Luật sư tư vấn về chủ đề "chia tài sản theo di chúc"

chia tài sản theo di chúc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chia tài sản theo di chúc.

Chia di sản thừa kế khi có di chúc hoặc không có di chúc ?

Chia di sản thừa kế khi có di chúc hoặc không có di chúc ?
Cách chia di sản thừa kế theo di chúc ? Phân chia di sản thừa kế không có di chúc? Chia di sản thừa kế theo pháp luật như thế nào cho đúng ? ... Luật Minh Khuê giải đáp các thắc mắc về việc chia di sản thừa kế và các vấn đề liên quan:

Như thế nào là di chúc hợp pháp được pháp luật công nhận ? Cách lập di chúc sao cho hợp lệ ?

Như thế nào là di chúc hợp pháp được pháp luật công nhận ? Cách lập di chúc sao cho hợp lệ ?
Hiện nay có rất nhiều bản di chúc được lập và tài sản được để lại nhằm mục đích khác nhau. Tuy nhiên có một số gia đình vẫn còn phát sinh tranh chấp từ nội dung của di chúc, đặc biệt là đối với di chúc được lập bằng miệng . Trong bài viết Luật Minh Khuê xin đưa ra một số quy định về di chúc.

Di chúc là gì ? Quy định về phân chia di sản thừa kế theo di chúc

Di chúc là gì ? Quy định về phân chia di sản thừa kế theo di chúc
Khái niệm di chúc được hiểu như thế nào ? Hiệu lực của di chúc là gì ? Cách thức phân chia di sản thừa kế theo di chúc ? Quy định về điều kiện sửa, hủy bỏ di chúc ? quy định về người lập di chúc ? ... Sẽ được Luật Minh Khuê hướng dẫn giải đáp cụ thể: