Luật sư tư vấn về chủ đề "biện pháp khẩn cấp tạm thời"

biện pháp khẩn cấp tạm thời | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Trường hợp nào áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp áp giải đối với người bị buộc tội là dưới 18 tuổi

Trường hợp nào áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp áp giải đối với người bị buộc tội là dưới 18 tuổi
Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi có thể bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, bị bắt, tạm giữ, tạm giam về tội phạm quy định tại khoản 2 Điều 12 của Bộ luật hình sự nếu có căn cứ quy định tại các điều 110, 111 và 112, các điểm a, b, c, d và đ khoản 2 Điều 119 của Bộ luật này.

Áp dụng hình thức bảo đảm cho việc thực hiện biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự.

Áp dụng hình thức bảo đảm cho việc thực hiện biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự.
Thưa luật sư, bố tôi mất để lại nhà và hai chiếc xe tải. Tôi đã làm đơn yêu cầu Tòa án chia thừa kế. Tuy nhiên, hiện tại anh trai tôi đang làm thủ tục mua bán xe cho người khác. Tòa yêu cầu tôi phải có đảm bảo để thực hiện biện pháp khẩn cấp tạm thời. Vậy, vì sao lại phải thực hiện bảo đảm như vậy?

Thủ tục thay đổi, áp dụng, bổ sung và hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự.

Thủ tục thay đổi, áp dụng, bổ sung và hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự.
Biện pháp khẩn cấp tạm thời là việc toà án quyết định áp dụng trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự nhằm giải quyết nhu cầu cấp bách để bảo vệ bằng chứng, bảo toàn tài sản tránh gây thiệt hại được hoặc bảo đảm việc thi hành án. Vậy, thay đổi, áp dụng, bổ sung và hủy bỏ biện pháp này như thế nào?

Quy định về việc khiếu nại, kiến nghị vể quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ hoặc không áp đụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Quy định về việc khiếu nại, kiến nghị vể quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ hoặc không áp đụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời.
Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nhằm bảo vệ bằng chứng, bảo toàn tài sản tránh gây thiệt hại hoặc bảo đảm việc thi hành án. Vậy, pháp luật có cho phép khiếu nại, kiến nghị vể quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ hoặc không áp đụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời hay không?

Mục đích, ý nghĩa của việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Mục đích, ý nghĩa của việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.
Biện pháp khẩn cấp tạm thời là việc toà án quyết định áp dụng trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự nhằm giải quyết nhu cầu cấp bách của đương sự, bảo vệ bằng chứng, bảo toàn tài sản tránh gây thiệt hại hoặc bảo đảm thi hành án. Vậy, ý nghĩa của những biện pháp này là gì?

Quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 về các biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 về các biện pháp khẩn cấp tạm thời.
Biện pháp khẩn cấp tạm thời là việc toà án quyết định áp dụng trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự nhằm giải quyết nhu cầu cấp bách của đương sự, bảo vệ bằng chứng, bảo toàn tài sản tránh gây thiệt hại hoặc bảo đảm việc thi hành án. Vậy, Biện pháp khẩn cấp tạm thời bao gồm những hành vi nào?

Thẩm quyền và điều kiện áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Thẩm quyền và điều kiện áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.
Biện pháp khẩn cấp tạm thời là việc toà án quyết định áp dụng trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự nhằm giải quyết nhu cầu cấp bách của đương sự, bảo vệ bằng chứng, bảo toàn tài sản tránh gây thiệt hại hoặc bảo đảm việc thi hành án. Vậy, ai có thẩm quyền áp dụng các biện pháp này?

Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm khẩn cấp tạm thời trong giải quyết vụ án dân sự

Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm khẩn cấp tạm thời trong giải quyết vụ án dân sự
Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 là một trong những bộ luật quan trọng về hoạt động tố tụng. Các biện pháp khẩn cấp tạm thời được quy định tại Chương VIII gồm 32 điều (từ Điều 111 đến Điều 142). Tìm hiểu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong giải quyết vụ án dân sự trong bài viết dưới đây:

Thủ tục áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời theo luật trọng tài thương mại

Thủ tục áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời theo luật trọng tài thương mại
Để để bảo vệ bằng chứng hoặc để bảo đảm việc thi hành quyết định trọng tài, nếu quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm hại hoặc có nguy cơ trực tiếp bị xâm hại thì các bên tranh chấp có quyền yêu cầu hội đồng trọng tài, tòa án áp dụng một hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Biện pháp khẩn cấp tạm thời là gì ? Ý nghĩa của biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự ?

Biện pháp khẩn cấp tạm thời là gì ? Ý nghĩa của biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự ?
Trong quá trình toà án giải quyết vụ việc dân sự, đôi khi toà án phải quyết định áp dụng một hoặc một số biện pháp cần thiết để giải quyết nhu cầu cấp bách của đương sự, bảo vệ bằng chứng hoặc để bảo đảm thi hành án. Các biện pháp này được gọi là biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Khiếu nại, kiến nghị quyết đinh áp dụng, thay đổi và huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời ?

Khiếu nại, kiến nghị quyết đinh áp dụng, thay đổi và huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời ?
Để bảo đảm việc áp dụng đúng biện pháp khẩn cấp tạm thời, pháp luật đã quy định cụ thể người có quyền khiếu nại, kiến nghị việc áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời; thủ tục khiếu nại, kiến nghị và giải quyết khiếu nại, kiến nghị về việc áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp

Các biện pháp khẩn cấp tạm thời theo Bộ luật Tố tụng dân sự

Các biện pháp khẩn cấp tạm thời theo Bộ luật Tố tụng dân sự
Biện pháp khẩn cấp tạm thời là biện pháp tòa án quyết định áp dụng trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự nhằm giải quyết nhu cầu cấp bách của đương sự, bảo toàn tình trạng tài sản, bảo vệ bằng chứng hoặc bảo đảm thi hành án.

Các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự là gì? Quy định về các biện pháp khẩn cấp tạm thời theo Bộ luật Tố tụng dân sự hiện hành?

Các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự là gì? Quy định về các biện pháp khẩn cấp tạm thời theo Bộ luật Tố tụng dân sự hiện hành?
Các biện pháp khẩn cấp tạm thời được quy định trong BLTTDS năm 2015 đã góp phần giải quyết yêu cầu cấp bách của đương sự, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, thu thập chứng cứ, bảo vệ chứng cứ, bảo toàn tình trạng hiện có tránh gây thiệt hại không thể khắc phục được, đảm bảo cho việc giải quyết vụ án hoặc việc thi hành án. Bài viết xoay quanh vấn đề về các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Bắt khẩn cấp là gì ? Khái niệm về bắt khẩn cấp ?

Bắt khẩn cấp là gì ? Khái niệm về bắt khẩn cấp ?
Bắt khẩn cấp là Biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự do người có thẩm quyền áp dụng trong các trường hợp khẩn cấp để bảo đảm cho hoạt động phát hiện, điều tra tội phạm mà không cần có lệnh phê chuẩn trước của Viện kiếm sát.

Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của các biện pháp khẩn cấp tạm thời theo Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của các biện pháp khẩn cấp tạm thời theo Bộ luật Tố tụng dân sự 2015
Chế định về các biện pháp khẩn cấp tạm thời được quy định từ Điều 114 đến Điều 131 trong Chương thứ VIII Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. So với các biện pháp khác được Tòa án áp dụng trong quá trình tố tụng dân sự, biện pháp khẩn cấp tạm thời có những điểm khác biệt, vừa mang tính khẩn cấp, vừa mang tính tạm thời.