Luật sư tư vấn về chủ đề "bản ghi âm"

bản ghi âm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bản ghi âm.

Hiệp ước biểu diễn và bản ghi âm (WPPT) (1996) với những tuyên bố đã được thông qua tại Hội nghị ngoại giao phê chuẩn hiệp ước và các quy định của Công ước Berne (1971) và Công ước Rome (1961) được viện dẫn trong hiệp ước này của WIPO

Hiệp ước biểu diễn và bản ghi âm (WPPT) (1996) với những tuyên bố đã được thông qua tại Hội nghị ngoại giao phê chuẩn hiệp ước và các quy định của Công ước Berne (1971) và Công ước Rome (1961) được viện dẫn trong hiệp ước này của WIPO
Ngày 20 tháng 12 năm 1996, Hiệp ước biểu diễn và bản ghi âm (WPPT) (1996) với những tuyên bố đã được thông qua tại Hội nghị ngoại giao phê chuẩn hiệp ước và các quy định của Công ước Berne (1971) và Công ước Rome (1961) được viện dẫn trong hiệp ước này của WIPO được thông qua.

Mẫu quyết định phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu

Mẫu quyết định phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu quyết định phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP:

Có khởi kiện đòi lại số tiền xin việc khi có các bản ghi âm?

Có khởi kiện đòi lại số tiền xin việc khi có các bản ghi âm?
Thưa Luật sư! Tôi xin được sự tư vấn của công ty đối với trường hợp của tôi như sau. Đầu năm 2014 gia đình tôi được một người giới thiệu là nhà báo, có quan hệ với nhiều vị lãnh đạo và có khả năng xin việc vào công chức nhà nước. Sau đó có nhận của gia đình tôi 92 triệu để xin việc tuy nhiên sau hơn 1 năm vẫn không xin được việc và đã có trả lời là không xin được

Mẫu quyết định cấp nhãn kiểm soát dán trên bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

Mẫu quyết định cấp nhãn kiểm soát dán trên bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu quyết định cấp nhãn kiểm soát dán trên bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu ban hành kèm theo thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP: