Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Bảo hiểm trách nhiệm"

Bảo hiểm trách nhiệm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Bảo hiểm trách nhiệm.

Đặc trưng của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Đặc trưng của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự
Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự là sự thoả thuận bằng văn bản giữa bên bảo hiểm với bên tham gia bảo hiểm, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm cam kết sẽ bồi thường thiệt hại đối với người thứ ba thay cho bên được bảo hiểm nếu có sự kiện bảo hiểm, bên tham gia bảo hiểm có nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm.

Một vài vấn đề về bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm hàng không?

Một vài vấn đề về bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm hàng không?
Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý đối với sản phẩm phát sinh từ việc sản xuất hàng hóa và việc cung cấp dịch vụ. Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường những tổn thất về người hoặc tài sản gây ra do lỗi về thiết kế, lỗi về sản xuất hoặc cung cấp vật liệu, hàng hóa có lỗi, bao gồm cả các bản in...

Giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực bảo hiểm trách nhiệm của người giao nhận

Giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực bảo hiểm trách nhiệm của người giao nhận
Khi xảy ra mất mát, hư hỏng thuộc phạm vi trách nhiệm hợp đồng giao nhận và hoặc thiệt hại của người thứ ba phát sinh trách nhiệm của người giao nhận thì ngay lập tức người giao nhận phải báo cho người bảo hiểm hoặc đại diện của họ ở nơi gần nhất để giám định, xác định tổn thất. Đồng thời người giao nhận hay đại lý của họ phải tiến hành mọi biện pháp có thể thực hiện được nhằm phòng tránh hoặc giảm nhẹ tổn thất cho hàng hoá hoặc tài sản liên quan.

Hồ sơ để được thanh toán bảo hiểm trách nhiệm dân sự khi gây tại nạn chết người ?

Hồ sơ để được thanh toán bảo hiểm trách nhiệm dân sự khi gây tại nạn chết người ?
Chào luật sư công ty luật Minh Khuê. Tôi lái xe ô tô gây tai nạn cho 3 người và tôi đã thỏa thuận bồi thường cho nạn nhân .Hiện giờ tôi muốn làm thủ tục thanh toán bảo hiểm trách nhiệm dân sự nhưng không có hồ sơ bệnh án và hóa đơn viện phí thì có được thanh toán bảo hiểm hay không ? Tôi có đủ hồ sơ hiện trường và hồ sơ công an giải quyết. Chân thành cảm ơn luật sư tư vấn.

Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trong bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trong bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là một loại bảo hiểm bắt buộc. Việc tham gia bảo hiểm đem lại nhiều lợi ích cho chủ xe cơ giới và người bị thiệt hại nếu không may xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp khi có tai nạn xảy ra, doanh nghiệp bảo hiểm cũng phải bồi thường.

Hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư

Hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư
Khuôn khổ pháp lý và sự cần thiết về việc bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư Một trong những nguyên tắc hành nghề luật sư được quy định trong khoản 5 điều 5 Luật Luật sư năm 2006 là luật sư phải “chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp luật sư”.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng