng khoa học chịu trách nhiệm về công việc hỗ trợ tổ chức và quản lý, đảm bảo rằng mọi vấn đề được xử lý một cách suôn sẻ và hiệu quả. 

Các Ban chuyên môn của Hội đồng khoa học là những đơn vị chuyên sâu, chịu trách nhiệm về các lĩnh vực cụ thể trong lĩnh vực kiểm toán. Sự tổ chức này giúp tập trung kiến thức và chuyên môn để đảm bảo rằng mọi khía cạnh của kiểm toán được xem xét một cách kỹ lưỡng và chính xác.

Cuối cùng, Các Ủy viên Hội đồng khoa học đại diện cho các chuyên gia và nhà nghiên cứu có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán. Sự đa dạng trong đội ngũ Ủy viên giúp đảm bảo sự chất lượng và độ chính xác của quá trình đánh giá kiểm toán.

Bằng cách này, cơ cấu tổ chức của Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước không chỉ đảm bảo tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong công việc mà còn thể hiện cam kết của tổ chức đối với sự minh bạch, trách nhiệm và chất lượng trong hoạt động kiểm toán, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ và phát triển tài chính quốc gia

 

2. Phương thức hoạt động của Hội đồng khoa học

Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước, cơ quan quan trọng trong hệ thống kiểm toán quốc gia, đã xây dựng một phương thức hoạt động chặt chẽ và linh hoạt để đảm bảo tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Theo quy định chi tiết tại Điều 14 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước theo Quyết định 1969/QĐ-KTNN năm 2021, phương thức hoạt động của Hội đồng bao gồm hai điểm chính: tổ chức thảo luận và cho ý kiến tại các phiên họp, cùng với việc các thành viên có thể đưa ý kiến bằng văn bản.

Thứ nhất, Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước tổ chức thảo luận và cho ý kiến tại các phiên họp thường kỳ và đột xuất. Việc này không chỉ tạo ra một diễn đàn để các thành viên trao đổi thông tin, kiến thức mà còn giúp xây dựng sự đồng thuận trong quyết định và hướng dẫn công việc kiểm toán. Các phiên họp thường kỳ được tổ chức định kỳ để theo dõi tiến trình công việc và giải quyết các vấn đề nhanh chóng, trong khi các phiên họp đột xuất được tổ chức khi có nhu cầu cấp thiết để đối mặt với các vấn đề khẩn cấp.

Thứ hai, Hội đồng cũng mở cửa cho việc các thành viên đưa ý kiến bằng văn bản. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho những người không thể tham gia trực tiếp các buổi họp hoặc muốn bày tỏ quan điểm của mình một cách chi tiết và cụ thể. Cách tiếp cận này không chỉ mở rộng phạm vi tham gia mà còn đảm bảo rằng tất cả các ý kiến quan trọng đều được tính đến trong quá trình ra quyết định.

Bằng cách này, phương thức hoạt động của Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước không chỉ linh hoạt mà còn đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình đưa ra quyết định và hướng dẫn công việc kiểm toán, giúp tăng cường chất lượng và uy tín của hoạt động kiểm toán quốc gia

 

3. Có bao nhiêu thành viên trong phiên họp thường kỳ của Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước?

Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước, tổ chức chủ trách đối với việc nâng cao chất lượng và hiệu suất của hoạt động kiểm toán quốc gia, đã xác định rõ nguyên tắc làm việc của mình theo quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 13 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học, được ban hành kèm theo Quyết định 1969/QĐ-KTNN năm 2021. Theo đó, nguyên tắc này nhấn mạnh sự quan trọng của dân chủ, công khai, và minh bạch trong quá trình ra quyết định và thực hiện hoạt động kiểm toán.

Một điểm quan trọng được quy định là về số lượng thành viên cần tham gia trong các phiên họp thường kỳ của Hội đồng khoa học. Theo quy định, để đảm bảo tính dân chủ và minh bạch, các phiên họp thường kỳ phải có tối thiểu 2/3 số thành viên tham gia. Điều này có nghĩa là ít nhất 2/3 tổng số thành viên Hội đồng khoa học phải có mặt để thảo luận, đưa ra ý kiến và tham gia vào quá trình đưa ra quyết định. Nếu không có đủ số lượng thành viên tham gia, quyết định của Hội đồng khoa học có thể không được coi là hợp lệ.

Ngoài ra, để đảm bảo tính hiệu quả và khả năng ra quyết định, quy định cũng yêu cầu rằng nghị quyết của Hội đồng khoa học chỉ có giá trị khi có trên ½ tổng số thành viên của Hội đồng khoa học biểu quyết tán thành. Điều này đồng nghĩa với việc quyết định quan trọng chỉ có thể được đưa ra khi có sự đồng thuận của ít nhất một nửa số thành viên.

Tất cả những điều này đều nhấn mạnh cam kết của Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước đối với nguyên tắc làm việc minh bạch, công bằng và có sự tham gia đa dạng của thành viên, giúp nâng cao chất lượng và độ tin cậy của kiểm toán quốc gia, đồng thời thể hiện sự chú trọng đặc biệt đối với quyết định được đưa ra thông qua sự tham gia tích cực của đa số thành viên

Như vậy, các phiên họp thường kỳ của Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước phải có tối thiểu 2/3 số thành viên tham gia.

 

4. Văn phòng Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước được đảm nhiệm bởi đơn vị nào? 

Vai trò và chức năng của Văn phòng Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Thường trực Hội đồng và toàn bộ tổ chức để đảm bảo sự suôn sẻ và hiệu quả trong các hoạt động của Hội đồng. Theo quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 8 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học, đơn vị được ủy thác với nhiệm vụ quan trọng này là Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán.

Chức năng cụ thể của Văn phòng Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước được quy định rõ trong quy chế, trong đó có các nhiệm vụ và quyền hạn đặc biệt:

Chuẩn bị nội dung và chương trình họp: Văn phòng Hội đồng khoa học hỗ trợ Thường trực Hội đồng trong việc chuẩn bị nội dung và chương trình cho các kỳ họp của Hội đồng. Điều này bao gồm việc tổ chức thông tin, xây dựng chương trình làm việc, và đảm bảo rằng mọi điều kiện cần thiết đều được đáp ứng để bảo đảm tính hiệu quả của cuộc họp.

Soạn thảo văn bản và quản lý hoạt động khoa học: Văn phòng Hội đồng khoa học đóng vai trò chủ trì trong việc soạn thảo các văn bản liên quan đến tổ chức, quản lý, và triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ của Kiểm toán nhà nước. Đồng thời, nó cũng chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai các quy định của Nhà nước và Kiểm toán nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Với trường đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đảm nhiệm chức năng này, Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước có được một đơn vị chuyên sâu, có kiến thức và kinh nghiệm, giúp tăng cường khả năng tổ chức và quản lý các hoạt động khoa học trong lĩnh vực kiểm toán. Điều này đồng thời thể hiện sự đồng bộ và hiệu quả trong cơ cấu tổ chức của Hội đồng khoa học

Bài viết liên quan: Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ của Kiểm toán nhà nước do ai quyết định thành lập?

Liên hệ hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn