Sự thật khách quan của vụ án là những sự việc cụ thể diễn ra trên thực tế khi xảy ra vụ án.

Những sự việc này có nguyên nhân, điều kiện và quan hệ nhân quả, vừa tổn tại độc lập, vừa có mối quan hệ lô gíc chặt chẽ với nhau; có người thực hiện tội phạm, nạn nhân và những đối tượng, nhân chứng, vật chứng có liên quan...

Việc thu thập chứng cứ có liên quan đến vụ án để làm căn cứ để xác định có hay không hành vi phạm tội và người phạm tội cũng như việc làm rõ động cơ, mục đích, mức độ và tính chất của tội phạm để làm rõ sự thật khách quan của vụ án là chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tiến hành tố tụng, có sự phối hợp, giúp đỡ, cộng tác chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức, công dân có liên quan.