1. Chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ án dân sự

- Nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự

Để chuẩn bị xét xử, thẩm phán phải tiến hành nghiên cứu hồ sơ vụ án, bản án, quyết định bị kháng cáo, kháng nghị, đơn kháng cáo, quyết định kháng nghị và các chứng cứ, tài liệu kèm theo. Trường hợp thiếu chứng cứ, tài liệu thì yêu cầu đương sự bổ sung.

- Chuyển hồ sơ vụ án dân sự cho viện kiểm sát

Đối với những trường hợp viện kiểm sát phải tham gia phiên tòa phúc thẩm thì sau khi ra quyết định đưa vụ án ra xét xử, tòa án cấp phúc thẩm phải chuyển hồ sơ vụ án cho viện kiểm sát cùng cấp nghiên cứu.

Thời hạn nghiên cứu hồ sơ của viện kiểm sát cùng cấp làl5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án. Hết thời hạn đó, viện kiểm sát phải trả hồ sơ vụ án cho tòa án.

2. Tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự

Trong thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm, nếu có căn cứ tạm đình chỉ giải quyết vụ án thì tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm. Việc quyết định tạm đình chỉ phúc thẩm vụ án dân sự, hậu quả của việc tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm và việc tiếp tục giải quyết vụ án sau khi có quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự được thực hiện theo các quy định tương ứng về tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự ở tòa án cấp sơ thẩm tại các điều 214,215,216 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án có hiệu lực thi hành ngay và được gửi ngay cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện, viện kiểm sát cùng cấp.

3. Đình chì xét xử phúc thẩm vụ án dân sự

Theo quy định tại Điều 289 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, trong quá trình chuẩn bị xét xử, tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đinh chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hoặc một phần vụ án trong những trường hợp sau đây: Các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 217 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; người kháng cáo rút toàn bộ kháng cáo hoặc viện kiểm sát rút toàn bộ kháng nghị; người kháng cáo rút một phần kháng cáo hoặc viện kiểm sát rút một phần kháng nghị; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người kháng cáo rút toàn bộ kháng cáo hoặc viện kiểm sát rút toàn bộ kháng nghị trước khi tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm thì thẩm phán được phân công làm chủ tọa phiên tòa ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm; trường hợp người kháng cáo rút toàn bộ kháng cáo, viện kiểm sát rút toàn bộ kháng nghị sau khi tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm thì hội đồng xét xử phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm. Trong các trưởng hợp này, bản án, quyết định sơ thẩm có hiệu lực pháp luật từ ngày tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm.

Trường hợp người kháng cáo rút một phần kháng cáo hoặc viện kiểm sát rút một phần kháng nghị thì hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định về việc người kháng cáo rút một phần kháng cáo, viện kiểm sát rút một phần kháng nghị và quyết định đình chỉ xét xử phần kháng cáo, kháng nghị đó trong bản án phúc thẩm.

Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án có hiệu lực thi hành ngay và phải được gửi ngay cho đương sự, cơ quan tổ chức, cá nhân khởi kiện, viện kiểm sát cùng cấp.

4. Quyết định áp dụng, thay đổi và huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời

Trong thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm, tòa án cấp phúc thẩm có quyền quyết định áp dụng, thay đổi, huỳ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định tại Chương VIII Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

5. Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm

Het thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm, tòa án phải ra quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm với các nội dung chính sau đây: Các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 220 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; họ, tên thẩm phán, thư kí tòa án; họ, tên thẩm phán dự khuyết (nếu có); họ, tên, tư cách tham gia tố tụng của người kháng cáo; viện kiểm sát kháng nghị (nếu có); họ, tên kiểm sát viên tham gia phiên tòa; họ, tên kiểm sát viên dự khuyết (nếu có).

Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm phải được gửi cho đương sự, viện kiểm sát cùng cấp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định. Đồng thời tòa án cấp phúc thẩm phải chuyển hồ sơ vụ án cùng với quyết định đưa vụ án ra xét xử cho viện kiểm sát cùng cấp nghiên cứu. Thời hạn nghiên cứu hồ sơ của viện kiểm sát cùng cấp là 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án; hết thời hạn đó, viện kiểm sát phải trả hồ sơ vụ án cho tòa án.

Mọi vướng mắc pháp lý về luật dân sự, tố tụng dân sự về kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm, xét xử phúc thẩm vụ án dân sự cũng như các vấn đề khác liên quan. Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật dân sự, thừa kế trực tuyến.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê