Luật sư tư vấn về chủ đề "Bảo hiểm trách nhiệm"

Bảo hiểm trách nhiệm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Bảo hiểm trách nhiệm.

Khả năng thanh toán của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Khả năng thanh toán của tổ chức bảo hiểm tương hỗ
Tổ chức bảo hiểm tương hỗ phải luôn duy trì khả năng thanh toán trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Vậy, tổ chức bảo hiểm tương hỗ được coi là có đủ khả năng thanh toán khi nào? Tổ chức bảo hiểm tương hỗ cần làm gì khi có nguy cơ mất khả năng thanh toán? Hãy cùng tìm hiểu.

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự ?

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự   ?
1. Trong trường hợp bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật thì bên bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm hoặc cho người thứ ba theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm đối với thiệt hại mà bên mua bảo hiểm đã gây ra cho người thứ ba theo mức bảo hiểm đã thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật.