Luật sư tư vấn về chủ đề "cải cách tư pháp"

cải cách tư pháp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cải cách tư pháp.

Quyền miễn trừ tư pháp trong tư pháp quốc tế

 Quyền miễn trừ tư pháp trong tư pháp quốc tế
Tư pháp quốc tế là một lĩnh vực pháp luật có hệ thống chủ thể riêng của mình bao gồm thể nhân, pháp nhân và quốc gia. Khác với các thể nhân và pháp nhân, quốc gia là một thực thể có chủ quyền, nói cách khác quốc gia được xác định là chủ thể đặc biệt của Tư pháp quốc tế.

Mối quan hệ giữa tư pháp quốc tế và pháp luật quốc gia

Mối quan hệ giữa tư pháp quốc tế và pháp luật quốc gia
Sự gắn bó chặt chẽ nêu trên của tư pháp quốc tệ' vối pháp luật quô'c gia làm cho nhiều nhà khoa học khẳng định tư pháp quốc tê' trở thành một ngành của pháp luật quốc gia. Các luật gia nổi tiếng của Liên Xô trước đây đều cho rằng tư pháp quốc tế là một ngành đặc biệt của pháp luật quốc gia

Công lý là gì? Bảo vệ công lý trong cải cách tư pháp Việt Nam

Công lý là gì? Bảo vệ công lý trong cải cách tư pháp Việt Nam
Công lý và tư pháp là hai khái niệm có mối quan hệ mặc định, tác động qua lại lẫn nhau, trong đó công lý vừa là nền tảng, vừa là mục tiêu, đồng thời vừa là tiêu chí đánh giá nền tư pháp của mỗi quốc gia. Vậy, Việt Nam đã bảo vệ công lý như thế nào trong công cuộc cải cách tư pháp?

Bổ trợ tư pháp là gì? Khái niệm và đặc điểm của bổ trợ tư pháp

Bổ trợ tư pháp là gì? Khái niệm và đặc điểm của bổ trợ tư pháp
Bổ trợ tư pháp được hiểu là gì? Luật Minh Khuê sẽ giải nghĩa thuật ngữ "bổ trợ tư pháp" thông qua việc cắt nghĩa của từng cụm từ "tư pháp" và "bổ trợ". Vì sao lại sử dụng "bổ trợ" mà không phải là những cụm từ mang ý nghĩa tương tự như "hỗ trợ", "giúp đỡ" khi đi với cụm từ "tư pháp"?

Tâm lý học tư pháp là gì? Các phương pháp nghiên cứu tâm lý học tư pháp

Tâm lý học tư pháp là gì? Các phương pháp nghiên cứu tâm lý học tư pháp
Tâm lý học tư pháp là tâm lý học chuyên ngành về hoạt động tư pháp, nghiên cứu các hiện tượng, các đặc điểm và các quy luật tâm lý biểu hiện trong quá trình thực hiện tội phạm, trong điều tra, truy tố xét xử và thi hành án, đồng thời soạn ra các phương pháp tâm lý để sử dụng trong hoạt động tư pháp.

Phòng tư pháp là gì ? Quy định pháp luật về phòng tư pháp

Phòng tư pháp là gì ? Quy định pháp luật về phòng tư pháp
Phòng tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, chịu sự quản lí toàn diện, trực tiếp của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp.

Thủ tục làm Phiếu lý lịch tư pháp năm 2020 mới nhất

Thủ tục làm Phiếu lý lịch tư pháp năm 2020 mới nhất
Hiện nay Công ty tôi yêu cầu nộp Phiếu lý lịch Tư pháp để xác minh tình trạng nhân thân, theo tôi được biết có hai loại phiếu là Phiếu lý lịch Tư pháp số 1 và số 2, vậy tôi nên làm phiếu số mấy và trình tự, hồ sơ cần chuẩn bị những gì? Xin chân thành cảm ơn!
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook