Luật sư tư vấn về chủ đề "bảo mật"

bảo mật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bảo mật.

Điều kiện cấp phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng

Điều kiện cấp phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng
Sản phẩm an toàn thông tin mạng là phần cứng, phần mềm có chức năng bảo vệ thông tin, hệ thống thông tin. Nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng là hoạt động kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng phải đề nghị cấp Giấy phép trước khi tiến hành kinh doanh.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook