Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "biện pháp khẩn cấp tạm thời"

biện pháp khẩn cấp tạm thời | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Thẩm quyền và điều kiện áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Thẩm quyền và điều kiện áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.
Biện pháp khẩn cấp tạm thời là việc toà án quyết định áp dụng trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự nhằm giải quyết nhu cầu cấp bách của đương sự, bảo vệ bằng chứng, bảo toàn tài sản tránh gây thiệt hại hoặc bảo đảm việc thi hành án. Vậy, ai có thẩm quyền áp dụng các biện pháp này?

Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của các biện pháp khẩn cấp tạm thời?

Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của các biện pháp khẩn cấp tạm thời?
Chế định về các biện pháp khẩn cấp tạm thời được quy định từ Điều 114 đến Điều 131 trong Chương thứ VIII Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. So với các biện pháp khác được Tòa án áp dụng trong quá trình tố tụng dân sự, biện pháp khẩn cấp tạm thời có những điểm khác biệt, vừa mang tính khẩn cấp, vừa mang tính tạm thời.

Các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự là gì? Quy định về các biện pháp khẩn cấp tạm thời theo Bộ luật Tố tụng dân sự hiện hành?

Các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự là gì? Quy định về các biện pháp khẩn cấp tạm thời theo Bộ luật Tố tụng dân sự hiện hành?
Các biện pháp khẩn cấp tạm thời được quy định trong BLTTDS năm 2015 đã góp phần giải quyết yêu cầu cấp bách của đương sự, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, thu thập chứng cứ, bảo vệ chứng cứ, bảo toàn tình trạng hiện có tránh gây thiệt hại không thể khắc phục được, đảm bảo cho việc giải quyết vụ án hoặc việc thi hành án. Bài viết xoay quanh vấn đề về các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng hành chính là gì ? Quy định pháp luật về biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng hành chính ?

Biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng hành chính là gì ? Quy định pháp luật về biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng hành chính ?
Khi tham gia tố tụng vụ án hành chính. Các đương sự có thể sử dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của luật này, khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng không thể khắc phục được. Đương sự có thể yêu cầu tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để ngăn chặn những hậu quả có thể xẩy ra đối với đương sự. Bài viết xoay quanh vấn đề về biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng hành chính và quy định của pháp luật liên quan.

Quy định về tạm đình chỉ, đình chỉ xét xử phúc thẩm ? Quyết định áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời

Quy định về tạm đình chỉ, đình chỉ xét xử phúc thẩm ? Quyết định áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời
Chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ án dân sự gồm những bước nào ? Các trường hợp tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự ? Đình chì xét xử phúc thẩm vụ án dân sự khi nào ? Quy định về Quyết định áp dụng, thay đổi và huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời ? ... Sẽ được bài viết phân tích cụ thể:

Ý nghĩa của biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự là gì?

Ý nghĩa của biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự là gì?
Trong quá trình toà án giải quyết vụ việc dân sự, đôi khi toà án phải quyết định áp dụng một hoặc một số biện pháp cần thiết để giải quyết nhu cầu cấp bách của đương sự, bảo vệ bằng chứng hoặc để bảo đảm thi hành án. Các biện pháp này được gọi là biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Quy định về việc khiếu nại, kiến nghị vể quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ hoặc không áp đụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Quy định về việc khiếu nại, kiến nghị vể quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ hoặc không áp đụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời.
Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nhằm bảo vệ bằng chứng, bảo toàn tài sản tránh gây thiệt hại hoặc bảo đảm việc thi hành án. Vậy, pháp luật có cho phép khiếu nại, kiến nghị vể quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ hoặc không áp đụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời hay không?

Áp dụng hình thức bảo đảm cho việc thực hiện biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự.

Áp dụng hình thức bảo đảm cho việc thực hiện biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự.
Thưa luật sư, bố tôi mất để lại nhà và hai chiếc xe tải. Tôi đã làm đơn yêu cầu Tòa án chia thừa kế. Tuy nhiên, hiện tại anh trai tôi đang làm thủ tục mua bán xe cho người khác. Tòa yêu cầu tôi phải có đảm bảo để thực hiện biện pháp khẩn cấp tạm thời. Vậy, vì sao lại phải thực hiện bảo đảm như vậy?

Các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong trọng tài thương mại

Các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong trọng tài thương mại
Trong quá trình hội đồng trọng tài giải quyết vụ việc, không ít các trường hợp, tài sản liên quan tới vụ việc có nguy cơ bị tiêu hủy hay dịch chuyên hoặc chứng cứ, giấy tờ liên quan. Do vậy Các biện pháp khẩn cấp tạm thời sẽ được áp dụng trong các trường hợp đó

Biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng trọng tài

Biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng trọng tài
Trong pháp luật Việt Nam, Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS) 2004 có một chương riêng với 28 điều quy định về biện pháp KCTT (Chương VIII, các Điều từ 99 đến 126). Về bản chất, các quy định mới của các Điều từ 48 đến 53 Luật Trọng tài Thương mại năm 2010 (LTT 2010) là luật riêng so với các quy định chung của BLTTDS 2004.

Biện pháp khẩn cấp tạm thời trong vụ án kinh tế - dân sự

Biện pháp khẩn cấp tạm thời trong vụ án kinh tế - dân sự
Biện pháp khẩn cấp tạm thời là các biện pháp tư pháp theo luật định - do Tòa án tự quyết định hoặc theo yêu cầu của một bên đương sự trong vụ án dân sự, nhằm mục đích bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự trong trường hợp cấp bách, khẩn cấp, tránh gây ra những thiệt hại không thể khắc phục được.

Khiếu nại, kiến nghị quyết đinh áp dụng, thay đổi và huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời ?

Khiếu nại, kiến nghị quyết đinh áp dụng, thay đổi và huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời ?
Để bảo đảm việc áp dụng đúng biện pháp khẩn cấp tạm thời, pháp luật đã quy định cụ thể người có quyền khiếu nại, kiến nghị việc áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời; thủ tục khiếu nại, kiến nghị và giải quyết khiếu nại, kiến nghị về việc áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng