Luật sư tư vấn về chủ đề "cho thuê tài sản"

cho thuê tài sản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cho thuê tài sản.

Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 06 thuê tài sản

Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 06 thuê tài sản
Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với bên thuê và bên cho thuê tài sản, bao gồm thuê tài chính và thuê hoạt động, làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.

Một số quan điểm về công tác phòng chống hối lộ hiện nay

Một số quan điểm về công tác phòng chống hối lộ hiện nay
Vấn nạn tham nhũng là vấn nạn chung của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới hiện nay, đây không còn là một đề tài riêng lẻ nữa mà là vấn đề quan trọng của mỗi quốc gia trong đó có Việt Nam để xây dựng và phát triển đất nước.

Tác hại của tham nhũng đối với nền kinh tế hiện nay

Tác hại của tham nhũng đối với nền kinh tế hiện nay
Pháp luật nước Việt Nam những năm gần đây đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng. Với việc ra đời của luật phòng chống tham nhũng 2018 có hiệu lực ngày 01/07/2019, nước ta đang đổi mới dần dần pháp luật về tham nhũng.

Những điểm cần lưu ý về hợp đồng cho thuê nhà ở

Những điểm cần lưu ý về hợp đồng cho thuê nhà ở
Hợp đồng thuê nhà ở là hợp đồng song vụ. Sau khi hợp đồng đã được kí kết thì phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các bên. Tương ứng với quyền của bên cho thuê là nghĩa vụ của bên thuê và ngược lại, tương ứng với quyền của bên thuê là nghĩa vụ của bên cho thuê nhà ở.

Nghĩa vụ trả tiền thuê và trả lại tài sản thuê của bên thuê

Nghĩa vụ trả tiền thuê và trả lại tài sản thuê của bên thuê
Bên thuê phải trả lại tài sản thuê trong tình trạng như khi nhận, trừ hao mòn tự nhiên hoặc theo đúng như tình trạng đã thỏa thuận; nếu giá trị của tài sản thuê bị giảm sút so với tình trạng khi nhận thì bên cho thuê có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại...

Bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính là gì? Bên mua khoản phải thu là ai? Nguyên tắc bán khoản phải thu như thế nào?

Bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính là gì? Bên mua khoản phải thu là ai? Nguyên tắc bán khoản phải thu như thế nào?
Bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính (sau đây gọi tắt là bán khoản phải thu) là thỏa thuận bằng văn bản về việc bên bán khoản phải thu chuyển giao quyền đòi nợ đối với khoản phải thu cho bên mua khoản phải thu và nhận tiền thanh toán từ bên mua khoản phải thu.

Quy định về ưu đãi đầu tư và ngành nghề hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định luât đầu tư 2020.

Quy định về ưu đãi đầu tư và ngành nghề hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định luât đầu tư 2020.
Ngoài các ngành nghề được hưởng ưu đãi được quy định trong Luật Đầu tư năm 2014, Luật Đầu tư năm 2020 bổ sung thêm nhiều ngành, nghề ưu đãi đầu tư . nhằm khuyến khích sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả nghiên cửu khoa học; hoạt động nghiên cứu và phát triển đa ngành nghề;

Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất ?

Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất ?
Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được pháp luật quy định chặt chẽ, bảo đảm quyền tự chủ, năng động của cấp dưới đồng thời bảo đảm tập trung chủ động ở cấp điều hành ở tầm vĩ mô, chủ yếu liên quan đến chính sách, thực hiện chính sách pháp luật

Thuê là gì? Tìm hiểu về một số vấn đề liên quan đến hợp đồng thuê tài sản?

Thuê là gì? Tìm hiểu về một số vấn đề liên quan đến hợp đồng thuê tài sản?
Thuê là một giao dịch mang tính chất của một hợp đồng, theo đó một người giao một vật cho một người khác sử dụng trong một thời hạn hoặc thực hiện một công việc theo yêu cầu của một người khác, với điều kiện được trả một số tiền. Bài viết xoay quanh tìm hiểu về khái niêm thuê và một số vấn đề liên quan đến hợp đồng thuê tài sản.

Hợp đồng thuê tài sản là gì ? Đặc điểm, đối tượng, ý nghĩa của hợp đồng thuê tài sản

Hợp đồng thuê tài sản là gì ? Đặc điểm, đối tượng, ý nghĩa của hợp đồng thuê tài sản
Hợp đồng thuê tài sản là hợp đồng dân sự thông dụng, theo đó, bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để bên thuê sử dụng trong thời hạn nhất định, còn bên thuê phải trả tiền thuê. Trong trường hợp pháp luật có quy định về khung giá thuê thì các bên chỉ được thoả thuận về giá thua trong phạm vi khung giá đó.

Cá nhân cho thuê tài sản có phải nộp thuế không?

Cá nhân cho thuê tài sản có phải nộp thuế không?
Chào luật sư, luật sư cho tôi hỏi: Tôi có cho một công ty thuê nhà để làm trụ sở công ty. Hợp đồng cho thuê ghi nhận giá trị hợp đồng là 15 triệu/tháng. Thời gian thuê bắt đầu từ tháng 8/2018. Vậy đối với hoạt động này thì tôi có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?