Luật sư tư vấn về chủ đề "biên bản xử phạt vi phạm hành chính"

biên bản xử phạt vi phạm hành chính | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề biên bản xử phạt vi phạm hành chính.

Mẫu biên bản vi phạm hành chính mới nhất áp dụng năm 2021

Mẫu biên bản vi phạm hành chính mới nhất áp dụng năm 2021
Luật Minh Khuê giới thiệu mẫu biên bản vi phạm hành chính (mẫu số 01) Ban hành kèm theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 và giải đáp một số vướng mắc của người dân liên quan đến việc lập biên bản hoặc xử phạt vi phạm hành chính, cụ thể: