Luật sư tư vấn về chủ đề "chia tài sản theo di chúc"

chia tài sản theo di chúc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chia tài sản theo di chúc.

Người lập di chúc bị hạn chế quyền trong trường hợp nào?

Người lập di chúc bị hạn chế quyền trong trường hợp nào?
Pháp luật thừa kế Việt Nam cho phép cá nhân có quyền tự do, tự nguyện, tự định đoạt trong việc lập di chúc đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của mình. Tuy nhiên, nhằm bảo đảm sự bình ổn về mặt xã hội, pháp luật còn có quy định hạn chế đối với quyền tự định đoạt của người lập di chúc

Di chúc của một số đối tượng đặc biệt như quân nhân, người bị tạm giam, công dân Việt Nam ở nước ngoài

Di chúc của một số đối tượng đặc biệt như quân nhân, người bị tạm giam, công dân Việt Nam ở nước ngoài
Trong nhiều trường hợp cá nhân có nhu cầu lập di chúc nhưng đang trong những hoàn cảnh đặc biệt nên không thể lập di chúc có chứng nhận hoặc chứng thực được. Do đó, Bộ luật dân sự có quy định một số trường hợp di chúc bằng văn bản có giá trị như di chúc được công chứng hoặc chứng thực

Làm sao để lập di chúc theo đúng pháp luật?

Làm sao để lập di chúc theo đúng pháp luật?
Câu hỏi: Thưa luật sư, gia đình tôi có 4 người con, năm nay tôi đã 70 tuổi. Dạo gần đây, sức khỏe tôi yếu. Tôi có nguyện vọng lập di chúc để chia tài sản cho các con. Mong luật sư tư vấn giúp tôi các quy định về lập di chúc theo đúng pháp luật.

Người lập di chúc là gì ? Người lập di chúc có các quyền nào ?

Người lập di chúc là gì ? Người lập di chúc có các quyền nào ?
Người lập di chúc chỉ định một hoặc nhiều người trong di chúc và cho họ hưởng một phần hoặc toàn bộ tài sản của mình. Nếu trong di chúc có nhiều người thì việc phân chia cho mỗi người được hưởng bao nhiêu phụ thuộc vào ý chí của người có tài sản.

Như thế nào là di chúc hợp pháp được pháp luật công nhận ? Cách lập di chúc sao cho hợp lệ ?

Như thế nào là di chúc hợp pháp được pháp luật công nhận ? Cách lập di chúc sao cho hợp lệ ?
Hiện nay có rất nhiều bản di chúc được lập và tài sản được để lại nhằm mục đích khác nhau. Tuy nhiên có một số gia đình vẫn còn phát sinh tranh chấp từ nội dung của di chúc, đặc biệt là đối với di chúc được lập bằng miệng . Trong bài viết Luật Minh Khuê xin đưa ra một số quy định về di chúc.

Thừa kế là gì ? Quy định pháp luật về thừa kế

Thừa kế là gì ? Quy định pháp luật về thừa kế
Khái niệm thừa kế theo quy định của pháp luật Việt Nam được hiểu như thế nào ? Có các dạng phân chia tài sản thừa kế như thế nào ? Cách thức phân chia tài sản thừa kế là đất đai, nhà ở ... cho những người có quyền thừa kế sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Người thừa kế là gì? Chia thừa kế thế nào cho đúng luật?

Người thừa kế là gì? Chia thừa kế thế nào cho đúng luật?
Khái niệm người thừa kế được hiểu như thế nào ? Ai là người thừa kế theo quy định pháp luật ? Chia thừa kế thế nào cho đúng luật ? Hỏi về luật đất đai, nhà ở và thừa kế ? Tư vấn chia tài sản thừa kế khi bố mẹ qua đời đột ngột ? ... sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Diện thừa kế là gì ? Cách phân chia tài sản thừa kế cho những người thuộc diện thừa kế hợp pháp ?

Diện thừa kế là gì ? Cách phân chia tài sản thừa kế cho những người thuộc diện thừa kế hợp pháp ?
Khái niệm về diện thừa kế được hiểu như thế nào ? Cách xác định đối tượng thuộc diện thừa kế hợp pháp theo quy định của pháp luật ? Phân chia tài sản thừa kế có những người thuộc diện thừa kế hợp pháp ? ... và các vướng mắc pháp lý thực tế liên quan đến chia thừa kế sẽ được luật sư tư vấn cụ thể: