Luật sư tư vấn về chủ đề "chất thải nguy hại"

chất thải nguy hại | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chất thải nguy hại.

Thủ tục đăng ký cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Thủ tục đăng ký cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Thưa luật sư, tháng 9 năm 2018, công ty của tôi có phát sinh chất thải nguy hại cần xử lý. Chúng tôi đã ký hợp đồng với 1 đơn vị chuyên xử lý chất thải nguy hại. Bây giờ chúng tôi muốn đổi địa điểm xử lý chất thải có phải làm thủ tục đăng ký lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại không?

Cơ sở chuyên xử lý chất thải nguy hại có được thuê phương tiện để vận chuyển chất thải nguy hại hay không ?

Cơ sở chuyên xử lý chất thải nguy hại có được thuê phương tiện để vận chuyển chất thải nguy hại hay không ?
Thưa luật sư, Gửi lời chào đến quý công ty. Tôi có một câu hỏi liên quan đến phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại. Đối với một cơ sở vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại có giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại thì cơ sở này có được phép cho cơ sở xử lý chất thải nguy hại khác thuê xe vận chuyển chất thải của mình để vận chuyển chất thải không ?Tại sao ? Trân trọng cảm ơn!